Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2009r. strona główna 
Uchwała Nr XLV/265/09
2009-12-22 10:39:54
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegow 2010 roku.  ...więcej

Uchwała Nr XLV/264/09
2009-12-22 10:37:13
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Infromatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego.  ...więcej

Uchwała Nr XLV/263/09
2009-12-22 10:34:37
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Połaniec do 2013 roku.  ...więcej

Uchwała Nr XLV/262/09
2009-12-22 10:32:39
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec.  ...więcej

Uchwała Nr XLV/261/09
2009-12-22 10:29:15
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gmine Połaniec.  ...więcej

Uchwała Nr XLV/260/09
2009-12-16 14:14:06
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/243/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.  ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 91
poprzednie     następne