Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2008r. strona główna 
Uchwała Nr XXIX/174/07 Rady Miejskiej w Połańcu
2008-11-27 14:18:43
  ...więcej

Uchwała Nr XXIX/173/08
2008-11-27 14:13:27
Uchwała Nr XXIX/173/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży terenu budowlanego położonego w Połańcu przy krzyżowaniu ulic: Kubika i Kilińskiego, oznaczonego numerem ewidencyjnym 6949/21, w trybie bezprz  ...więcej

Uchwała Nr XXIX/172/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek oznaczonych numerami: 6533/1 i 6533/2 oraz 6550/1 i 6550/2 położonych w Połańcu stanowiących własność Gminy Połaniec.
2008-11-27 14:09:28
  ...więcej

Uchwała Nr XXIX/171/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0763 ha położonej przy ulicy Czarnieckiego w Połańcu, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
2008-11-27 14:06:05
  ...więcej

Uchwała Nr XXIX/170/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod rozbudowę zespołu boisk sportowych oraz plac manewrowy do ćwiczeń strażackich w miejscowości Tursko Małe gmina Połaniec.
2008-11-27 14:02:43
  ...więcej

Uchwała Nr XXIX/169/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
2008-11-27 13:59:25
  ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 88
poprzednie     następne