bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Zarządzenia strona główna 
2012r.
Zarządzenia Nr 1/2012 

Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań zleconych

 zarzadzenienr1.pdf
Informację zaktualizowano 2012-01-09 08:36:45, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 2/2012 

Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarządzenie nr 2
Informację zaktualizowano 2012-01-26 13:49:42, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 3/2012 

Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia nieruchomości na której znajduje się budynek pływalni krytej "Delfin" w Połańcu.

 zarzadzenie_3_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-01-18 08:31:29, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 4/2012 

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarznr4.pdf
Informację zaktualizowano 2012-01-18 10:14:41, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 5/2012 

Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w użytkowaniu Osrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu

 Zarządzenie Nr 5
Informację zaktualizowano 2012-01-20 12:53:37, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 6/2012 

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec

 Zarządzenie Nr 6
Informację zaktualizowano 2012-01-20 12:53:51, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 7/2012 
Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie: zabezpieczenia środków higieny osobistej, odzieży, obuwia ochronnego i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników Urzędu.
 Zarz_7_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-02-21 12:04:19, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 8/2012 

Zarządzenie Nr 8/2012 Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu

 Zarz_8_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-01-20 12:59:34, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 9/2012 

Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarządzenie Nr 9
Informację zaktualizowano 2012-03-20 09:05:43, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 10/2012 

Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego

 Zarz_10_2012.pdf
Informację dodano 2012-01-20 12:54:32, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 11/2012 

Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarządzenie Nr 11/2012
Informację zaktualizowano 2012-02-10 08:34:04, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 12/2012 

Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarzadzenienr12.pdf
Informację dodano 2012-02-20 14:22:23, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
zarządzenie nr 13/2012 
Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
 Zarz_13_2012.pdf
Informację dodano 2012-02-21 12:21:57, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarzadzenie Nr 14/2012 

Zarzadzenie Nr 14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenie Nr 14
Informację zaktualizowano 2012-03-06 13:19:36, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 15/2012 

Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie: powołania komisji do przeglądu technicznego budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu

 zarz_15_2012.pdf
Informację dodano 2012-02-22 15:32:24, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 16/2012 

Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Profilaktyka i Promocja Zdrowia dla Mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na rok 2012 r.”

 zarz_16_2012.pdf
Informację dodano 2012-03-01 14:58:45, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 17/2012 
Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Profilaktyka i Promocja Zdrowia dla Mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na rok 2012.”
 zarz_17_2012.pdf
Informację dodano 2012-03-09 12:18:36, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 18/2012  
Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Profilaktyka i promocja zdrowia dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2012r.”
 zarz_18_2012.pdf
Informację dodano 2012-03-14 14:52:15, wprowadzający: Mieczysław Machulak
zarządzenie Nr 19/2012 
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w celu przejęcia do eksploatacji przepompowni wód deszczowych w miejscowości Rybitwy gm. Połaniec
 zarzadzenie_nr_19.pdf
Informację dodano 2012-03-14 14:54:01, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 20/2012 

Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 16 marca 2012

 ZarządzenieNr20.pdf
Informację dodano 2012-03-19 11:47:44, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 21/2012 

Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr21.doc
Informację zaktualizowano 2012-04-16 10:43:32, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 22/2012 

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 marca w sprawie ustalenia wysokości opłat i okreslenia sposobu ich ustalania za korzystanie z zajęć rekreacyjnych prowadzonych przez Ośrodek Sporu i Rekreacji w Połańcu

 zarzadzenie22.pdf
Informację dodano 2012-04-19 12:34:45, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 23/2012 

Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenie23.pdf
Informację zaktualizowano 2012-04-19 12:54:08, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 24/2012 

Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 maja 2009r. w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji

 Zarz_Nr 242012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-04-19 12:58:58, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 25/2012 

Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 kwietnia 2012r.  w sprawie: Wdrożenia „systemu rozwoju kompetencji kadr” w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec

 zarz_25.pdf
Informację dodano 2012-04-20 14:37:08, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarzadzenie Nr 26/2012 

Zarządzenie Nr 26/2012  Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 roku

 Zarządzenie nr 26
Informację dodano 2012-04-27 10:50:56, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 27/2012  

Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na najem domków handlowo – usługowych na nowootwartym placu targowym przy ulicy Krakowskiej 18 w Połańcu.

 zarzadzenie_nr_27.pdf
Informację dodano 2012-05-02 13:35:37, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 28/2012 

Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 zarzadzenie_nr_28_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-05-02 13:43:07, wprowadzający: Mieczysław Machulak
zarządzenie Nr 29/2012 

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku długotrwałego utrzymywania się ekstremalnych temperatur w miesiącach luty-marzec 2012r

 zarz_wymarzniecia_20120001.pdf
Informację zaktualizowano 2012-05-07 15:14:45, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 30/2012 

Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarzadz.nr30 2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-06-14 08:24:38, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 31/2012 

Zarzadzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarzadzenienr31.pdf
Informację dodano 2012-05-18 07:55:03, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 32/2012 

Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 maja 2012 rok w sprawie zakładowego planu kont dla projektu "Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi"

 Zarzadzenie.nr.32.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-02 11:04:17, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 33/2012 

Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zakładowego planu kont dla projektu "Odbudowa dróg gminnych realizowanych ze środków Fundusz Solidarności"

 zarzadz.nr33.pdf
Informację zaktualizowano 2012-05-24 08:41:57, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 34/2012 

Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zakładowego planu kont dla projektu "Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D"

 zarzadz.nr34.pdf
Informację zaktualizowano 2012-05-24 08:40:59, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 40/2012 
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, z dnia 7 maja 2012 roku, dotyczącego ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku długotrwałego utrzymywania się ekstremalnych temperatur w miesiącach luty-marzec 2012r.
 zarz_40_2012_zmiana_wymarzniecia0001.pdf
Informację dodano 2012-06-26 08:37:44, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie nr 35/2012 
Zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 maja w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu pn:

1. Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w Maśniku od km 0+000 do km 0+918,

2. Odbudowa drogi gminnej nr 366218T w. msc. Rybitwy na terenie Gminy Połaniec od km 0+000 do km 0+650 realizowanych w ramach Funduszu Solidarności
 zarz35.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-02 10:16:08, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 36/2012  


Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze technicznej /drogi, rowy/ spowodowanych nawalnymi opadami deszczu w nocy z dnia 13.06.2012 roku na 14.06.2012 roku.

 zarz36.pdf
Informację dodano 2012-07-02 10:12:05, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 37/2012 

Zarządzenie nr 37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n. Odbudowa drogi gminnej nr 366159T w Rybitwach od km 0+000 do km 0+826 realizowanej ze środków Funduszu Solidarności.

 zarz37.pdf
Informację dodano 2012-07-02 10:13:11, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 38/2012 

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012r.

 zarznr38.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-17 07:36:45, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 39/2012 

Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu "Święto wsi w gminie Połaniec"

 Zarzadzenienr39.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-02 11:04:36, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 41/2012 

Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadznr41.pdf
Informację zaktualizowano 2012-07-02 10:59:06, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 42/2012 

Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

 Zarzadzenienr42.pdf
Informację dodano 2012-07-02 11:01:46, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 43/2012  


Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 czerwca  2012 roku w sprawie: powołania Koordynatora CAF oraz Zespołu Samooceny w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w związku z realizacją Projektu pn. „Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny.”

 Zarzadzenie_nr_43.pdf
Informację dodano 2012-07-03 10:49:58, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarzadzenie Nr 44/2012 

Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 23/2011 Burmistrza Miasta I gminy Połaniec z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia, obiegu i kontroli dowodów ksiegowych

 Zarzadzenienr44.pdf
Informację dodano 2012-07-03 12:00:52, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 45/2012 

Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel pedagog, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, edukacji wczesnoszkolnej p. Beacie Domagała zatrudnionej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarz_nr45_ 2012.pdf
Informację dodano 2012-07-10 13:28:09, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 46/2012 

Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - języka angielskiego            p. Annie Komorowskiej, zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  im. T. Kościuszki w Połańcu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarz_nr_46_2012.pdf
Informację dodano 2012-07-10 13:31:09, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 47/2012 

Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 lipca 2012 w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru zadania p.n: Odbudowa drogi gminnej nr 366109T Połaniec – Zdzieci Nowe  od km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku powodzi”.

 zarz_47.pdf
Informację dodano 2012-07-17 15:26:06, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 48/2012 

Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 lipca 2012 w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru zadania p.n: Odbudowa drogi gminnej nr 366074T w msc. Połaniec od km 0+000 do km 0+700 zniszczonej w wyniku powodzi”.

 zarz_48.pdf
Informację dodano 2012-07-17 15:27:18, wprowadzający: Mieczysław Machulak
 

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  w 2012r. - „Wyprawka szkolna”.

 Zarzadzenie_nr49.2012.pdf
Informację dodano 2012-07-17 15:28:38, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 53/2012 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu.

Załącznik nr 1 do zarządzenia 53/2012

Załącznik nr 2 do zarządzenia 53/2012

 Zarządzenie nr 53/2012
Informację zaktualizowano 2012-07-30 10:19:59, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 50/2012 

Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr50.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-09 13:01:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 51/2012 

Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie z zewnętrznego basenu rekreacyjnego będącego w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu

 zarzadzenienr 51.pdf
Informację dodano 2012-08-01 08:53:20, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 52/2012 

Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarzadzenienr 52.pdf
Informację dodano 2012-08-01 08:54:54, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 54/2012 

Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego przy ul. Madalińskiego 1 w Połańcu wraz z filiami: Filia Nr 1 przy ul. Żapniowskiej 1 w Połańcu i Filia Nr 2 przy ul. Kościelnej 9 w Połańcu

 zarz 54.pdf
Informację dodano 2012-08-03 08:29:28, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 55/2012 

Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie.

 zarz 55.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-03 08:32:39, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 56/2012 

Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1.

 zarz 56.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-03 08:35:58, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 57/2012 

Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr57.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:07:34, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 58/2012 

Zarządzanie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr58.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:07:51, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 59/2012 

Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi"

 Zarzadzenienr59.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-08 10:08:12, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 60/2012 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Rudnikach w dniu 19 sierpnia 2012 roku.

 zarzadzenie_nr_60.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-16 11:33:23, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 61/2012 
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie: przyznania jednorazowych stypendiów  za uzyskanie wysokich  wyników w nauce w roku szkolnym 2011/2012, szczególnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec. Zarzadzenie_ 61.pdf
Informację dodano 2012-08-23 10:28:25, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 63/2012 

Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowej gmina Połaniec, określonej jako obszar  inwestycyjny 6 o łącznej powierzchni 3,8115 ha w granicach Strefy Inwestycyjnej C, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – symbol w planie PP13.

 zarzadzenie_nr_63_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-08-30 11:17:43, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarzadzenie Nr 62/2012 

Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i gminy Połaniec z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej.

 zarzadzenie 62.pdf
Informację zaktualizowano 2013-09-06 12:11:11, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie 64/2012 

Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr64.pdf
Informację zaktualizowano 2012-09-24 13:49:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 65/2012 

Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok

 zarzadzenienr 65.pdf
Informację zaktualizowano 2012-09-05 09:12:56, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 66/2012 

Zarządzenie nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Elzbiecie Adaś - Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie do dokonywania czynnosci prawnych przekraczajacych zakres zwykłego zarządu.

 66_2112.pdf
Informację dodano 2012-09-13 12:47:19, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 67/2012 

Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Jerzemu Nowak - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K. Jadwigi w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1 do dokonywania czynności prawnych w sprawach z zakresu zwykłego zarządu.

 67_2012.pdf
Informację dodano 2012-09-13 12:51:51, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzanie Nr 68/2012 

Zarządzanie Nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Annie Kaniszewskiej - Dyrektorowi Przedszkola Publicznego przy ul. Madalińskiego 1 w Połańcu wraz z filiami: Filia Nr 1 przy ul. Żapniowskiej 1 w Połańcu i Filia Nr 2 przy ul. Kościelnej 9 w Połańcu do dokonywania czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu.

