Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
° 2015r.
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° Poprzednie
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2010r. strona główna 
2010r.
 

Zarządzenie nr 28/2010 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Połańcu.

 zarzadzenie28.pdf
Informację zaktualizowano 2010-06-14 11:56:04, wprowadzający: Jadwiga Pruska
Zarządzenie nr 29/2010 z dnia 
 zarzadzenie29.pdf
Informację zaktualizowano 2010-06-14 11:57:32, wprowadzający: Krzysztof Miaz
 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec nr 13/2010 ws. powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt. 

 zarz_13_2010_rzeczoznawcz.pdf
Informację zaktualizowano 2011-04-15 15:13:25, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec 
 w sprawie opracowania planu finansowego zadań zleconych
Obowiązuje od: 2010-01-01   Informację dodano 2010-04-07 14:39:37, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec 
 w sprawie opracowania planu finansowego dla UMiG Połaniec
Obowiązuje od: 2010-01-01   Informację dodano 2010-04-07 14:50:30, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata kolasa
Zarządzenie Nr 11/2010 

Zarzadzenie nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2010 roku

 zarzadzenie_11_2010.pdf
Informację dodano 2010-04-07 15:04:02, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z
dnia 15 lutego 2010 roku 
 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek
Obowiązuje od: 2010-02-15   Informację dodano 2010-04-08 09:09:39, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 7/2010 BMiG Połaniec z dnia 26
lutego 2010 roku 
 zmiany w planie finansowym
Obowiązuje od: 2010-02-26   Informację zaktualizowano 2010-04-08 09:25:58, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 14/2010 BMiG Połaniec z dnia 15
marca 2010 roku 
 zmiany w planie finansowym UMIG Połaniec
Obowiązuje od: 2010-03-15   Informację dodano 2010-04-08 09:22:59, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 15/2010 BMiG Połaniec z dnia 18
marca 2010 roku 
 zmiany w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
Obowiązuje od: 2010-03-18   Informację dodano 2010-04-08 09:24:17, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
 
 zarzadzenie_ nr_20.pdf
Informację dodano 2010-04-14 08:49:50, wprowadzający: Jadwiga Pruska
Zarządzenie Nr 20/2010 

Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r. BMiG Połaniec w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu

 zarzadzenie_ Nr_20.pdf
Informację zaktualizowano 2010-04-14 09:11:29, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 28.02.2010 w sprawie wprowadzenia stałego dyżury

 zarządzenie 10.pdf
Informację zaktualizowano 2010-04-15 13:01:03, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
 

Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 30.03.2010 w sprawie powołania kosmisji do przeglądu technicznego budynków Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Połaniec, OSP Maśnik, OSP Okrągła, OSP Ruszcza, OSP Rybitwy, OSP Tursko Małe, OSP Zdzieci Stare, OSP Zrębin, OSP Rudniki

 zarządzenie 17.pdf
Informację zaktualizowano 2010-04-15 12:52:47, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
 

Zarządzenie Nr 12/2010  z dnia 4.03.2010 w sprawie odwołania stałego dyżuru na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 zarządzenie nr 12.pdf
Informację zaktualizowano 2010-04-15 12:52:27, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
 

Zarządzenie nr 2/2010 z dnia 01 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wnoszenia przez rodziców opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy połaniec.

 zarzadzenie2.pdf
Informację dodano 2010-04-14 12:40:09, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Zarządzenie nr 6/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie powołania KOmisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela języka angielskiego - P. Agnieszki Malińskiej.

 zarzadzenie6.pdf
Informację dodano 2010-04-14 12:43:24, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 06.04.2010 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2007 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników  pracujących przy obsłudze monitoringu miasta

 Obraz.jpg
Informację zaktualizowano 2010-04-15 12:57:03, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
 

Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu

 zarzadzenie_21_regulamin_pracy.pdf
Informację dodano 2010-04-19 15:11:53, wprowadzający: Mieczysław Machulak
 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy  nr 23 z dnia 27 kwietnia 2010r.

 zarzadzenie_nr_23.pdf
Informację dodano 2010-04-27 13:38:00, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec 
 zarzadzenienr16.pdf
Obowiązuje od: 2010-03-22   Informację dodano 2010-04-29 08:28:43, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 24/2010  

