Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
° 2015r.
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° Poprzednie
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2011r. strona główna 
2011r.
Zarządzenie Nr 146/2011 

Zarządzenie Nr 146/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 grudnia 2011 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu realizacji projektu, regulaminu rekrutacji do projektu oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „ Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

regulaminy.pdf

 zazrz146.pdf
Informację dodano 2012-02-02 14:05:37, wprowadzający: Joanna Bugaj
Zarządzenie Nr 145/2011 

Zarządzenie Nr 145/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 grudnia 2011 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu realizacji projektu, regulaminu rekrutacji do projektu oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „ Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

 zarz145.pdf
Informację zaktualizowano 2012-02-02 14:03:14, wprowadzający: Joanna Bugaj
Zarządzenie Nr 144/2011 

Zarządzenie Nr 144/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek

 zarz144 2011.pdf
Informację zaktualizowano 2012-01-09 10:33:35, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 143/2011 

Zarządzenie Nr 143/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenie143.pdf
Informację dodano 2012-01-09 08:28:43, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 147/2011 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012-2014

 Zarządzenie Nr 147/2011
Informację zaktualizowano 2011-12-30 14:26:24, wprowadzający: Teresa Parcheta, autor: BMiG Połaniec
Zarządzenie Nr 142/2011 

Zarządzenie Nr 142/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzania procedury aktualizowania "mapy aktywności organizacji pozarządowych" w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w związku z realizacją projektu „Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Nr 142/2011

Załącznik Nr 1

 
Informację zaktualizowano 2011-12-29 12:57:48, wprowadzający: Joanna Bugaj
Zarządzenie Nr 141/2011 

Zarządzenie Nr 141/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 roku

 Zarzadzenienr141.pdf
Informację zaktualizowano 2011-12-30 12:06:55, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 140/2011 

Zarządzenie Nr 140/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarz140 2011.pdf
Informację zaktualizowano 2012-01-09 10:33:17, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 139/2011 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla przeprowadzenia odbioru końcowego wykonania prac projektowych dla zadania pn: "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu"

 zarz_139.pdf
Informację dodano 2011-12-16 09:04:17, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 138/2011 

Zarządzenie Nr 138/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarz138.pdf
Informację zaktualizowano 2011-12-19 07:21:54, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 137/2011 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów sportowych mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec.

 zarzadzenie_137.pdf
Informację dodano 2011-12-15 11:57:57, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 136/2011 

Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu pn. Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi:

 zarzadzenie.136.2011.pdf
Informację zaktualizowano 2011-12-15 11:44:10, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 135/2011 

Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego  pisemnego przetargu na oddanie w najem części pomieszczeń w budynku przy Placu Uniwersału Połanieckiego 1 w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec, o powierzchni  użytkowej 91,39 m2 , do wykorzystania na cele gastronomiczne wraz z obsługą ogólnie dostępnych toalet

 zarzadzenie_135.pdf
Informację zaktualizowano 2011-12-06 14:19:23, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 134/2011 

Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenienr134.pdf
Informację zaktualizowano 2011-12-09 14:47:48, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 133/2011 

Zarządzenie Nr 133/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

 zarz133.pdf
Informację zaktualizowano 2011-12-22 07:46:45, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 132/2011 

Zarządzenie Nr 132/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenie132.pdf
Informację zaktualizowano 2011-12-14 13:56:03, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 131/2011 

Zarzadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu pn: "Remont kładki dla pieszych przez rzekę Czarną w Połańcu w ciągu ulicy 11-go Listopada na działce nr 5425" realizowany ze środków Funduszu Solidarności.

 zarz131.2011.pdf
Informację zaktualizowano 2011-12-01 08:27:03, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 130/2011 

Zarządzenie Nr 130/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenie130.pdf
Informację dodano 2011-11-23 11:08:43, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 129/11 

Zarządzenie Nr 129/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Miejsko - Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

 Zarz_nr_129.pdf
Informację zaktualizowano 2011-11-18 08:49:32, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 128/2011 

Zarzadzenie Nr 128/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenienr128pdf.pdf
Informację zaktualizowano 2011-11-18 08:23:39, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 126/2011 

Zarządzenie Nr 126/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2027

 zarzadzenienr126.pdf
Informację zaktualizowano 2011-11-16 14:40:17, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 127/2011 

Zarządzenie Nr 127/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej.

