Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
° 2015r.
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° Poprzednie
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2014r. strona główna 
2014r.
Zarządzenie Nr 127/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 - 2017

 zarzadzenie_127_2014.pdf
Informację zaktualizowano 2016-12-14 13:34:39, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Zarządzenie Nr 126/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.

 Zarzadzenie Nr 126-2014.pdf
Informację dodano 2015-01-12 15:01:23, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 125/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok.

 Zarzadzenie Nr 125_2014.pdf
Informację zaktualizowano 2015-01-20 14:30:07, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 124/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 124-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2015-01-12 15:03:02, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 123/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek.

 Zarzadzenie Nr 123-2014.pdf
Informację dodano 2015-01-12 14:55:20, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 122/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy  Połaniec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 Zarzadzenie Nr 122-2014.pdf
Informację dodano 2014-12-29 15:27:47, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 121/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 121-2014.pdf
Informację dodano 2014-12-24 09:35:55, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 120/2014 

Burmistrza Miata i Gminy Połaniec z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 120_2014.pdf
Informację zaktualizowano 2015-01-16 09:38:35, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 119/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla przeprowadzenia odbioru końcowego.

 Zarzadzenie Nr 119-2014.pdf
Informację dodano 2014-12-22 09:31:16, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 118/14 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Zarzadzenie Nr 118-14.pdf
Informację dodano 2014-12-16 15:15:53, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 117/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji w spawie odbioru zadania pn.: Remont drogi gminnej ul. Staszowska ok km 0+000 do km 0+995 w Połańcu zniszczonej w wyniku nawalnych deszczy.

 Zarzadzenie Nr 117-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2015-01-08 09:20:17, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 116/2014 
 
Informację dodano 2014-12-16 15:11:47, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 115/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz dokumentacją o przyznanie stypendiów sportowych I, II i III stopnia oraz nagród Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec za wybitne wyniki sportowe w 2014 roku mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie Nr 115-2014.pdf
Informację dodano 2014-12-10 08:09:19, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 114/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 114-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-12-11 13:11:46, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 113/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przewprowadzenia inwentaryzacyji składników majątkowych.

 Zarzadzenie Nr 113-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-12-10 11:43:38, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 112/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 112-2014.pdf
Informację dodano 2014-11-26 11:41:10, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 111/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 listopada w sprawie powolanie komisji w sprawie odbioru zadania.

 Zarzadzenie Nr 111-2014.pdf
Informację dodano 2014-11-24 11:38:07, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 110/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 110-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-12-11 13:10:22, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 109/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2015 rok.

 Zarzadzenie Nr 109-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-11-20 08:49:02, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 108/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018.

 Zarzadzenie Nr 108-2014.pdf
Informację dodano 2014-11-20 08:45:48, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 107/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 listopada 2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 107-2014.pdf
Informację dodano 2014-11-20 08:39:54, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 106/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 106-2014.pdf
Informację dodano 2014-11-05 13:12:20, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 105/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie Nr 105-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-30 08:51:59, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 104/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyznania stypendiów artystycznych I i II stopnia dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.

 Zarzadzenie Nr 104-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-29 14:28:29, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 103/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 103-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-30 14:18:41, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 102/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 października 2014 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 102-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-11-20 08:36:46, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 101/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 101-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-22 13:26:26, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 100/2014 

Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 października  2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 Zarzadz_ 100_2014.pdf
Informację dodano 2014-10-15 13:08:29, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 99/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 99-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-15 12:19:05, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 98/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 października 2014 roku w sprawie infromacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 Zarzadzenie Nr 98-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-09 10:06:13, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 96/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec  na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 96-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-06 10:42:56, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 95/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu pn.: " Warsztaty "zdrowy styl życia" Połaniec 2014" w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

 Zarzadzenie Nr 95-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-06 10:37:13, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 94/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 wzreśnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 94-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-15 12:17:14, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenia Nr 97/2014  

Zarządzenia Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 01 października   2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2014 z dnia 23 września  2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej w gminie Połaniec dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 zarzadzenir nr 97.pdf
Informację dodano 2014-10-03 08:39:35, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 93/2014  

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 września 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 zarzadz-nr-93.2014.pdf
Informację dodano 2014-09-23 13:31:33, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenia Nr 92/2014 

Zarządzenia Nr 92/2014 Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Połaniec z dnia 23 września  2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej w gminie Połaniec dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 zarzadz_nr_92.2014.pdf
Informację dodano 2014-09-23 13:29:19, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 91/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 września 2014 roku w sprawie zakłądowego planu kont dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie żłobka w celu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Połaniec".

