Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
° 2015r.
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° Poprzednie
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2012r. strona główna 
2012r.
ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 

ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie organizacji, zasad funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej.

 99_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2013-02-07 08:17:10, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 98/2012 

Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych dla Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 ZARZADZENIE98.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-10 09:56:48, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 97/2012 

Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza MIasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok

 zarznr97.pdf
Informację dodano 2013-01-07 07:36:46, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 96/2012 

Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie upowaznienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek

 zarznr96.pdf
Informację dodano 2013-01-07 07:33:38, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 95/2012 

Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarznr95.pdf
Informację dodano 2013-01-07 07:31:33, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 94/2012 

Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu pn. Sylwester pod gwiazdami 2012/2013

 ZARZADZENIE94.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-10 09:56:27, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 93/2012 

Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarznr93.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-03 13:17:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 92/2012 

Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy na 2012 rok

 zarz nr 92 2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-12-21 11:48:27, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 91/2012 

Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków UMiG Połaniec

 Zarządzenie Nr 91
Informację zaktualizowano 2013-02-07 09:27:29, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 90/2012 


Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 Zarz_nr_90-2012.pdf
Informację dodano 2012-12-17 15:07:55, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarzadzenie Nr 88/2012 

Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

 ZarzadzenieNr88.pdf
Informację zaktualizowano 2012-12-17 11:24:30, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 89/2012 

Zarządzenie Nr 89/2012 z dnia 10.12.2012 w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

 zarzadzenie89-2012.pdf
Obowiązuje od: 2012-12-10   Informację zaktualizowano 2012-12-13 08:08:17, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
Zarządzenie Nr 87/2012 

Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarznr87.pdf
Informację dodano 2012-12-06 09:41:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie 86/2012 

Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Zarządzenie nr 86.pdf
Informację dodano 2012-12-03 11:56:58, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarzadzenie Nr 85/2012 

Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec

 zarz nr 85 2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-12-21 11:48:05, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 84/2012 

Zarządzenie nr 84/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr84.pdf
Informację dodano 2012-11-23 11:43:55, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 83/2012 
Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz z dokumentacją o przyznawanie stypendiów sportowych I, II i III stopnia oraz nagród Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, za wybitne wyniki sportowe w 2012 roku mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec. Zarządzenie Nr 83/2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-11-21 10:38:58, wprowadzający: Aleksandra Piechniak
Zarządzenie Nr 82/2012 

Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarządzenienr82.pdf
Informację zaktualizowano 2012-11-16 08:38:03, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 81/2012 

Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2013 rok.

 zarzadzenienr81.pdf
Informację zaktualizowano 2012-11-15 13:57:49, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 80/2012 

Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027.

 zarznr80.pdf
Informację zaktualizowano 2012-11-15 13:56:54, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 79/2012 

Zarządzenie  Nr  79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 października 2012 w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru zadania p.n:
 „Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi:
1) Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 0+000 do km 1+000, długości 1 000 mb
2) Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650, długości 650 mb
3) Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, długości 500 mb
4) Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, długości 500 mb
5) Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec-Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 0+900, długości 900 mb

 zarzadzenie_nr_ 79_2012.pdf
Informację dodano 2012-11-13 11:13:54, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 78/2012 

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr78.pdf
Informację dodano 2012-11-06 10:30:25, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 77/2012 

Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarzadzenienr77.pdf
Informację dodano 2012-10-30 07:47:57, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 76/2012 

Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr76.pdf
Informację zaktualizowano 2012-11-23 11:42:08, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 75/2012 

Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarznr75.pdf
Informację zaktualizowano 2012-10-18 08:49:21, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 74/2012 

Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu "Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostepny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 Zarzadzenienr74.pdf
Informację dodano 2012-10-04 10:21:21, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 73/2012 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego I etapu zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu ” w km 0+000 –0+600, KRO 26-12-054-000010 i KRO 26-12-054-000026

 zarzadzenie_73..pdf
Informację zaktualizowano 2012-10-03 10:22:44, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 72/2012 

Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 1 pażdziernika 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok

 Zarzadzenienr72.pdf
Informację dodano 2012-10-03 09:37:24, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 71/2012 

Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarzadzenienr71.pdf
Informację dodano 2012-10-01 14:19:41, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 70/2012 

Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy połaniec na 2012 rok

 zarz.nr70.pdf
Informację zaktualizowano 2012-10-16 11:04:17, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 69/2012 

Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu pt "Dni Kultury Połanieckiej - Teatralne inspiracje"

 Zarzadzenienr69.pdf
Informację zaktualizowano 2012-09-25 13:16:59, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzanie Nr 68/2012 

Zarządzanie Nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Annie Kaniszewskiej - Dyrektorowi Przedszkola Publicznego przy ul. Madalińskiego 1 w Połańcu wraz z filiami: Filia Nr 1 przy ul. Żapniowskiej 1 w Połańcu i Filia Nr 2 przy ul. Kościelnej 9 w Połańcu do dokonywania czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu.

 68_2012.pdf
Informację dodano 2012-09-13 12:56:45, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 67/2012 

Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Jerzemu Nowak - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K. Jadwigi w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1 do dokonywania czynności prawnych w sprawach z zakresu zwykłego zarządu.

 67_2012.pdf
Informację dodano 2012-09-13 12:51:51, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 66/2012 

Zarządzenie nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Elzbiecie Adaś - Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie do dokonywania czynnosci prawnych przekraczajacych zakres zwykłego zarządu.

 66_2112.pdf
Informację dodano 2012-09-13 12:47:19, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 65/2012 

Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok

 zarzadzenienr 65.pdf
Informację zaktualizowano 2012-09-05 09:12:56, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie 64/2012 

Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr64.pdf
Informację zaktualizowano 2012-09-24 13:49:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 62/2012 

Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i gminy Połaniec z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej.

 zarzadzenie 62.pdf
Informację zaktualizowano 2013-09-06 12:11:11, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 63/2012 

Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowej gmina Połaniec, określonej jako obszar  inwestycyjny 6 o łącznej powierzchni 3,8115 ha w granicach Strefy Inwestycyjnej C, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – symbol w planie PP13.

 zarzadzenie_nr_63_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-30 11:17:43, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 61/2012 
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie: przyznania jednorazowych stypendiów  za uzyskanie wysokich  wyników w nauce w roku szkolnym 2011/2012, szczególnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec. Zarzadzenie_ 61.pdf
Informację dodano 2012-08-23 10:28:25, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 60/2012 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Rudnikach w dniu 19 sierpnia 2012 roku.

 zarzadzenie_nr_60.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-16 11:33:23, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 59/2012 

Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi"

 Zarzadzenienr59.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:08:12, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 58/2012 

Zarządzanie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr58.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:07:51, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 57/2012 

Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr57.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:07:34, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 56/2012 

Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1.

 zarz 56.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-03 08:35:58, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 55/2012 

Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie.

 zarz 55.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-03 08:32:39, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 54/2012 

Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego przy ul. Madalińskiego 1 w Połańcu wraz z filiami: Filia Nr 1 przy ul. Żapniowskiej 1 w Połańcu i Filia Nr 2 przy ul. Kościelnej 9 w Połańcu

 zarz 54.pdf
Informację dodano 2012-08-03 08:29:28, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 52/2012 

Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarzadzenienr 52.pdf
Informację dodano 2012-08-01 08:54:54, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 51/2012 

Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie z zewnętrznego basenu rekreacyjnego będącego w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu

 zarzadzenienr 51.pdf
Informację dodano 2012-08-01 08:53:20, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 50/2012 

Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr50.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-09 13:01:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 53/2012 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu.

Załącznik nr 1 do zarządzenia 53/2012

Załącznik nr 2 do zarządzenia 53/2012

 Zarządzenie nr 53/2012
Informację zaktualizowano 2012-07-30 10:19:59, wprowadzający: Sławomir Mikina
 

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  w 2012r. - „Wyprawka szkolna”.