 68_2012.pdf
Informację dodano 2012-09-13 12:56:45, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 69/2012 

Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu pt "Dni Kultury Połanieckiej - Teatralne inspiracje"

 Zarzadzenienr69.pdf
Informację zaktualizowano 2012-09-25 13:16:59, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 70/2012 

Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy połaniec na 2012 rok

 zarz.nr70.pdf
Informację zaktualizowano 2012-10-16 11:04:17, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 71/2012 

Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarzadzenienr71.pdf
Informację dodano 2012-10-01 14:19:41, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 72/2012 

Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 1 pażdziernika 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok

 Zarzadzenienr72.pdf
Informację dodano 2012-10-03 09:37:24, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 73/2012 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego I etapu zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu ” w km 0+000 –0+600, KRO 26-12-054-000010 i KRO 26-12-054-000026

 zarzadzenie_73..pdf
Informację zaktualizowano 2012-10-03 10:22:44, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 74/2012 

Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu "Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostepny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 Zarzadzenienr74.pdf
Informację dodano 2012-10-04 10:21:21, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 75/2012 

Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarznr75.pdf
Informację zaktualizowano 2012-10-18 08:49:21, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 76/2012 

Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr76.pdf
Informację zaktualizowano 2012-11-23 11:42:08, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 77/2012 

Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarzadzenienr77.pdf
Informację dodano 2012-10-30 07:47:57, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 78/2012 

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr78.pdf
Informację dodano 2012-11-06 10:30:25, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 79/2012 

Zarządzenie  Nr  79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 października 2012 w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru zadania p.n:
 „Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi:
1) Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 0+000 do km 1+000, długości 1 000 mb
2) Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650, długości 650 mb
3) Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, długości 500 mb
4) Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w msc. Rudniki od km 0+000 do km 0+500, długości 500 mb
5) Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec-Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 0+900, długości 900 mb

 zarzadzenie_nr_ 79_2012.pdf
Informację dodano 2012-11-13 11:13:54, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarzadzenie Nr 80/2012 

Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027.

 zarznr80.pdf
Informację zaktualizowano 2012-11-15 13:56:54, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 81/2012 

Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2013 rok.

 zarzadzenienr81.pdf
Informację zaktualizowano 2012-11-15 13:57:49, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 82/2012 

Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarządzenienr82.pdf
Informację zaktualizowano 2012-11-16 08:38:03, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 83/2012 
Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz z dokumentacją o przyznawanie stypendiów sportowych I, II i III stopnia oraz nagród Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, za wybitne wyniki sportowe w 2012 roku mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec. Zarządzenie Nr 83/2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-11-21 10:38:58, wprowadzający: Aleksandra Piechniak
Zarządzenie Nr 84/2012 

Zarządzenie nr 84/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 Zarzadzenienr84.pdf
Informację dodano 2012-11-23 11:43:55, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 85/2012 

Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec

 zarz nr 85 2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-12-21 11:48:05, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie 86/2012 

Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Zarządzenie nr 86.pdf
Informację dodano 2012-12-03 11:56:58, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 87/2012 

Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarznr87.pdf
Informację dodano 2012-12-06 09:41:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 89/2012 

Zarządzenie Nr 89/2012 z dnia 10.12.2012 w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

 zarzadzenie89-2012.pdf
Obowiązuje od: 2012-12-10   Informację zaktualizowano 2012-12-13 08:08:17, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
Zarzadzenie Nr 88/2012 

Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

 ZarzadzenieNr88.pdf
Informację zaktualizowano 2012-12-17 11:24:30, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 90/2012 


Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 Zarz_nr_90-2012.pdf
Informację dodano 2012-12-17 15:07:55, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 91/2012 

Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków UMiG Połaniec

 Zarządzenie Nr 91
Informację zaktualizowano 2013-02-07 09:27:29, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 92/2012 

Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy na 2012 rok

 zarz nr 92 2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-12-21 11:48:27, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 93/2012 

Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarznr93.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-03 13:17:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 94/2012 

Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu pn. Sylwester pod gwiazdami 2012/2013

 ZARZADZENIE94.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-10 09:56:27, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 95/2012 

Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 zarznr95.pdf
Informację dodano 2013-01-07 07:31:33, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 96/2012 

Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie upowaznienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek

 zarznr96.pdf
Informację dodano 2013-01-07 07:33:38, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 97/2012 

Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza MIasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok

 zarznr97.pdf
Informację dodano 2013-01-07 07:36:46, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 98/2012 

Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych dla Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 ZARZADZENIE98.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-10 09:56:48, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 

ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie organizacji, zasad funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej.

 99_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2013-02-07 08:17:10, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 2015r. .  2014r. .  2013r. .  2012r. .  2011r. .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  2007r. .  2006r. .  2005r. .  2004r. .  2003r. .  2002r. .  Poprzednie . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl