bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Zarządzenia strona główna 
2008r.
Zarządzenie nr 5/2008 BMiG Połaniec z dnia 29
stycznia 2008r. w sprawie określenia regulaminu
postępowania komisji konkursowej w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań pożytku
publicznego w 2008 roku.  

 Zarzadzenienr5.pdf
Obowiązuje od: 2008-01-29   Informację zaktualizowano 2008-04-16 07:39:56, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie nr 7/2008 BMiG w Połańcu z dnia
11.02.2008 r. w sprawie Powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątkowych  

 zarzadzenienr7.pdf
Informację zaktualizowano 2008-04-16 07:40:19, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie nr 8/2008 BMiG w Połańcu z dnia 11
lutego 2008 r. w sprawie publikacji pisma
samorządowego ,, Merkuriusz Połaniecki '' 

 Zarzadzenienr8.pdf
Obowiązuje od: 2008-02-11   Informację zaktualizowano 2008-04-16 07:40:45, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie nr 11/2008 BMiG Połaniec w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i
Gminy w Połańcu 
 Zarządzenie nr 11/2008
Informację dodano 2008-03-04 15:30:14, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie nr 6/2008 BMiG Połaniec z dnia 28
stycznia 2008 roku, w sprawie: utworzenia funduszu
nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Połańcu 
 ZarzadzenieNr6.doc
Obowiązuje od: 2008-01-28   Informację dodano 2008-03-11 08:34:12, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 10/2008 BMiG Połaniec z dnia 15
lutego 2008 roku, w sprawie: zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 
 ZarzadzenieNr10.doc
Obowiązuje od: 2008-02-15   Informację zaktualizowano 2008-03-11 11:49:20, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 13/2008 BMiG Połaniec z dnia 3
marca 2008 roku, w sprawie: zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 
 ZarzadzenieNr13.doc
Obowiązuje od: 2008-03-03   Informację dodano 2008-03-11 11:59:13, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 12/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na raalizację zadań
pożytku publicznego w 2008 roku 
 Zarzadzeni12-08.pdf
Informację zaktualizowano 2008-03-12 12:11:04, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie Nr 9/2008 BMiG Połaniec z dnia 12
lutego 2008 roku, w sprawie: szczegółowego
podziału budżetu Miasta i Gminy Połaniec 
 zarzadzenie9.pdf
Obowiązuje od: 2008-02-12   Informację dodano 2008-03-13 07:55:00, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 14/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy 

 Zarządzenie nr 14/2008
Informację dodano 2008-03-26 15:04:17, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 15/2008 BMiG Połaniec z dnia 19
marca 2008r., w sprawie: zmian w budżecie Miasta
i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenieNr15.doc
Obowiązuje od: 2008-03-19   Informację dodano 2008-04-09 13:09:06, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 16/2008 BMiG Połaniec z dnia 31
marca 2008 roku, w sprawie: zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008r. 

 zarzadzenieNr16.doc
Obowiązuje od: 2008-03-31   Informację zaktualizowano 2008-04-09 13:11:41, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 18/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z 24 kwietnia 2008 roku 

 zarzadzenie18_2.pdf
Informację dodano 2008-04-29 08:02:41, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 19/2008 BMiG Połaniec, z dnia 30
kwietnia 2008r., w sprawie: zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok. 

 zarzadzenie19.doc
Obowiązuje od: 2008-04-30   Informację zaktualizowano 2008-05-07 10:30:44, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 21/2008 BMiG Połaniec z dnia 12
maja 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta
i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenie21.doc
Obowiązuje od: 2008-05-12   Informację zaktualizowano 2008-05-15 10:01:14, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 22/2008 BMiG Połaniec z dnia 13
maja 2008r., w sprawie: zmian w budżecie Miasta i
Gminy na 2008 rok 

 ZarzadzenieNr22.doc
Obowiązuje od: 2008-05-13   Informację dodano 2008-05-20 10:44:28, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 23/2008 BMiG Połaniec z dnia 30
maja 2008 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta
i Gminy na 2008r.  

 zarzadzenie23.doc
Obowiązuje od: 2008-05-30   Informację zaktualizowano 2008-06-06 08:37:13, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 26/2008 BMiG Połaniec z dnia 17
czerwca 2008 roku 

