Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
° 2015r.
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° Poprzednie
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2008r. strona główna 
2008r.
Zarządzenie Nr 89/2008  

BMiG Połaniec z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu oraz jednostki organizacyjne Miasta i Gminy połaniec

 ZarzadzenieNr89-2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-12-31   Informację dodano 2009-03-23 08:08:56, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarzadzenie Nr 88/2008 BMiG Połaniec z dnia 31
grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Połaniec na 2008 rok 

 zarzadzenie88.doc
Obowiązuje od: 2008-12-31   Informację zaktualizowano 2009-01-16 07:58:09, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie nr 90/2008 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Połaniec

 plan0001.pdf
Informację dodano 2008-12-31 15:29:45, wprowadzający: Teresa Parcheta
Zarządzenie nr 87/2008 

 zarzadzenie87-2008.pdf
Informację dodano 2008-12-30 15:25:34, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 84/2008 BMiG Połaniec z dnia 12
grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta
i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenie84.doc
Obowiązuje od: 2008-12-12   Informację zaktualizowano 2008-12-24 10:42:16, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 83/2008 BMiG Połaniec z dnia 9
grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji
Odbiorowej dla przeprowadzenia odbioru końcowego. 
 Zarządzenie nr 83.doc
Obowiązuje od: 2008-12-09   Informację dodano 2008-12-23 08:23:30, wprowadzający: Jarosław Kądziela
Zarządzenie Nr 82/2008 BMiG Połaniec z dnia 8
grudnia 2008 r.w sprawie zwiększenia funduszu
premiowego dla pracowników zatrudnionych w ramach
prac interwencyjnych 

 Zarzadzenie82.doc
Obowiązuje od: 2008-12-05   Informację zaktualizowano 2008-12-19 12:50:00, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie 81/2008 BMiG Połaniec z dnia 5
grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta
i Gminy na 2008 r. 

 Zarzadzenie81.doc
Obowiązuje od: 2008-12-05   Informację zaktualizowano 2008-12-15 12:59:33, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 80/2008 BMiG Połaniec z dnia 28
listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
Maista i Gminy na 2008 r. 

 Zarzadzenie80.doc
Obowiązuje od: 2008-11-28   Informację zaktualizowano 2008-12-15 12:32:14, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 79/2008 BMiG Połaniec z dnia 25
listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenie79.doc
Obowiązuje od: 2008-11-25   Informację zaktualizowano 2009-01-19 09:32:22, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 78/2008 BMiG Połaniec w sprawie
powołania Komisji Odbiorowej 

 zarzo78.pdf
Informację zaktualizowano 2008-11-25 15:43:25, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 72/2008 BMiG Połaniec w sprawie
organizacji i podziału obowiązków w
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie
zamówień publicznych w UMiG w Połańcu 

 zarzadzenie72.pdf
Informację dodano 2008-11-24 09:36:54, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 71/2008 BMiG Połaniec w sprawie
udzielania zamówień publicznych 

 zarzadzenie71.pdf
Informację dodano 2008-11-24 09:35:25, wprowadzający: Katarzyna Bąk
 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Nr 75/2008 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

 Zarzadzenie_75_2008_powolanie_komisji_Inwentaryzacyjnej.pdf
Informację dodano 2008-11-21 13:13:08, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 76/2008 BMiG Połaniec z dnia 13
listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 Zarzadzenie76.doc
Obowiązuje od: 2008-11-13   Informację zaktualizowano 2008-12-01 12:02:13, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 70/2008 BMiG Połaniec z dnia 31
pażdziernika 2008 r.w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 Zarzadzenie70.doc
Obowiązuje od: 2008-10-31   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:34:22, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 66/2008 BMiG Połaniec z dnia 28
pażdziernika 2008 w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 Zarzadzenie66.doc
Obowiązuje od: 2008-10-28   Informację zaktualizowano 2008-11-20 08:58:08, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 65/2008 BMiG Połaniec z dnia 27
pażdziernika 2008 r. w sprawie upoważnienia dla
kierowników jednostek budżetowych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku 2009 jest niezbędna do zaciągania
ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku 2009 

 Zarzadzenie65.doc
Obowiązuje od: 2008-10-27   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:21:29, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 64/2008 BMiG Połaniec z dnia 27
pażdziernika 2008 r. w sprawie upoważnienia dla
kierowników jednostek budżetowych do dokonywania
przeniesień w planie wydatków oraz w planach
dochodów własnych tych jednostek 

 Zarzadzenie64.doc
Obowiązuje od: 2008-10-27   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:22:10, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie nr 67/2008 BMiG Połaniec w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej 

 zarzadz67-2008.pdf
Informację dodano 2008-10-30 10:10:43, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 62/2008 BMiG Połaniec z dnia 17
pażdziernika 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 Zarzadzenie62.doc
Obowiązuje od: 2008-10-17   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:22:37, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 59/2008 BMiG Połaniec z dnia 14
pażdziernika 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Połaniec 

 Zarzadzenie59.doc
Obowiązuje od: 2008-10-14   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:23:05, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 58/2008 BMiG Połaniec z dnia
10.10.2008 r. w sprawie utworzenia funduszu
nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Połańcu  

 Zarzadzenie58.doc
Obowiązuje od: 2008-10-10   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:23:23, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 56/2008 BMiG Połaniec z dnia 8
pażdziernika 2008 r. w sprawie: zwiększenia
funduszu premiowego dla pracowników zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych 

 Zarzadzenie56.doc
Obowiązuje od: 2008-10-08   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:23:51, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 63/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr 63/2008
Informację zaktualizowano 2009-03-16 10:03:39, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 60/2008 BMiG Połaniec z dnia 16
pazdziernika 2008 roku w sprawie wolnego dnia za 1
listopada 2008 roku 

 Zarzadzenienr60-2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-10-16   Informację zaktualizowano 2008-10-21 11:17:26, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie Nr 54/2008 BMiG Połaniec z dnia 30
września 2008r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok  

 Zarzadzenie54.doc
Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:24:16, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 55/2008 BMiG w Połańcu z dnia 30
września 2008 roku w sprawie: powołania komisji
do kasacji zużytego sprzetu 

 ZarzadzenieNr55.pdf
Obowiązuje od: 2008-09-30   Informację zaktualizowano 2008-11-24 10:14:15, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie 53/2008 z dnia 24 września 2008 r.
BMiG Połaniec w sprawie upoważnienia do
podpisywania decyzji administracyjnych 

 Zarzadzenienr53.pdf
Obowiązuje od: 2008-09-24   Informację zaktualizowano 2008-11-24 10:15:45, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie nr 52/2008 BMiG Połaniec z dnia 16
września 2008 roku, w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenie52.doc
Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:25:35, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 50 /2008 BMiG Połaniec z dnia
03.09.2008 roku w sprawie :zatwierdzenia
regulaminu konkursu na hejnał Miasta i Gminy
Połaniec 

 zarzadzenienr50.pdf
Obowiązuje od: 2008-09-03   Informację dodano 2008-09-05 15:08:39, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie Nr 48/2008 r BMiG Połaniec z dnia
01.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i
Gminy na 2008 r.  

 zarzadzenie48.doc
Obowiązuje od: 2008-09-01   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:26:13, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 45/2008 BMiG Połaniec z dnia
20.08.2008r. w sprawie zmian w budżecie Miastai
Gminy Połaniec na 2008 r. 

 Zarzadzenie 45.doc
Informację zaktualizowano 2008-08-27 15:45:09, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 44/2008 BMiG Połaniec z dnia
19.08.2008 w sprawie zmian w budżecie Miasta i
Gminy Połaniec 

 zarzadzenie44.doc
Informację zaktualizowano 2008-11-20 09:12:22, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
 

Zarządzenie nr46/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Tursku Małym Kolonii w dniu 24 sierpnia 2008 roku.

 zarzadz46dozynki.pdf
Informację zaktualizowano 2008-11-24 09:16:00, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 43/2008 Burmistrza MiG Połaniec 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na zbiórkę surowców wtórnych dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz Jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Połaniec

 Zarzadzenie_nr_43_2008.pdf
Informację zaktualizowano 2008-08-19 16:35:43, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 42/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy  

 ZarzadzenieNr42-2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-08-19   Informację dodano 2008-08-19 09:21:12, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie Nr 35a/2008 BMiG Połaniec w sprawie
ustalenia imiennego składu osobowego Komisji
Gminnej do spraw szacowania strat w
infrastrukturze technicznej spowodowanej znacznymi
opadami i podtopieniami trwającymi w dniach od 20
lipca 2008 r. do dnia 26 lipca 2008 na terenie
Miasta i Gminy Połaniec 

 zarzadzenie-nr-35a.doc
Informację dodano 2008-08-14 10:08:36, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie nr 26a/2008 BMiG Połaniec z dnia 25
czerwca 2008 w sprawie ustalenia imiennego składu
osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania
strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych
wichurą i ulewą w dniu 23 czerwca 2008 roku na
terenie Miasta i Gminy Połaniec 

 zarzadzenie-nr26a.doc
Informację dodano 2008-08-14 10:00:16, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 31 lipca 2008 w sprawie zmian w
budżecie Miasta i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenienr36.doc
Obowiązuje od: 2008-07-31   Informację zaktualizowano 2008-08-08 08:30:42, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Blad
Zarządzenie Nr 32/2008 BMiG Połaniec z dnia 23
lipca 2008 roku, w sprawie zmian Miasta i Gminy na
2008 rok 

 zarzadzenie32.doc
Obowiązuje od: 2008-07-23   Informację zaktualizowano 2008-07-29 13:59:25, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 30/2008 BMiG Połaniec z dnia 14
lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta
i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenie30.doc
Obowiązuje od: 2008-07-14   Informację dodano 2008-07-15 10:34:24, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 27/2008 BMiG Połaniec z dnia 30
czerwca 2008 roku, w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenie27.doc
Obowiązuje od: 2008-06-30   Informację zaktualizowano 2008-07-15 10:27:51, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 26/2008 BMiG Połaniec z dnia 17
czerwca 2008 roku 

