Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2007r. strona główna 
Uchwała Nr XVI/86/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007 roku.
2007-12-07 11:05:43
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/85/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej przy ulicy Reymonta w Połańcu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2007-12-07 11:03:43
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/84/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,1552 ha położonej przy ulicy Krakowskiej w Połańcu, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
2007-12-07 11:00:47
  ...więcej

`Uchwała
2007-12-07 10:58:02
Uchwała Nr XVI/83/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu pod row odwadniający tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Żapniowskiej    ...więcej

Uchwała Nr XVI/82/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Warsztatom Terapii Zajęciowej w Połańcu.
2007-12-07 10:54:15
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/81/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Rudnikach o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu -Filia w Rudnikach o stopniu organizacyjnym I-III wraz z oddziałem "0" do obwodu której należą miejscowości: Rudniki i Wymysłów.
2007-12-07 10:52:00
  ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 70
poprzednie     następne