 Zarzadzenie Nr 91-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 11:30:03, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 90/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu pn.: " Zajęcia rekreacyjne na korcie dla młodzieży i osób dorosłych. Połaniec 2014r." w ramach Działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

 Zarzadzenie Nr 90-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 11:26:50, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 89/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 września 2014 roku w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu

 Zarzadzenie Nr 89-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 10:46:59, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 88/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Stypedialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów artystycznych I i II stopnia, dzieicom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.

 Zarzadzenie Nr 88-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 11:22:07, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 87/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 września 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie Nr 87-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 11:19:03, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 86/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 86-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 11:15:27, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 85/2014 

Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 września  2014r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach
 zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 ZARZADZENIE NR 85.2014.pdf
Informację dodano 2014-09-09 11:32:37, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 84/2014 

Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 ZARZADZENIE _ 84_2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-09 11:22:30, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 83/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 4 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia.

 Zarzadzenie Nr 83-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-04 13:52:46, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 82/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budzecie Miasta i gminy Połaniec na 2014 r.

 Zazradzenie Nr 82-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-09 11:14:46, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 81/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarządzenie Nr 81-2014.pdf
Informację dodano 2014-08-27 08:33:49, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 80/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie powołaia komisji w sprawie odbioru zadania pn. Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy na terenie gminy Połaniec.

 Zarzadzenie Nr 80-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-03 12:37:27, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 79/2014 

Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Ruszczy Kępie w dniu 24 sierpnia 2014 r.

 Zarzadzenie Nr. 79-2014.pdf
Informację dodano 2014-08-22 11:40:25, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 78/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie  okreslenia zasad korzystania (w tym transportu, załadunku i rozładunku) ze sprzętu kajakowego będącego  w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu, a także opłat za ubezpieczenie i obsługę ratowniczą osób, którym udostępniany jest wymieniony sprzęt.

 Zarzadzenie Nr 78-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-09 11:13:22, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 77/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

 Zarzadzenie Nr 77-2014.pdf
Informację dodano 2014-08-07 15:26:23, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 76/2014 

Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów za uzyskanie wysokich wyników w nauce  w roku szkolnym 2013/2014, szczegónie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec

 ZARZADE_ NR_ 76.2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-08-18 10:11:17, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 75/2014 

Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia  5 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia Konsultacji Społecznych

 zarzadzeni_75.pdf
Informację dodano 2014-08-05 15:24:36, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 74/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 74-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-08-07 08:43:47, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 73/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 04 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani mgr Annie Kanisewskiej - pełniącej obowiązki Dyrektora Żłobka w Połańcu o nazwie "Kraina Malucha", ul. Madalińskiego 1 do dokonywania czynności prawnych w sprawach z zakresu zwykłego zarządu.

 Zarzadzenie nr 73-2014.pdf
Informację dodano 2014-08-04 12:38:44, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 72/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w infrastrukturze technicznej /drogi, rowy/ spowodowanych nawalnymi opadami deszczu w lipcu 2014 r.

 Zarzadzenie Nr 72-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-29 15:41:28, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 71/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 Zarzadzenie Nr 71-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 11:36:08, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 70/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 70-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-08-27 08:30:32, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 69/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 69-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-29 12:29:18, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 66/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu pn. "Mała świetlica - wielki świat w świetlicy wiejskiej w Tursku Małym gm. Połaniec" 