 Zarzadzenie26.doc
Obowiązuje od: 2008-06-17   Informację zaktualizowano 2008-07-08 10:36:41, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 23/2008 BMiG Połaniec z dnia 30
maja 2008 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta
i Gminy na 2008r.  

 zarzadzenie23.doc
Obowiązuje od: 2008-05-30   Informację zaktualizowano 2008-06-06 08:37:13, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 22/2008 BMiG Połaniec z dnia 13
maja 2008r., w sprawie: zmian w budżecie Miasta i
Gminy na 2008 rok 

 ZarzadzenieNr22.doc
Obowiązuje od: 2008-05-13   Informację dodano 2008-05-20 10:44:28, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 21/2008 BMiG Połaniec z dnia 12
maja 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta
i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenie21.doc
Obowiązuje od: 2008-05-12   Informację zaktualizowano 2008-05-15 10:01:14, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 19/2008 BMiG Połaniec, z dnia 30
kwietnia 2008r., w sprawie: zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok. 

 zarzadzenie19.doc
Obowiązuje od: 2008-04-30   Informację zaktualizowano 2008-05-07 10:30:44, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 18/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z 24 kwietnia 2008 roku 

 zarzadzenie18_2.pdf
Informację dodano 2008-04-29 08:02:41, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 16/2008 BMiG Połaniec z dnia 31
marca 2008 roku, w sprawie: zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008r. 

 zarzadzenieNr16.doc
Obowiązuje od: 2008-03-31   Informację zaktualizowano 2008-04-09 13:11:41, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 15/2008 BMiG Połaniec z dnia 19
marca 2008r., w sprawie: zmian w budżecie Miasta
i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenieNr15.doc
Obowiązuje od: 2008-03-19   Informację dodano 2008-04-09 13:09:06, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 14/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy 

 Zarządzenie nr 14/2008
Informację dodano 2008-03-26 15:04:17, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 9/2008 BMiG Połaniec z dnia 12
lutego 2008 roku, w sprawie: szczegółowego
podziału budżetu Miasta i Gminy Połaniec 
 zarzadzenie9.pdf
Obowiązuje od: 2008-02-12   Informację dodano 2008-03-13 07:55:00, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 12/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na raalizację zadań
pożytku publicznego w 2008 roku 
 Zarzadzeni12-08.pdf
Informację zaktualizowano 2008-03-12 12:11:04, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie Nr 13/2008 BMiG Połaniec z dnia 3
marca 2008 roku, w sprawie: zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 
 ZarzadzenieNr13.doc
Obowiązuje od: 2008-03-03   Informację dodano 2008-03-11 11:59:13, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 10/2008 BMiG Połaniec z dnia 15
lutego 2008 roku, w sprawie: zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 
 ZarzadzenieNr10.doc
Obowiązuje od: 2008-02-15   Informację zaktualizowano 2008-03-11 11:49:20, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 6/2008 BMiG Połaniec z dnia 28
stycznia 2008 roku, w sprawie: utworzenia funduszu
nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Połańcu 
 ZarzadzenieNr6.doc
Obowiązuje od: 2008-01-28   Informację dodano 2008-03-11 08:34:12, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 11/2008 BMiG Połaniec w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i
Gminy w Połańcu 
 Zarządzenie nr 11/2008
Informację dodano 2008-03-04 15:30:14, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie nr 8/2008 BMiG w Połańcu z dnia 11
lutego 2008 r. w sprawie publikacji pisma
samorządowego ,, Merkuriusz Połaniecki '' 

 Zarzadzenienr8.pdf
Obowiązuje od: 2008-02-11   Informację zaktualizowano 2008-04-16 07:40:45, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie nr 7/2008 BMiG w Połańcu z dnia
11.02.2008 r. w sprawie Powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątkowych  

 zarzadzenienr7.pdf
Informację zaktualizowano 2008-04-16 07:40:19, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie nr 5/2008 BMiG Połaniec z dnia 29
stycznia 2008r. w sprawie określenia regulaminu
postępowania komisji konkursowej w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań pożytku
publicznego w 2008 roku.  

 Zarzadzenienr5.pdf
Obowiązuje od: 2008-01-29   Informację zaktualizowano 2008-04-16 07:39:56, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
wersja do druku