 Zarzadzenie_nr49.2012.pdf
Informację dodano 2012-07-17 15:28:38, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 48/2012 

Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 lipca 2012 w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru zadania p.n: Odbudowa drogi gminnej nr 366074T w msc. Połaniec od km 0+000 do km 0+700 zniszczonej w wyniku powodzi”.

 zarz_48.pdf
Informację dodano 2012-07-17 15:27:18, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 47/2012 

Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 lipca 2012 w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru zadania p.n: Odbudowa drogi gminnej nr 366109T Połaniec – Zdzieci Nowe  od km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku powodzi”.

 zarz_47.pdf
Informację dodano 2012-07-17 15:26:06, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 46/2012 

Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - języka angielskiego            p. Annie Komorowskiej, zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  im. T. Kościuszki w Połańcu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarz_nr_46_2012.pdf
Informację dodano 2012-07-10 13:31:09, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 45/2012 

Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel pedagog, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, edukacji wczesnoszkolnej p. Beacie Domagała zatrudnionej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarz_nr45_ 2012.pdf
Informację dodano 2012-07-10 13:28:09, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarzadzenie Nr 44/2012 

Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta I gminy Połaniec z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia, obiegu i kontroli dowodów ksiegowych

 Zarzadzenienr44.pdf
Informację dodano 2012-07-03 12:00:52, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 43/2012  


Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie: powołania Koordynatora CAF oraz Zespołu Samooceny w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w związku z realizacją Projektu pn. „Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny.”

 Zarzadzenie_nr_43.pdf
Informację dodano 2012-07-03 10:49:58, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 42/2012 

Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

 Zarzadzenienr42.pdf
Informację dodano 2012-07-02 11:01:46, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 41/2012 

Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadznr41.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-02 10:59:06, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 39/2012 

Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu "Święto wsi w gminie Połaniec"

 Zarzadzenienr39.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-02 11:04:36, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 38/2012 

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012r.

 zarznr38.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-17 07:36:45, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 37/2012 

Zarządzenie nr 37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n. Odbudowa drogi gminnej nr 366159T w Rybitwach od km 0+000 do km 0+826 realizowanej ze środków Funduszu Solidarności.

 zarz37.pdf
Informację dodano 2012-07-02 10:13:11, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 36/2012  


Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze technicznej /drogi, rowy/ spowodowanych nawalnymi opadami deszczu w nocy z dnia 13.06.2012 roku na 14.06.2012 roku.

 zarz36.pdf
Informację dodano 2012-07-02 10:12:05, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 35/2012 
Zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 maja w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu pn:

1. Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w Maśniku od km 0+000 do km 0+918,

2. Odbudowa drogi gminnej nr 366218T w. msc. Rybitwy na terenie Gminy Połaniec od km 0+000 do km 0+650 realizowanych w ramach Funduszu Solidarności
 zarz35.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-02 10:16:08, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 40/2012 
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, z dnia 7 maja 2012 roku, dotyczącego ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku długotrwałego utrzymywania się ekstremalnych temperatur w miesiącach luty-marzec 2012r.
 zarz_40_2012_zmiana_wymarzniecia0001.pdf
Informację dodano 2012-06-26 08:37:44, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 34/2012 

Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zakładowego planu kont dla projektu "Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D"

 zarzadz.nr34.pdf
Informację zaktualizowano 2012-05-24 08:40:59, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 33/2012 

Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zakładowego planu kont dla projektu "Odbudowa dróg gminnych realizowanych ze środków Fundusz Solidarności"

 zarzadz.nr33.pdf
Informację zaktualizowano 2012-05-24 08:41:57, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 32/2012 

Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 maja 2012 rok w sprawie zakładowego planu kont dla projektu "Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi"

 Zarzadzenie.nr.32.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-02 11:04:17, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 31/2012 

Zarzadzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarzadzenienr31.pdf
Informację dodano 2012-05-18 07:55:03, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 30/2012 

Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarzadz.nr30 2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-06-14 08:24:38, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
zarządzenie Nr 29/2012 

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku długotrwałego utrzymywania się ekstremalnych temperatur w miesiącach luty-marzec 2012r

 zarz_wymarzniecia_20120001.pdf
Informację zaktualizowano 2012-05-07 15:14:45, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 28/2012 

Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 zarzadzenie_nr_28_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-05-02 13:43:07, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 27/2012  

Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na najem domków handlowo – usługowych na nowootwartym placu targowym przy ulicy Krakowskiej 18 w Połańcu.

 zarzadzenie_nr_27.pdf
Informację dodano 2012-05-02 13:35:37, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarzadzenie Nr 26/2012 

Zarządzenie Nr 26/2012  Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 roku

 Zarządzenie nr 26
Informację dodano 2012-04-27 10:50:56, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 25/2012 

Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 kwietnia 2012r.  w sprawie: Wdrożenia „systemu rozwoju kompetencji kadr” w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec

 zarz_25.pdf
Informację dodano 2012-04-20 14:37:08, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 24/2012 

Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 maja 2009r. w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji

 Zarz_Nr 242012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-04-19 12:58:58, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 23/2012 

Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenie23.pdf
Informację zaktualizowano 2012-04-19 12:54:08, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 22/2012 

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 marca w sprawie ustalenia wysokości opłat i okreslenia sposobu ich ustalania za korzystanie z zajęć rekreacyjnych prowadzonych przez Ośrodek Sporu i Rekreacji w Połańcu

 zarzadzenie22.pdf
Informację dodano 2012-04-19 12:34:45, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 21/2012 

Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr21.doc
Informację zaktualizowano 2012-04-16 10:43:32, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 20/2012 

Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 16 marca 2012

 ZarządzenieNr20.pdf
Informację dodano 2012-03-19 11:47:44, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
zarządzenie Nr 19/2012 
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu przejęcia do eksploatacji przepompowni wód deszczowych w miejscowości Rybitwy gm. Połaniec
 zarzadzenie_nr_19.pdf
Informację dodano 2012-03-14 14:54:01, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 18/2012  
Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Profilaktyka i promocja zdrowia dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2012r.”
 zarz_18_2012.pdf
Informację dodano 2012-03-14 14:52:15, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 17/2012 
Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Profilaktyka i Promocja Zdrowia dla Mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na rok 2012.”
 zarz_17_2012.pdf
Informację dodano 2012-03-09 12:18:36, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 16/2012 

Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Profilaktyka i Promocja Zdrowia dla Mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na rok 2012 r.”

 zarz_16_2012.pdf
Informację dodano 2012-03-01 14:58:45, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 15/2012 

Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie: powołania komisji do przeglądu technicznego budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu

 zarz_15_2012.pdf
Informację dodano 2012-02-22 15:32:24, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarzadzenie Nr 14/2012 

Zarzadzenie Nr 14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenie Nr 14
Informację zaktualizowano 2012-03-06 13:19:36, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
zarządzenie nr 13/2012 
Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
 Zarz_13_2012.pdf
Informację dodano 2012-02-21 12:21:57, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 12/2012 

Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarzadzenienr12.pdf
Informację dodano 2012-02-20 14:22:23, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 11/2012 

Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarządzenie Nr 11/2012
Informację zaktualizowano 2012-02-10 08:34:04, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 10/2012 

Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego

 Zarz_10_2012.pdf
Informację dodano 2012-01-20 12:54:32, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 9/2012 

Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarządzenie Nr 9
Informację zaktualizowano 2012-03-20 09:05:43, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 8/2012 

Zarządzenie Nr 8/2012 Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu

 Zarz_8_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-01-20 12:59:34, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 7/2012 
Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie: zabezpieczenia środków higieny osobistej, odzieży, obuwia ochronnego i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników Urzędu.
 Zarz_7_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-02-21 12:04:19, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 6/2012 

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec

 Zarządzenie Nr 6
Informację zaktualizowano 2012-01-20 12:53:51, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 5/2012 

Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w użytkowaniu Osrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu

 Zarządzenie Nr 5
Informację zaktualizowano 2012-01-20 12:53:37, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 4/2012 

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarznr4.pdf
Informację zaktualizowano 2012-01-18 10:14:41, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 3/2012 

Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia nieruchomości na której znajduje się budynek pływalni krytej "Delfin" w Połańcu.

 zarzadzenie_3_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-01-18 08:31:29, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarzadzenie Nr 2/2012 

Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarządzenie nr 2
Informację zaktualizowano 2012-01-26 13:49:42, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenia Nr 1/2012 

Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań zleconych

 zarzadzenienr1.pdf
Informację zaktualizowano 2012-01-09 08:36:45, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
wersja do druku