 Zarzadzenie Nr 66-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-08-06 09:28:59, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 65/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 09 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 65-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-15 14:09:59, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 64/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 09 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 Zarzadzenie nr 64-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-07-17 15:16:52, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 67/2014 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Polaniec z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 ZARZADZENIE NR 67.2014.pdf
Informację dodano 2014-07-15 10:32:22, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 68/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 68-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-13 21:53:52, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 63/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnejdo przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, opiekun zajęć świetlicowych oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego p. Karolina Stec zatrudnionej w Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2 ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie nr 63-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-11 15:21:24, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 62/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnejdo przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel wychowania przedszkolnego p. Joanna Kicińska zatrudnionej w Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2 - Publiczne Przedszkole ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie nr 62-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-11 15:14:46, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 61/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnejdo przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel wychowania przedszkolnego p. Katarzyna Materkowska zatrudnionej w Przedszkole Publiczne w Połańcu, ul. Madalińskiego 1 ubiegającej się o awnas na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie nr 61-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-11 15:12:13, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 60/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnejdo przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel wychowania przedszkolnego p. Michalina Rogal zatrudnionej w Przedszkole Publiczne w Połańcu, ul. Madalińskiego 1, ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie nr 60-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-11 15:09:51, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 59/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy na terenie gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 59-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-10 11:09:32, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 58/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powołania: zaspołu interdyscyplinarnego w celu realizacji postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 Zarzadzenie 58-2014.pdf
Informację dodano 2014-06-30 10:54:32, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 57/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miasta i Gminy Polaniec, której okres przechowywania określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla gmin związków międzygminnych juz minął.

 Zarzadzadzenie Nr 57-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-07-14 14:53:52, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 56/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok. 

 Zarzadzenie nr 56-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-06-30 14:25:09, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 55/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu do prowadzenia postępowań w zakresie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 Zarzadzenie nr 55-2014.pdf
Informację dodano 2014-06-30 10:48:39, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 54/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Polaniec z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu.

 Zarzadzenie nr 54-2014.pdf
Informację dodano 2014-06-30 10:48:06, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 53/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu do prowadzenia postępowań w zakresie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 Zarzadzenie nr 53-2014.pdf
Informację dodano 2014-06-30 10:45:00, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 52/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 52-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-06-30 10:45:20, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 51/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie fiansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 51-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-07-15 14:03:33, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 50/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 50-2014.pdf
Informację dodano 2014-06-12 14:14:51, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 49/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 49-2014.pdf
Informację dodano 2014-06-02 10:36:08, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 48/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

 Zarzadzenie nr 48-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-26 15:12:13, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 47/2014 

Burmistrza Miasta i Gminz Poaniec w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 47-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-05-27 12:54:57, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 46/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 46-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-22 09:49:35, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 45/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 45-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-05-21 11:16:45, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 44/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie ustalenia imiennego skład usobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w infrastrukturze technicznej /drogi, roey/ spowodowanych nawalnymi opadami deszczu w maju 2014 roku.

 Zarzadzenie nr 44-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-21 08:12:13, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 43/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia stanu alarmowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 43-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-20 10:09:38, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 42/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 maja 2014 rokuw sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 42-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-05-16 15:16:16, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 41/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 41-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-05-20 10:02:24, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarzadzenie Nr 40/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w zakresie zasiłków dla opiekunów.

 Zarzadzenie nr 40-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-16 15:11:22, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 39/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Zarzadzenie nr 39-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-13 12:56:29, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 38/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 38-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-13 12:55:08, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza 

Zarządzenie nr 37/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 ZARZ37.pdf
Informację dodano 2014-05-05 14:37:50, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 36/2014  

Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 maja 2014 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 ZARZ36.pdf
Informację dodano 2014-05-05 14:35:17, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 35/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące dzialalność pożytku publicznego.

 Zarzadzenie nr 35-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-02 07:57:26, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 34 /2014 

Zarządzenie Nr 34 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec

 Zarzadzenie_nr_34-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-29 15:41:27, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 33/2014 

Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Miasta i  Gminy Połaniec z dnia 23  kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 Zarzadzenie_ 33-2014.pdf
Informację dodano 2014-04-24 12:48:35, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 32/2014  

Zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec do wykonywania czynności związanych z organizacją głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 Zarzadzenie_ 32-2014.pdf
Informację dodano 2014-04-24 12:47:40, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 31/2014 

Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 Zarzadzenie_ 31-2014.pdf
Informację dodano 2014-04-23 12:55:42, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 30/2014  

Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 Zarzadz_30_2014.pdf
Informację dodano 2014-04-23 12:54:39, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 29/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie zmianw budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 29-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-25 13:45:49, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 28/2014 

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

OBWIES_wyb_2014.pdf

 zarzdz_ nr28_2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-15 14:28:41, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenia nr 27/2014 

Zarządzenia nr 27/2014 Burmistrza  Miasta i  Gminy  Połaniec z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej w gminie Połaniec dla celów głosowania korespondencyjnego

 zarzadze_nr_27.2014.pdf
Informację dodano 2014-04-14 13:14:23, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 26/2014 

Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora informatycznej obsługi wyborów zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 Zarzadzeni_26_2014.pdf
Informację dodano 2014-04-09 11:01:52, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 25/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie 25-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-08 16:02:40, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 24/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec, w granicach Strefy Inwestycyjnej C, określonych jako obszary inwestycyjne 9 i 10 o łącznej powierzchni 9,3301 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne składy i magazyny - symbol w planie PP13.

 Zarzadzenie Nr 24-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-07 14:54:29, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 23/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie odwołania pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec, w granicach Strefy Inwestycyjnej C, określonych jako obszary inwestycyjne 9 i 10 o łącznej powierzchni 9,3301 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne składy i magazyny - symbol w planie PP13.

 Zarzadzenie Nr 23-2014.pdf
Informację dodano 2014-04-07 14:05:43, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 22/2014 

Burmistrza Miasta i gminy Połaniec z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu

 Zarzadzenie 22-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-18 07:57:35, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 21/2014 

Burmistrza Miasta i gminy Połaniec z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu.

 Zarzadzenie 21-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-18 07:55:36, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 20/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 20-2014.pdf
Informację dodano 2014-04-07 13:53:18, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 19/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 19-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-11 14:42:45, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 18/2014 

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta i  Gminy Połaniec z dnia 28 lutego 2014r w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 Zarzad_Nr 18_2014.pdf
Informację dodano 2014-03-05 13:51:59, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 17/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 17-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-03-17 08:19:27, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 16/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 16.2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-03-05 12:46:36, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 15/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 Zarzadzenie Nr 15-2014.pdf
Informację dodano 2014-02-20 11:15:03, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 14/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych.

 Zarzadzenie Nr 14-2014.pdf
Informację dodano 2014-02-18 13:55:34, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 13/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowych połozonych w Brzozowej gmina Połaniec, w granicach Strefy Inwestycyjne C, określonych jako obszary inwestycyjne 9 i 10 o łącznej powierzchni 9,3301 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - symbol w planie PP13.

 Zarzadzenie nr 13-2014.pdf
Informację dodano 2014-02-14 15:48:50, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 12/14 

Zarządzenie Nr 12/14 Burmistrza z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Połaniec w 2014 roku

 zarzadzenie_ 12_2014.pdf
Informację dodano 2014-02-13 12:54:10, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 11/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 lutego 2014 roku wsprawie zmian w budżecie Mista i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 11-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-13 11:37:17, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 10/2014 

Burmistrza Miasta i gminy  z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych j.s.t.

 Zarzadzenie Nr 10-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-13 11:36:51, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 9/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel bibliotekarz i opiekun zajęć świetlicowych p. Katarzyny Staniek zatrudnionej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie Nr 9-2014.pdf
Informację dodano 2014-02-07 09:46:36, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 8A/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 stycznia 2014 rokju w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 8A-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-07 09:39:06, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 8/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 8 -2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-05 11:32:54, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 7/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych na lata 2014-2015.

 Zarzadzenie Nr 7-2014.pdf
Informację dodano 2014-01-30 09:29:14, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 6/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie Nr 6-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-07 09:33:11, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 5/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel bibliotekarz i opiekun zajęć świetlicowych p. Katarzyny Staniek zatrudnionej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie Nr 5-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-28 14:27:11, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 4/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 Zarzadzenie 4-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-23 08:08:48, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 3/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.

 Zarzadzenie Nr 3-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-31 14:03:40, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 2/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie 2-2014.pdf
Informację dodano 2014-01-21 11:55:19, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 1/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów zdrowotnych na lata 2014-2015.

 Zarzadzenie Nr 1-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-13 13:51:58, wprowadzający: Weronika Janowska
wersja do druku