Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
° 2015r.
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° Poprzednie
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2009r. strona główna 
2009r.
Zarządzenie nr 41/2009 

Zarządzenie nr 41/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu

 zarz_41_2009.pdf
Informację dodano 2012-11-12 15:05:59, wprowadzający: Mieczysław Machulak
 

Zarzadzenie Nr 77/2009 z dnia 13.11.2009 w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Miejsko Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego

 zarządzenie77.pdf
Informację zaktualizowano 2010-04-15 12:58:13, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
 

Zarządzenie Nr 76/2009 z dnia 13.11.2009 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 zarządzenie nr 76.pdf
Informację zaktualizowano 2010-04-15 12:57:49, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 84/2009 z dnia 21 grudnia 2009
roku w sprawie zmian w budżęcie Miasta i Gminy
na 2009 rok 
 zarzadzenienr84.pdf
Obowiązuje od: 2009-12-21   Informację dodano 2009-12-29 08:53:58, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Kolasa
Zarządzenie Nr 80/2009 z dnia 30 listopada 2009
roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na
2009 rok 
 zarzadzenienr80.pdf
Obowiązuje od: 2009-11-30   Informację dodano 2009-12-29 08:45:39, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Magorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 78/2009 z dnai 17 listopada 2009
roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na
2009 rok 
 zarzadzenie78.pdf
Obowiązuje od: 2009-11-17   Informację zaktualizowano 2009-11-24 12:55:49, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 75/2009 z dnia 13 listopada 2009
roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na
2010 rok 
 zarzadzenie75.pdf
Obowiązuje od: 2010-01-01   Informację zaktualizowano 2009-11-24 12:55:20, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 74/2009 z 10 listopada 2009 roku w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009
rok 
 zarzadzenie74.pdf
Obowiązuje od: 2009-11-10   Informację zaktualizowano 2009-11-24 12:56:07, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 72/2009 z dnia 28 października w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009
rok 
 zarzadzenienr72.pdf
Obowiązuje od: 2009-10-28   Informację dodano 2009-11-24 07:41:36, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 71/2009 z dnia 19 października
2009 roku  

w sprawie: powołania Komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w zakresie dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku.

 zarzadzenie-71.pdf.pdf
Informację dodano 2009-10-29 14:26:08, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 70/2009 z dnia 14 października
2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i
Gminy na 2009 rok 
 zarzadzenie70.pdf
Obowiązuje od: 2009-10-14   Informację dodano 2009-10-28 12:45:26, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Kolasa
Zarządzenie Nr 69/2009 z dnia 30 września 2009
roku w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy na
2009 rok 
 zarzadzenie69.pdf
Obowiązuje od: 2009-09-30   Informację dodano 2009-10-28 12:43:50, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 45/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec 
 Zarządzenie nr 45/2009 BMiG w Połańcu z 30 czerwca 2009 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 18/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 maja 2005 roku
Informację dodano 2009-10-05 12:18:05, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 68/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 17 września 2009 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 roku 
 Zarządzenie Nr 68/2009
Obowiązuje od: 2009-09-17   Informację zaktualizowano 2009-10-05 11:31:24, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 63/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 63/2009
Obowiązuje od: 2009-08-31   Informację zaktualizowano 2009-10-05 11:32:16, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 66/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 10 września 2009 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009
rok 
 Zarządzenie Nr 66/2009
Obowiązuje od: 2009-09-10   Informację zaktualizowano 2009-10-05 11:32:56, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 64/2009 

BMiG  Połaniec w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 maja 2009 w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji.

 zarzadzenie nr-64-2009.pdf
Informację dodano 2009-09-04 09:55:30, wprowadzający: Jadwiga Pruska
Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec 

Zarządzenie Nr 62/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla przeprowadzenia odbioru końcowego.

 Zarzadzenie62.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-01 15:06:07, wprowadzający: Krzysztof Miaz
Zarządzenie Nr 60/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 60/2009
Obowiązuje od: 2009-08-17   Informację zaktualizowano 2009-10-05 11:34:15, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 59/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 17 sierpnia 2009 roku 

Zarzadzenie Nr 59/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 sierpnia 2009 roku

 Zarzadzenie_nr_59.pdf
Informację dodano 2009-08-19 11:56:18, wprowadzający: Krzysztof Miaz
Zarządzenie Nr 54/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 54/2009
Obowiązuje od: 2009-07-22   Informację zaktualizowano 2009-10-05 11:35:41, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec  
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy młodszy referent w Referacie Spraw Obywatelskich
Informację zaktualizowano 2009-08-19 09:32:01, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 58 w sprawie służby
przygotowaczej 

Zarządzenie nr 58/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzamimnu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.

 zarzadzenie58.pdf
Obowiązuje od: 2009-08-12   Informację zaktualizowano 2009-10-01 14:17:13, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarzadzenie Nr 47/2009 

Zarzadzenie Nr  47/2009 Burmistrza Mista i Gminy Połaniec  z dniua 01 lipca 2009 roku w sprawie powólania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 Zarzadzenie Nr 47/2009
Informację dodano 2009-08-13 12:02:24, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 44/ 2009 w sprawie zmian w
budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
 zarzadzenie44.pdf
Obowiązuje od: 2009-06-30   Informację zaktualizowano 2009-07-24 09:06:26, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 53/2009  

w sprawie: powołania komisji mającej na celu dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

 zarzadzenie_nr_53.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:43:12, wprowadzający: Barbara Rajca
 

Zarządzenie nr Nr 52/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec

 Zarzadzenie_ nr_52
Informację zaktualizowano 2009-07-24 11:04:48, wprowadzający: Mieczysław Machulak
 

Zarządzenie Nr 48/2009 

 zarzadzenie48_kleska2009.pdf
Informację zaktualizowano 2009-08-27 09:05:39, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 46/2009 

 BMiG Połaniec z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Połaniec 

 zarzadzenieNr46-2009.jpeg
Informację dodano 2009-07-06 13:52:42, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 39/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok 
 zarzadzenienr39.pdf
Obowiązuje od: 2209-06-08   Informację dodano 2009-06-17 14:34:12, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 38/09 Burmistrza MiG Połaniec 
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy referent w Referacie Finansowo-Księgowym
Informację zaktualizowano 2009-06-04 10:38:32, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie nr 37/2009 Burmistrza MiG Połaniec 
 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko referent - Referat Techniczno-Inwestycyjny
Informację zaktualizowano 2009-06-01 13:14:43, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 36 

Zarządzenie nr 36/2009 BMiG Połaniec z dnia 14maja 2009r. w sprawie:upoważnień do podpisywania pism i decyzji

 zarzadzenienr36.pdf
Informację zaktualizowano 2009-07-24 11:06:25, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 35/2009 

zmieniające Zarządzenie Nr 31/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 14 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 zarządzenie.nr 35.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:40:09, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 34/2009 

BMiG Połaniec z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok

 zarzadzenie-nr-34.pdf
Obowiązuje od: 2209-05-15   Informację dodano 2009-05-26 08:39:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Żugaj Małgorzata
Zarządzenie Nr 33/2009 

w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 zarzadzenie nr 33.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:36:48, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 30/2009 

BMiG Połaniec z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok

 zarzadzenie-nr-30.pdf
Obowiązuje od: 2009-05-12   Informację dodano 2009-05-18 13:06:36, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 31/2009 

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

 zarzadzenie nr 31.doc
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:47:50, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 28/2009 

BMiG Połaniec z dnia 06 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009r

 zarzadzenie-nr-28.pdf
Obowiązuje od: 2009-05-06   Informację dodano 2009-05-14 09:13:50, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 27/2009 

BMiG Połaniec z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009r.

 zarzadzenie-nr-27.pdf
Obowiązuje od: 2009-04-30   Informację dodano 2009-05-14 09:12:26, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 20/2009 

BMiG Połaniec z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok

 zarzadzenienr20.pdf
Obowiązuje od: 2009-04-21   Informację zaktualizowano 2009-04-30 11:52:58, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie nr 23/2009 
 zarzadzenie nr 23
Informację dodano 2009-04-30 11:19:26, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 25/2009 

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego.

 zarzadzenie nr 25.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:29:16, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 24/2009  

w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7.

 zarzadzenie 24.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:27:08, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 21/2009 

w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

 zarzadzenie nr 21.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:22:35, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 19/2009 

BMiG Połaniec z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok

 zarzadzenienr-19.pdf
Obowiązuje od: 2009-04-10   Informację dodano 2009-04-17 13:00:11, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 18/2009 

BMiG Połaniec z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok

 zarzadzenienr-18-2009.pdf
Obowiązuje od: 2009-03-25   Informację dodano 2009-04-03 11:22:21, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 17/2009 
 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Informację zaktualizowano 2009-03-31 11:14:04, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 11/2009 

BMiG Połaniec z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok

 Zarzadzenienr11-2009.pdf
Obowiązuje od: 2009-03-12   Informację dodano 2009-03-23 11:01:52, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 9/2009  

BMiG Połaniec z dnia 17 lutego 2008 r. w sprawie: szczegółowego podziału budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok.

 Zarzadzenienr9-2009.pdf
Obowiązuje od: 0200-02-17   Informację zaktualizowano 2009-03-26 08:32:50, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: henryk Błąd
Zarządzenie Nr10/2009 
 Zarządzenie Nr10/2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na st. pracy radca prawny
Informację zaktualizowano 2009-03-03 13:47:16, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 5/2009 

BMiG z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych

 ZarzadzenieNr5-2009.pdf
Informację zaktualizowano 2009-03-16 10:02:08, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 3/2009 

 BMiG Połaniec z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 ZarzadzenieNr3-2009.pdf
Informację zaktualizowano 2009-03-16 10:01:01, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 2/2009  

BMiG Połaniec z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu

 ZarzadzenieNr2-2009.doc
Informację zaktualizowano 2009-01-19 15:10:12, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 1/2009  

BMiG z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Połańcu

 ZarzadzenieNr1-2009.doc
Obowiązuje od: 2009-01-08   Informację zaktualizowano 2009-01-21 08:02:00, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
wersja do druku