 Zarzadzenie26.doc
Obowiązuje od: 2008-06-17   Informację zaktualizowano 2008-07-08 10:36:41, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 27/2008 BMiG Połaniec z dnia 30
czerwca 2008 roku, w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenie27.doc
Obowiązuje od: 2008-06-30   Informację zaktualizowano 2008-07-15 10:27:51, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 30/2008 BMiG Połaniec z dnia 14
lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta
i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenie30.doc
Obowiązuje od: 2008-07-14   Informację dodano 2008-07-15 10:34:24, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 32/2008 BMiG Połaniec z dnia 23
lipca 2008 roku, w sprawie zmian Miasta i Gminy na
2008 rok 

 zarzadzenie32.doc
Obowiązuje od: 2008-07-23   Informację zaktualizowano 2008-07-29 13:59:25, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 31 lipca 2008 w sprawie zmian w
budżecie Miasta i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenienr36.doc
Obowiązuje od: 2008-07-31   Informację zaktualizowano 2008-08-08 08:30:42, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Blad
Zarządzenie nr 26a/2008 BMiG Połaniec z dnia 25
czerwca 2008 w sprawie ustalenia imiennego składu
osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania
strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych
wichurą i ulewą w dniu 23 czerwca 2008 roku na
terenie Miasta i Gminy Połaniec 

 zarzadzenie-nr26a.doc
Informację dodano 2008-08-14 10:00:16, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 35a/2008 BMiG Połaniec w sprawie
ustalenia imiennego składu osobowego Komisji
Gminnej do spraw szacowania strat w
infrastrukturze technicznej spowodowanej znacznymi
opadami i podtopieniami trwającymi w dniach od 20
lipca 2008 r. do dnia 26 lipca 2008 na terenie
Miasta i Gminy Połaniec 

 zarzadzenie-nr-35a.doc
Informację dodano 2008-08-14 10:08:36, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 42/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy  

 ZarzadzenieNr42-2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-08-19   Informację dodano 2008-08-19 09:21:12, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie Nr 43/2008 Burmistrza MiG Połaniec 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na zbiórkę surowców wtórnych dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz Jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Połaniec

 Zarzadzenie_nr_43_2008.pdf
Informację zaktualizowano 2008-08-19 16:35:43, wprowadzający: Sławomir Mikina
 

Zarządzenie nr46/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Tursku Małym Kolonii w dniu 24 sierpnia 2008 roku.

 zarzadz46dozynki.pdf
Informację zaktualizowano 2008-11-24 09:16:00, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 44/2008 BMiG Połaniec z dnia
19.08.2008 w sprawie zmian w budżecie Miasta i
Gminy Połaniec 

 zarzadzenie44.doc
Informację zaktualizowano 2008-11-20 09:12:22, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 45/2008 BMiG Połaniec z dnia
20.08.2008r. w sprawie zmian w budżecie Miastai
Gminy Połaniec na 2008 r. 

 Zarzadzenie 45.doc
Informację zaktualizowano 2008-08-27 15:45:09, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 48/2008 r BMiG Połaniec z dnia
01.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i
Gminy na 2008 r.  

 zarzadzenie48.doc
Obowiązuje od: 2008-09-01   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:26:13, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 50 /2008 BMiG Połaniec z dnia
03.09.2008 roku w sprawie :zatwierdzenia
regulaminu konkursu na hejnał Miasta i Gminy
Połaniec 

 zarzadzenienr50.pdf
Obowiązuje od: 2008-09-03   Informację dodano 2008-09-05 15:08:39, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie nr 52/2008 BMiG Połaniec z dnia 16
września 2008 roku, w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenie52.doc
Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:25:35, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie 53/2008 z dnia 24 września 2008 r.
BMiG Połaniec w sprawie upoważnienia do
podpisywania decyzji administracyjnych 

 Zarzadzenienr53.pdf
Obowiązuje od: 2008-09-24   Informację zaktualizowano 2008-11-24 10:15:45, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie Nr 55/2008 BMiG w Połańcu z dnia 30
września 2008 roku w sprawie: powołania komisji
do kasacji zużytego sprzetu 

 ZarzadzenieNr55.pdf
Obowiązuje od: 2008-09-30   Informację zaktualizowano 2008-11-24 10:14:15, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie Nr 54/2008 BMiG Połaniec z dnia 30
września 2008r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok  

 Zarzadzenie54.doc
Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:24:16, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 60/2008 BMiG Połaniec z dnia 16
pazdziernika 2008 roku w sprawie wolnego dnia za 1
listopada 2008 roku 

 Zarzadzenienr60-2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-10-16   Informację zaktualizowano 2008-10-21 11:17:26, wprowadzający: Jadwiga Wójcicka
Zarządzenie Nr 63/2008 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr 63/2008
Informację zaktualizowano 2009-03-16 10:03:39, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 56/2008 BMiG Połaniec z dnia 8
pażdziernika 2008 r. w sprawie: zwiększenia
funduszu premiowego dla pracowników zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych 

 Zarzadzenie56.doc
Obowiązuje od: 2008-10-08   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:23:51, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 58/2008 BMiG Połaniec z dnia
10.10.2008 r. w sprawie utworzenia funduszu
nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Połańcu  

 Zarzadzenie58.doc
Obowiązuje od: 2008-10-10   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:23:23, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 59/2008 BMiG Połaniec z dnia 14
pażdziernika 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Połaniec 

