Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2010r. strona główna 
Uchwała Nr LX/374/10
2010-11-17 13:03:29
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/360/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Połaniec.  ...więcej

Uchwała Nr LX/373/10
2010-11-17 12:51:26
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.  ...więcej

Uchwal Nr 372/2010
2010-11-05 14:18:57
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi.  ...więcej

Uchwała Nr LIX/371/10
2010-11-05 14:17:05
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/87/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec, na grun  ...więcej

Uchwała Nr LIX/370/10
2010-11-05 14:13:48
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, le  ...więcej

Uchwała Nr LIX/369/10
2010-11-05 14:09:47
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sprzedaży  terenu  budowlanego  położonego w Połańcu  przy  ulicy  Reymonta, oznaczonego w ewidencji  gruntów numerem 4713/6, w  ...więcej

Pokazano 13 - 18 z 115
poprzednie     następne