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

 zarzadzenie-24-2010.pdf
Informację dodano 2010-04-30 15:15:22, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 4 maja 2010 roku 

w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

 zarzadzenie27-2010.pdf
Informację dodano 2010-05-10 14:29:06, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie nr 32/2010 
 zarządzenie nr 32.pdf
Informację zaktualizowano 2010-05-18 12:41:39, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie nr 33/2010 
 zarządzenie nr 33.pdf
Informację dodano 2010-05-18 12:57:32, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 34/2010 
 zarządzenie 34.pdf
Informację dodano 2010-05-18 12:58:32, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 31/2010 

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego.

 zarzadzenie31.pdf
Informację dodano 2010-05-24 14:46:44, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 35/2010 

w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 zarzadzenienr35.pdf
Informację dodano 2010-05-24 14:53:01, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 36/2010 

w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 zarzadzenie-nr-36.pdf
Informację dodano 2010-05-24 15:01:00, wprowadzający: Barbara Rajca
 

Zarządzenie nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat.

 Zarza_37_powodz.pdf
Informację dodano 2010-05-31 18:15:27, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza MiG Połaniec z
dnia 30 kwietnia 2010 roku 
 zmiany w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-04-30   Informację dodano 2010-06-02 11:58:05, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza MiG Połaniec z
dnia 30 kwietnia 2010 roku 
 zmiany w planie finansowym UMiG Połaniec na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-04-30   Informację dodano 2010-06-02 12:01:20, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 31 maja 2010 roku 
 zmiany w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-05-31   Informację dodano 2010-06-02 12:03:15, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 39/2010  

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 zarzadzenie-nr-39.pdf
Informację dodano 2010-06-04 14:18:58, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie nr 40/2010 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 31 maja 2010r. w sprawie
utworzenia Gminnego Biura Spisowego 
 zarzadzenia40.pdf
Informację dodano 2010-06-08 15:23:58, wprowadzający: Krzysztof Miaz
Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 9 czerwca 2010 roku 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 31/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec   z dnia 17 maja  w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

 zarzadzenie-nr-43.pdf
Informację dodano 2010-06-11 11:24:23, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządenie Nr 41/2010 z dnia 4 czerwca 2010 r 
 w sprawie zmian w budzecie na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-06-04   Informację dodano 2010-06-25 12:18:55, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-06-18   Informację dodano 2010-06-25 12:21:47, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
 

Zarządzenie Nr 49 z 29 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej

 zarzadzenie_ nr_49.pdf
Informację zaktualizowano 2010-07-06 12:49:05, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 29 czerwca 2010
roku 
 w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy 2010 roku
Obowiązuje od: 2010-06-29   Informację zaktualizowano 2010-07-23 14:21:11, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-07-14   Informację zaktualizowano 2010-08-11 09:04:51, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenei Nr 53/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku 
 w sprawie zman w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010
Obowiązuje od: 2010-07-22   Informację zaktualizowano 2010-08-11 09:04:15, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
 
 zarzadzenie 64.txt
Informację dodano 2010-08-19 11:39:33, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 
 zarzadzenie 64.pdf
Informację dodano 2010-08-19 12:47:56, wprowadzający: Jadwiga Pruska
Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
Informację dodano 2010-08-30 14:24:06, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 17 sierpnia 2010
roku 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
Obowiązuje od: 2010-08-17   Informację dodano 2010-08-30 14:25:54, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Kolasa
Zarządzenie Nr 67/2010 z dnia 25 sierpnia 2010
roku 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
Obowiązuje od: 2010-08-25   Informację dodano 2010-08-30 14:28:26, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 01 września 2010 r. 
 zarzadzenie_69-2010.pdf
Informację dodano 2010-09-01 16:33:56, wprowadzający: Dariusz Domagała
Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 2 września 2010 r. w sprawie
ogłosznia alarmu przeciwpowodziowego na terenie
Miasta i Gminy Połaniec  
 zarządzenie Nr 71
Informację dodano 2010-09-02 12:37:44, wprowadzający: Katarzyna Tarnowska
Zarządzenie Nr 55/2010 

Zarządzenie nr 55/2010 w sprawie:  wprowadzenia stałego dyżuru Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 zarzadzenie_nr_55.pdf
Informację dodano 2010-09-08 10:22:07, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 52/2010 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 maj 2010 roku.