 Zarzadzenie59.doc
Obowiązuje od: 2008-10-14   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:23:05, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 62/2008 BMiG Połaniec z dnia 17
pażdziernika 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 Zarzadzenie62.doc
Obowiązuje od: 2008-10-17   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:22:37, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 67/2008 BMiG Połaniec w sprawie
powołania Komisji Rekrutacyjnej 

 zarzadz67-2008.pdf
Informację dodano 2008-10-30 10:10:43, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 64/2008 BMiG Połaniec z dnia 27
pażdziernika 2008 r. w sprawie upoważnienia dla
kierowników jednostek budżetowych do dokonywania
przeniesień w planie wydatków oraz w planach
dochodów własnych tych jednostek 

 Zarzadzenie64.doc
Obowiązuje od: 2008-10-27   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:22:10, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 65/2008 BMiG Połaniec z dnia 27
pażdziernika 2008 r. w sprawie upoważnienia dla
kierowników jednostek budżetowych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku 2009 jest niezbędna do zaciągania
ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku 2009 

 Zarzadzenie65.doc
Obowiązuje od: 2008-10-27   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:21:29, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 66/2008 BMiG Połaniec z dnia 28
pażdziernika 2008 w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 Zarzadzenie66.doc
Obowiązuje od: 2008-10-28   Informację zaktualizowano 2008-11-20 08:58:08, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 70/2008 BMiG Połaniec z dnia 31
pażdziernika 2008 r.w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 Zarzadzenie70.doc
Obowiązuje od: 2008-10-31   Informację zaktualizowano 2008-11-20 12:34:22, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 76/2008 BMiG Połaniec z dnia 13
listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 Zarzadzenie76.doc
Obowiązuje od: 2008-11-13   Informację zaktualizowano 2008-12-01 12:02:13, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Nr 75/2008 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

 Zarzadzenie_75_2008_powolanie_komisji_Inwentaryzacyjnej.pdf
Informację dodano 2008-11-21 13:13:08, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 71/2008 BMiG Połaniec w sprawie
udzielania zamówień publicznych 

 zarzadzenie71.pdf
Informację dodano 2008-11-24 09:35:25, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 72/2008 BMiG Połaniec w sprawie
organizacji i podziału obowiązków w
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie
zamówień publicznych w UMiG w Połańcu 

 zarzadzenie72.pdf
Informację dodano 2008-11-24 09:36:54, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 78/2008 BMiG Połaniec w sprawie
powołania Komisji Odbiorowej 

 zarzo78.pdf
Informację zaktualizowano 2008-11-25 15:43:25, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 79/2008 BMiG Połaniec z dnia 25
listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenie79.doc
Obowiązuje od: 2008-11-25   Informację zaktualizowano 2009-01-19 09:32:22, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 80/2008 BMiG Połaniec z dnia 28
listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie
Maista i Gminy na 2008 r. 

 Zarzadzenie80.doc
Obowiązuje od: 2008-11-28   Informację zaktualizowano 2008-12-15 12:32:14, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie 81/2008 BMiG Połaniec z dnia 5
grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta
i Gminy na 2008 r. 

 Zarzadzenie81.doc
Obowiązuje od: 2008-12-05   Informację zaktualizowano 2008-12-15 12:59:33, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 82/2008 BMiG Połaniec z dnia 8
grudnia 2008 r.w sprawie zwiększenia funduszu
premiowego dla pracowników zatrudnionych w ramach
prac interwencyjnych 

 Zarzadzenie82.doc
Obowiązuje od: 2008-12-05   Informację zaktualizowano 2008-12-19 12:50:00, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie nr 83/2008 BMiG Połaniec z dnia 9
grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji
Odbiorowej dla przeprowadzenia odbioru końcowego. 
 Zarządzenie nr 83.doc
Obowiązuje od: 2008-12-09   Informację dodano 2008-12-23 08:23:30, wprowadzający: Jarosław Kądziela
Zarządzenie Nr 84/2008 BMiG Połaniec z dnia 12
grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta
i Gminy na 2008 rok 

 zarzadzenie84.doc
Obowiązuje od: 2008-12-12   Informację zaktualizowano 2008-12-24 10:42:16, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 87/2008 

 zarzadzenie87-2008.pdf
Informację dodano 2008-12-30 15:25:34, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarzadzenie Nr 88/2008 BMiG Połaniec z dnia 31
grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Połaniec na 2008 rok 

 zarzadzenie88.doc
Obowiązuje od: 2008-12-31   Informację zaktualizowano 2009-01-16 07:58:09, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 89/2008  

BMiG Połaniec z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu oraz jednostki organizacyjne Miasta i Gminy połaniec

 ZarzadzenieNr89-2008.pdf
Obowiązuje od: 2008-12-31   Informację dodano 2009-03-23 08:08:56, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie nr 90/2008 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Połaniec

 plan0001.pdf
Informację dodano 2008-12-31 15:29:45, wprowadzający: Teresa Parcheta

Zobacz:
 2015r. .  2014r. .  2013r. .  2012r. .  2011r. .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  2007r. .  2006r. .  2005r. .  2004r. .  2003r. .  2002r. .  Poprzednie . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl