Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2004r. strona główna 
Uchwała nr XXIV/165/04 w sprawie zmiany uchwały nr XX/132/04
2004-12-22 11:25:05
  ...więcej

Uchwała nr XXIV/164/04 w sprawie przyjęcia dotacji z Narod. Funduszu Ochr. Środowiska i Gospod. Wodnej.
2004-12-22 11:19:16
  ...więcej

Uchwała nr XXIV/163/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wykonanie niezbędnej dokumentacji do Funduszu Spójności w celu dofinansowania inwestycji pn."Sanitacja rz.Czarnej".
2004-12-22 11:15:41
  ...więcej

Uchwała nr XXIV/162/04 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestyucyjnego pn."Wykonanie niezbędnej dokumentacji do Fundacji spójności wcelu dofinansownaia inwestycji pn. "Sanitacja Rz.Czarnej".
2004-12-22 11:05:45
  ...więcej

Uchwała nr XXIV/161/04 Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprawadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
2004-12-22 08:50:19
  ...więcej

Uchwała nr XXIII/157/04 Rady Miejskiej w połancu w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Miasta i Gminy
2004-11-08 10:31:30
  ...więcej

Pokazano 13 - 18 z 74
poprzednie     następne