 Zarządzenie Nr 52/2010
Obowiązuje od: 2010-07-19   Informację dodano 2010-09-08 10:37:22, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 56/2010 

Zarządzenie nr 56/2010  w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadzenie_nr_56.pdf
Informację dodano 2010-09-08 10:59:53, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 57/2010 

Zarządzenie Nr 57/2010 w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec z dniem 29.07.2010 roku

 zarzadzenie_nr_57.pdf
Informację dodano 2010-09-08 11:02:43, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 58/2010 

Zarządzenie Nr 58/2010 w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec z dniem 29.07.2010 roku.

 zarzadzenie_nr_58.pdf
Informację dodano 2010-09-08 11:07:44, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 59/2010 

Zarządzenie Nr 59/2010 w sprawie: odwołania stałego dyżuru Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 zarzadzenie_nr_59.pdf
Informację dodano 2010-09-08 11:11:01, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 73/2010 

Zarządzenie Nr 73/2010 w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadzenie_nr_73.pdf
Informację dodano 2010-09-10 11:41:55, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 74/2010 

Zarządzenie Nr 74/2010 w sprawie odwołania stałego dyżuru Gminnego zespołu Zarządzania Kryzysowego

 zarzadzenie_nr_74.pdf
Informację dodano 2010-09-10 11:43:06, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
 

Zarządzenie nr 76/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji.

 zarzadzenienr76.pdf
Informację dodano 2010-09-24 11:29:38, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

 zarzadzenie 77.pdf
Informację dodano 2010-10-07 11:33:44, wprowadzający: Jadwiga Pruska
Zarządzenie nr 81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec 

Zarządzenie nr 81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw wyszacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych powodzią od dnia 17 maja 2010 r. na terenie Miasta   i Gminy Połaniec

 Zarzadzenie81.pdf
Informację zaktualizowano 2010-10-15 15:04:27, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie nr 85/2010 z dnia 

Zarządzenie nr 85/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 października 2010 roku w sprawie wskazania z urzędu osób do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010.

 zarzadzenie 85.pdf
Informację zaktualizowano 2010-10-20 12:14:25, wprowadzający: Tomasz Puto
Zarządzenie nr 86/2010 z dnia 

Zarządzanie nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 października 2010 roku w sprawie: wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Połańcu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010.

 zarzadzenie 86.pdf
Informację zaktualizowano 2010-10-26 09:54:35, wprowadzający: Tomasz Puto
Zarządzenie Nr 83/2010 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec 

Zarządzenie nr 83/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 14.10.2010 roku w sprawie: tworzenia Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadzenie z dnia 14.10.2010.pdf
Informację dodano 2010-10-26 10:29:31, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 68/20010 z dnia 31 sierpnia 2010
roku 
 zmiany w planie finansowym UMiG Połaniec
Obowiązuje od: 2010-08-31   Informację zaktualizowano 2010-10-29 09:34:09, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 70/2010 z dnia 2 września 2010
roku 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
Obowiązuje od: 2010-09-02   Informację dodano 2010-10-29 09:37:18, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 72/2010 z dnia 8 września 2010
roku 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
Obowiązuje od: 2010-09-08   Informację zaktualizowano 2010-10-29 09:48:13, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenia Nr 75/2010 z dnia 17 wrzesnia 23010
roku 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
Obowiązuje od: 2010-09-17   Informację dodano 2010-10-29 09:49:40, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 30 września 2010
roku 
 zmiany w planie finansowym UMiG Połaniec
Obowiązuje od: 2010-09-30   Informację dodano 2010-10-29 09:51:10, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 30 wrzesnia 2010
roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2010 rok 
 wsprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
Obowiązuje od: 2010-09-30   Informację zaktualizowano 2010-12-22 10:40:11, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 80/2010 z dnia 8 października
2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i
Gminy Połaniec na 2010 rok 
 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
Obowiązuje od: 2010-10-08   Informację zaktualizowano 2010-12-22 10:38:25, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 18 października
2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2010 rok 
 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-10-18   Informację zaktualizowano 2010-12-22 10:37:21, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzta Żugaj
Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 28 października
2010 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2010 rok 
 w sprawie zmian w budżecie na 2010
Obowiązuje od: 2010-10-28   Informację zaktualizowano 2010-12-22 10:35:16, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 89/2010 z dnia 29 października
2010 w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu
Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok 
 zmiany w planie finansowym
Obowiązuje od: 2010-10-29   Informację zaktualizowano 2010-12-22 10:33:43, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 91/2010 z 8 listopada 2010 w
sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy Połaniec
na 2010 rok 
 w sprawie zmian w budżecie
Obowiązuje od: 2010-11-08   Informację zaktualizowano 2010-12-22 10:32:06, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 96/2010 z 18 listopada 2010 w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
na 2010 rok 
 w sprawie zmian w budżecie na 2010
Obowiązuje od: 2010-11-28   Informację zaktualizowano 2010-12-22 10:31:34, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 3 grudnia 2010 

Zarządzenie Nr 101/2010 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego

 zarzadzenie 101.pdf
Informację zaktualizowano 2010-12-07 15:23:35, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
 

Zarządzenie nr 87/2010 z dnia 29 pażdziernika 2010 r. w sprawie zmiany Zarz. nr 36/2009  z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji.

 zarzadzenienr87-2010.pdf
Informację dodano 2010-12-15 08:04:53, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Zarządzenie nr 90/2010 z dnia 29pażdziernika 2010 r. w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji.

 zarzadzenienr90-2010.pdf
Informację dodano 2010-12-15 08:07:02, wprowadzający: Jadwiga Pruska
 

Zarządzenie nr 104/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykorzystania urlopu za dzień 25 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.

 zarzadzenie 104-2010.pdf
Informację zaktualizowano 2010-12-16 12:28:50, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 97/2010 z dnia 26 listopada 2010
roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2010 rok 
 zmiany w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-11-26   Informację zaktualizowano 2010-12-22 10:30:02, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 100/2010 z dnia 1 grudnia 2010
roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2010 roku 
 zmiany w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-12-01   Informację zaktualizowano 2010-12-22 10:29:07, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 103/2010 z dnia 13 grudnia 2010
roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2010 rok 
 zmiany w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010
Obowiązuje od: 2010-12-13   Informację zaktualizowano 2010-12-22 10:28:17, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 105/2010 z dnia 16 grudnia 2010
roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2010 roku 
 ZARZADZENIENR105.pdf
Obowiązuje od: 2010-12-16   Informację dodano 2010-12-22 10:27:37, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
 

Zarządzenie nr 108/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania KOmisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora SPZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu.

 zarzadzenie nr 108.2010.pdf
Informację dodano 2011-01-03 10:15:48, wprowadzający: Jadwiga Pruska
Zarządzenie Nr 98/2010 z dnia 30 listopada 2010 r
w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu
Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok 
 Zarzadzenie98.pdf
Obowiązuje od: 2010-11-30   Informację dodano 2011-01-11 13:00:11, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 106/2010 z dnia 21 grudnia 2010 w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec
na 2010 rok 
 Zarzadzenie106.pdf
Obowiązuje od: 2010-12-21   Informację dodano 2011-01-11 13:02:12, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010
rok 
 Zarzadzenie109.pdf
Obowiązuje od: 2010-12-28   Informację dodano 2011-01-11 13:04:47, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 110/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2010 rok 
 Zarzadzenie110.pdf
Obowiązuje od: 2010-12-30   Informację dodano 2011-01-11 13:06:33, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 112/2010 z dnia 31 grudnia 2010 w
sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
dochodów własnych na 2010 rok 
 Zarzadzenie112.pdf
Obowiązuje od: 2010-12-31   Informację dodano 2011-01-11 13:07:57, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 107/2010 z dnia 22 grudnia 2010 w
sprawie zmian w planie finansowym wydatków
Urzędu Miasta i Gminy Połaniec 
 zarzadzenienr107.doc.pdf
Obowiązuje od: 2010-12-22   Informację dodano 2011-01-18 13:10:46, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 111/2010 

Zarządzenie Nr 111/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy połaniec z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej

 zarzadzenie111.doc
Informację zaktualizowano 2011-04-15 08:40:12, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
wersja do druku