Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
° 2015r.
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° Poprzednie
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2013r. strona główna 
2013r.
Zarządzenie Nr 79/2013 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek.

 ZARZADZENIE NR 79.2013.pdf
Informację dodano 2014-01-24 14:32:29, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 78/2013 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.

 Zarzadzenie Nr 78-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-28 14:09:59, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 77/2013 

 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

 Zarzadzenienr77.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-05 11:10:10, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 76/2013 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 zarzadzenienr76.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-05 11:09:12, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 75/2013 

Burmistrza Miasta i Gminy  Połaniec z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 zarzadzenie 75_2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-24 15:05:24, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarzadzenie Nr 74/2013 
 Zarzadzenienr74.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-09 09:07:16, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 73/2013 

Zarzadzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 
Informację dodano 2013-12-18 08:41:24, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 72/2013 

Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Mista i Gminy połaniec z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenie72.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-12-19 11:19:18, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 71/2013 

Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu1, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu.

 zarzadzenie71.2013.pdf
Informację dodano 2013-12-03 09:03:05, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 70/2013 

Zarzadzenie Nr 70/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadz.70.pdf
Informację zaktualizowano 2013-11-29 13:54:47, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 69/2013 

Zarzadzenie Nr 69/2013 z dnia z 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym  wydatków Urzedu Miasta i Gminy Połaniec na 2013r.

 zarządzenienr69.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-02 07:18:31, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 68/2013 

Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 listopada 2013 r w sprawie przyznania stypendiów artystycznych I i II stopnia, dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.

 Zarzadzenie nr 68-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-02 07:19:41, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 67/2013 

Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Miasta iGminy Połaniec z dnia 18 listopada 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 ZARZADZENIENR67.pdf
Informację zaktualizowano 2013-11-25 12:11:11, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 66/2013 

Zarzadzenie Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie przyjecia projektu budżetu na 2014 rok

 zarz.nr66.pdf
Informację zaktualizowano 2013-11-20 09:49:05, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 65/2013 

Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018

 zarządz.nr65.pdf
Informację zaktualizowano 2013-11-20 13:40:47, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 64/2013 
 zarzadzenie64-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-09 12:04:17, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarzadzenie Nr 63/2013 

Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 8 listopada w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 roku

 zarzadzenie63.doc
Informację zaktualizowano 2013-11-14 11:32:17, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 62/2013 

Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenie62.pdf
Informację dodano 2013-11-07 08:42:04, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 59/2013 

Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 października 2013 roku w sprawie powołanie Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów sportowych I,II i III stopnia oraz nagród Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, za wybitne wyniki sportowe w 2013 roku mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec.

 zarz 59.2013.pdf
Informację dodano 2013-10-30 10:18:11, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
zarządzenie Nr 61/2013 

Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 22 października 2013 roku w spraiw zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenienr61.2013.pdf
Informację dodano 2013-10-29 11:13:56, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 60/2013 

Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 Zarzadzenie Nr 60
Informację zaktualizowano 2013-11-20 09:27:37, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 58/2013 
 
Informację dodano 2013-10-29 08:55:30, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 57/2013 

Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 11 października 2013r. w sprawie tworzenia na terenie miasta i gminy Połaniec zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienie sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 zarzadzenie 57.2013.pdf
Informację dodano 2013-10-11 15:12:37, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 56/2013 

Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 październiak 2013 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz z dokumentacja o przyznanie stpendiów artystycznych I i II stopnia, dzieciom i młodzieży zajmujących się twórczością artystyczną

 zarzadzenienr 56.pdf
Informację dodano 2013-10-03 14:54:23, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 55/2013 

Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

 ZARZADZENIEnr55.2013.pdf
Informację dodano 2013-10-03 14:50:15, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 54/2013 

Zarządzenie nr 54/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przygotowania i uczestnictwa w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.

 zarzadzenie.nr54.2013.rtf
Informację zaktualizowano 2013-10-03 14:23:17, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 53/2013 

Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 ZARZADZENIEnr53.pdf
Informację zaktualizowano 2013-10-03 12:28:34, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 52/2013 

Zarządzenie nr 52/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w celu realizacji postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 Zarzadzenie nr 52-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-09-27 12:09:41, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie nr 51/2013 

Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla przeprowadzenia odbioru końcowego.

 zarzadzenie nr 51-2013.pdf
Informację dodano 2013-09-26 13:19:42, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie nr 50/2013 
 zarzadzenie50.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-10-24 08:39:55, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 49/2013 

ZARZĄDZENIE NR 49 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad nieodpłatnego przyznawania i wydawania pracownikom profilaktycznych napojów.

 zarz_49_2013a.pdf
Informację zaktualizowano 2013-09-26 13:14:01, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 48/2013 

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenienr48.2013.pdf
Informację dodano 2013-09-05 11:52:32, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 47/2013 

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu1, stanowiązego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu.

 zarzadzenie47.2013.pdf
Informację dodano 2013-09-03 15:10:41, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 44/2013 

Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych UMIG Połaniec

 zarzadzenie 44.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-09-18 12:26:54, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 46/2013 

Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 zarzadzenie_46.pdf
Informację dodano 2013-08-26 14:21:18, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 45/2013 

Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 14 sierpnia  w sprawie: przyznania jednorazowych stypendiów za uzyskanie wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 2012/2013, szczególnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.

 2013_zarz_stypendia.pdf
Informację dodano 2013-08-19 15:23:42, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 43/2013 

Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Rybitwach w dniu 17 sierpnia 2013 roku.

 Zarzadzenie_dozynki_2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-08-20 09:13:08, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 41/2013 

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenienr41.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-08-13 13:27:51, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 40/2013 

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok

 zarzadzenienr40.pdf
Informację dodano 2013-08-05 07:28:22, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 38/2013 

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 Zarządzenie Nr 38
Informację zaktualizowano 2013-08-09 11:12:52, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 37/2013 

Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finasowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

 zarzadzenie37.2013.pdf
Informację dodano 2013-07-23 11:27:45, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 18.07.2013 r. 
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Młodszy referent stanowisko ds księgowości podatkowej
Informację dodano 2013-07-18 13:15:20, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarzadzenie Nr 35/2013 

Zarzadzenie Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzedu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenienr35.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-08-09 11:11:58, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 34/2013 

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel pedagog, rewalidacja, oligofrenopedagogika p. Monika Barbara Moryto, zatrudnionej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie34.2013.pdf
Informację dodano 2013-07-09 10:13:26, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 33/2013 

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel wychowania przedszkolnego p. Beata Mika, zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu w Połańcu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie33.2013.pdf
Informację dodano 2013-07-09 10:10:20, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 32/2013 

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel pedagog p. Jolanta Cebula, zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu w Połańcu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie32.2013.pdf
Informację dodano 2013-07-09 10:08:34, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 31/2013 

Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel przyrody, plastyki i techniki p. Alicja Agnieszka Kotlarz, zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie31.2013.pdf
Informację dodano 2013-07-09 10:06:28, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 

ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 BURMISTRZA MIASTA i GMINY W POŁAŃCU z dnia 1lipca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Połaniec cz. I

GEZ_ 2013_07_01.jpg

gm_ew_zab.pdf

 
Informację dodano 2013-07-04 13:57:50, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 29/2013 

Zarządzenie nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad nieodpłatnego przyznawania i wydawania pracownikom profilaktycznych napojów.

 zarz_29_2013.pdf
Informację dodano 2013-07-03 08:16:12, wprowadzający: Mieczysław Machulak
ZARZĄDZENIE NR 28/2013  

ZARZĄDZENIE NR 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 czerwca  2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 65/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu.

 zarzadzenie_28_20130001.pdf
Informację dodano 2013-06-28 15:05:27, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 27/2013 

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 czerwca 2013 roku  wsprawie zmiany Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji.

 Zarzadzenie Nr 27.pdf
Informację zaktualizowano 2013-06-28 11:05:37, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarzadzenie Nr 24/2013 

Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 Zarządzenie Nr 24
Informację dodano 2013-06-18 09:16:25, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 26/2013 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie szacowania strat  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku powodzi spowodowanej deszczem nawalnym trwającym od 30 maja 2013r. oraz gradem w miesiącu czerwcu 2013r.

 zarządzenie.deszcze.nawalne.grad.20130001.pdf
Informację dodano 2013-06-17 15:30:27, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 25/2013 

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 czerwca w sprawie: odwołania pogotowia  przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadz_25_2013.pdf
Informację dodano 2013-06-17 10:51:05, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 23/2013 

Zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w infrastrukturze technicznej /drogi, rowy/ spowodowanych nawalnymi opadami deszczu w dniach 1 czerwca, 3 i 4 czerwca 2013 roku. 23_2013_skan.pdf
Informację dodano 2013-06-17 07:46:03, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 22/2013 

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenienr22.pdf
Informację zaktualizowano 2013-07-22 11:17:31, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 21/2013 

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 5 czerwca w sprawie: wprowadzenia pogotowia  przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadz_ nr21_2013.pdf
Informację dodano 2013-06-05 12:28:33, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 20/2013 

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadz.nr20.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-06-05 09:32:57, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 19/2013 

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadz.nr19.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-06-03 08:18:55, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 18/2013 

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarz.18.2013.doc
Informację zaktualizowano 2013-05-23 08:09:27, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 17/2013 

Zarządzenie Nr 17 z dnia  26 kwietnia 2013r. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Połaniec

 zarz_17_2013.pdf
Informację dodano 2013-05-08 09:41:13, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 16/2013 

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 roku.

 zarzadzenie16.13.pdf
Informację dodano 2013-05-02 09:32:40, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 13/2013 

Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 roku

 zarzadzenienr13.pdf
Informację zaktualizowano 2013-04-12 11:12:28, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 15/2013 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji stałych dyzurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 zarządzenie nr 15.2013.pdf
Informację dodano 2013-04-11 11:32:47, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 14/2013 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków dotyczących udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

 zarz-komisja-azbest-2013.pdf
Informację dodano 2013-03-29 10:56:00, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 12/2013 

Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 12/2013

Regulamin udzielania zamowień publicznych

plan zamówień

wniosek o wszczęcie procedury

powołanie komisji przetargowej

regulamin pracy komisji

ustalenie wartości zamówienia

zamówienie

protokół poniżej 14 000 EURO

 
Informację zaktualizowano 2013-03-22 14:41:50, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 11/2013 

Zarządzenie Nr 11/2013  z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym UMIG

 zarzadzenie11.pdf
Informację zaktualizowano 2013-04-17 13:38:13, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 10/2013 

Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Połańcu.

 ZARZADZENIE NR 10.2013.pdf
Informację dodano 2013-02-27 13:12:18, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 9/2013 

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 6 lutego  marca 2013r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenia Miasta i Gminy Połaniec

 ZARZ NR9_2013.pdf
Informację dodano 2013-02-07 15:31:11, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 8/2013 

Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 lutego 2013r. w sprawie; wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenia Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadz_nr_ 8_2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-02-07 15:31:42, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 7/2013 

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenie7.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-04-12 11:10:28, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 6/2013 

Zarządzenie Nr  6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych na 2013 rok.

 zarzadzenie nr 6-2013.pdf
Informację dodano 2013-01-30 13:16:03, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 5/2013 

Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok

 Zarządzenie Nr 5
Informację zaktualizowano 2013-01-24 14:37:27, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 4/2013 

Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie ze sprzętu sportowego w postaci łyżew i kasków na lodowisku przy Osrodku Sportu i Rekreacji w Połancu

 zarz.nr4.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-22 11:01:15, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 3/2013 

Zarządzenie Nr 3 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów zdrowotnych na 2013 rok.

 Zarzadzenie_nr_3.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-16 15:21:13, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie nr 2 

Zarządzenie Nr 2 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów zdrowotnych na 2013 rok.

 Zarzadzenie nr 2-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-11 10:07:37, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie nr 1 

Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

 zarzadzenie nr 1-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-10 14:42:29, wprowadzający: Weronika Janowska
wersja do druku