 Zarządzenienr127.2011.pdf
Informację dodano 2011-11-15 12:11:15, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 125/2011 

Zarzadzenie Nr 125/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2012 rok

 zarzadzenienr125.pdf
Informację zaktualizowano 2011-11-17 11:41:11, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 124/2011 

Zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenienr124.pdf
Informację dodano 2011-11-07 11:49:32, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 123/2011 

Zarządzenie Nr 123/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadzenienr123.pdf
Informację dodano 2011-11-02 10:42:17, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 122/2011 

Zarządzenie Nr 122/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 października 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 Zarzadzenie Nr 122
Informację zaktualizowano 2011-11-10 08:59:30, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 121/2011 

Zarządzenie nr 121/2011 z dnia 19 października 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu

 Zarzadzenie_121_ 2011_10_25 .pdf
Informację dodano 2011-10-25 15:16:56, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 120/2011 

Zarządzenie Nr 120/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenienr120.pdf
Informację dodano 2011-10-25 14:36:56, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 119/2011 

Zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza  Miasta i Gminy  Połaniec  z dnia  11 października  2011r. w sprawie powołania Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi w związku z realizacją projektu "Urząd Miasta i Gminy Połaniec -profesjonalny, efektywny, dostępny"

 zarzadzenie_nr_119_ 2011.pdf
Informację dodano 2011-10-25 14:25:10, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 117/2011 


Zarządzenie Nr 117/2011 Burmistrza  Miasta i Gminy  Połaniec  z dnia  11 października  2011r. w sprawie: powołania Komisji Opiniującej przyznanie nagród Burmistrza dla nauczycieli zatrudnionych  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec

 zarzadzenie_117_2011.pdf
Informację dodano 2011-10-14 12:45:49, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 116/2011 


Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 06 października 2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia  Nr 68/2007 Burmistrza Miasta i Gminy  w  Połańcu  z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania „Komisji Stypendialnej’ w celu analizy i oceny wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 zarzadzenie_116_2011.pdf
Informację dodano 2011-10-14 12:44:01, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 115/2011 

Zarządzenie Nr 115/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 6 pażdziernika 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadzenienr115.pdf
Informację dodano 2011-10-11 13:56:41, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 114/2011 

Zarządzenie Nr 114/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 6 października 2011 roku w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzdz114.pdf
Informację dodano 2011-10-07 09:21:45, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 113/2011 

w sprawie: stwierdzenia wygaśniecia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

 zarzadzenie-nr-113-2011.pdf
Informację dodano 2011-10-06 16:22:52, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 112/2011 

w sprawie: stwierdzenia wygaśniecia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

 zarzadzenie-nr-112-2011.pdf
Informację dodano 2011-10-06 16:22:21, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 111/2011 

Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 04 października 2011 roku
   
w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Połaniec, położonych w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia – Strefa Inwestycyjna B oznaczonych numerami: I- o łącznej powierzchni 0,2601 ha, II- o łącznej powierzchni 0,8937 ha, III- o łącznej powierzchni 0,5491 ha, IV- o łącznej powierzchni 1,4597 ha, V- o łącznej powierzchni 0,5777 ha, VI- o łącznej powierzchni 1,0356 ha, VII- o łącznej powierzchni 1,1557 ha, uregulowanych w księga wieczystych: KW nr 17225, KW nr 19186, KW nr 23 123, KW nr 28123, KW nr  37124, KW nr 31949, KW nr 37732, prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Staszowie,  z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – symbol w planie U/P-3.

 ZARZADZENIE_111.pdf
Informację zaktualizowano 2011-10-06 14:31:19, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 110/2011 

Zarządzenie Nr 110/2011 z dnia 3 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy młodzszy referent spraw obywatelskich 

zal_110

 zarzadzenie-110.pdf
Informację dodano 2011-10-06 07:56:13, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 109/2011 

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

 zarzadzenie-nr-109.pdf
Informację dodano 2011-10-05 11:56:19, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 108/2011 

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

 zarzadzenie-nr-108.pdf
Informację dodano 2011-10-05 11:55:16, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 107/2011 

Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenienr107
Informację zaktualizowano 2011-10-04 08:59:38, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 106/2011 

Zarządzenie nr 106/2011 z dnia 23 września  2011 roku w sprawie: Regulaminu realizacji projektu, regulaminu rekrutacji do projektu oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „ Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny” 

Regulamin Realizacji Projektu „Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny”

Regulamin rekrutacji do projektu pn.: „Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny”

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn.: „Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny”

 Zarządzenie nr 106/2011
Informację zaktualizowano 2011-10-04 14:28:27, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 105/2011 

Zarządzenie nr 105/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia  01 września 2011 roku w sprawie: powołania Koordynatora prac, Zespołu roboczego i Zespołu Strategicznego współpracujących przy opracowaniu dokumentów strategicznych oraz stworzenia i wdrożenia procedur w zakresie monitoringu i ewaluacji programów

 Zarządzenie Nr 105
Informację zaktualizowano 2011-10-07 15:02:12, wprowadzający: Joanna Bugaj
Zarządzenie Nr 104/2011 

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

 zarzadzenie.104.11.pdf
Informację dodano 2011-09-27 15:02:35, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 103/2011 

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

 zarzadzenie.103.11.pdf
Informację dodano 2011-09-27 15:01:34, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 102/2011 

w sprawie: powolania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 zarzadzenie.102.11.pdf
Informację dodano 2011-09-27 14:59:13, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 90/2011 

Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Miasta i GMiny Połaniec z dnia 1 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

 zarzadzenie nr 90 2.pdf
Informację dodano 2011-09-27 12:19:52, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 101/2011 

Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenie101.pdf
Informację dodano 2011-09-23 09:31:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 100/2011 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzązdonych na dzień 9 października 2011 roku.

 Zarzadzenie.100.2011.pdf
Informację dodano 2011-09-19 16:53:26, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 99/2011 

w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 Zarzadzenie.99.2011.pdf
Informację dodano 2011-09-19 16:48:51, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 98/2011  

do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

 Zarzadzenie.98.2011.pdf
Informację dodano 2011-09-19 10:12:11, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 97/2011 

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 Zarządzenie Nr 97
Informację zaktualizowano 2011-10-11 14:07:29, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 94/2011 

Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 6 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji zdawczo-odbiorczej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i mienia Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Połańcu

 zarzadzenie 94_2011.pdf
Informację dodano 2011-09-13 09:52:56, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 96/2011 

Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenie96.pdf
Informację zaktualizowano 2011-09-12 09:01:41, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 89/2011 

Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zakładowego planu kont dla projektu "Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostepny" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 zarzadzenie89.pdf
Informację zaktualizowano 2012-05-15 12:34:25, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
zarządzenie nr 86/2011 

Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu pn. Odbudowa dróg gminnych na terenia Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi

 zarzadzenie_86_2011.pdf
Informację dodano 2011-09-09 10:13:57, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 95/2011 

w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.  

 Zarzadzenie.95.2011.pdf
Informację dodano 2011-09-08 07:58:32, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 92/2011 

w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej na terenie Miasta i Gminy Połaniec dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.  

 Zarzadzenie.92.2011.pdf
Informację dodano 2011-09-07 15:30:32, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 91/2011 

w sprawie: wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Połaniec dla przeprowadzenia wyborów  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  9 października 2011 roku. 

 Zarzadzenie.91.2011.pdf
Informację dodano 2011-09-07 15:24:21, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 88/2011 

Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenienr88.pdf
Informację zaktualizowano 2011-09-05 12:48:04, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 87/2011 

 Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 1 września 2011r. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Bialik Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1 do dokonywania czynności prawnych w sprawach z zakresu zwykłego zarządu.

 zarzadzenie 87_2011.pdf
Informację zaktualizowano 2011-09-01 13:18:29, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 85/2011 

Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów za wysokie wyniki w nauce, osiągnięte wroku szkolnym 2010/2011 szczególnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec

 zarzadzenie 85_2011.pdf
Informację dodano 2011-08-26 08:50:17, wprowadzający: Mieczysław Machulak
zarządzenie Nr 84/2011 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Zrębinie w dniu 28 sierpnia 2011 roku.

 zarz_konkurs_wiency.pdf
Informację dodano 2011-08-23 14:53:46, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie Nr 83/2011 

Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu

 zarz_ 83_2011.pdf
Informację dodano 2011-08-23 14:28:37, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 82/2011 

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu przy ulicy Żapniowskiej 1.

 zarzadz- 82_2011.pdf
Informację zaktualizowano 2011-08-23 13:16:28, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 81/2011 


Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1.

 zarzadzenie 81_2011.pdf
Informację dodano 2011-08-22 13:58:26, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 80/2011 

w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 zarzadzenie.nr.80.2011.pdf
Informację dodano 2011-08-22 13:48:11, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 79/2011 

Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.

 zarzadzenie79.pdf
Informację zaktualizowano 2011-08-22 13:41:13, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 78/2011 

Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 9 października 2011r.


 

 zarzadzenie-78-2011.pdf
Informację dodano 2011-08-18 12:02:38, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 77/2011 

Zarządzenie nr 77/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem części pomieszczeń w budynku przy Placu Uniwersału Połanieckiego 1 w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec, o powierzchni użytkowej 91,39 m2, do wykorzystania na cele gastronomiczne wraz z obsługą ogólnodostępnych toalet.

 
Informację dodano 2011-08-18 10:47:22, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 76/2011 

Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.

 zarządzenie.pdf
Informację zaktualizowano 2011-09-15 12:12:01, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 75/2011 

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarz.nr75.pdf
Informację dodano 2011-08-16 07:59:30, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 74/2011 

Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Koordynator Projektu- Podinspektor w projekcie pod tytułem "Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny", finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 74

za_do_zarz_74.pdf

 
Informację zaktualizowano 2011-10-26 12:16:00, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 73/2011 

Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Specjalista ds. administarcyjnych i zamówień publicznych - referent prawno - administracyjny w projekcie pod tytułem "Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny", finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

za_do_zarz_73

 Zarządzenie Nr 73
Informację zaktualizowano 2011-10-28 08:07:20, wprowadzający: Sebastian Patriak
Zarządzenie Nr 72/2011 

Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń - młodszy referent w projekcie pod tytułem "Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny", finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Zarządzenie Nr 72
Informację zaktualizowano 2011-10-28 08:05:05, wprowadzający: Sebastian Patriak
Zarządzenie Nr 71/2011 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1.

 Zarzadzenie Nr 71/2011
Informację dodano 2011-08-10 17:23:32, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Zarządzenie Nr 70/2011 

Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu

 Zarz_70_2011.pdf
Informację dodano 2011-08-09 14:14:33, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 69/2011 

Zarządzenie Nr 69/2011 z 28 lipca 2011 roku w sprawie: powołania komisji stypendialnej w celu analizy, oceny i opiniowania wniosków  wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec szczególnie uzdolnionym uczniom ze szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec

 ZARZADZ_ NR 69_2011.pdf
Informację zaktualizowano 2011-08-09 09:55:42, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 68/2011 

Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych deszczami nawalnymi od dnia 27 lipca 2011 r. na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 zarz_68_deszcze_nawalne0001.pdf
Informację zaktualizowano 2011-08-03 12:45:33, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 67/2011 

Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia imiennego składu Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w infrastrukturze technicznej spowodowanych powodzią zwiaznych z wylewami rzek na skutek nawalnych deszczy trwajacych od 19 lipca do nadal na ternie Miasta i Gminy Połaniec

zarzadzen_67_2011.pdf

 
Informację zaktualizowano 2011-08-03 12:42:19, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 66/2011 

Zarządzenie nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenienr66.pdf
Informację dodano 2011-07-27 08:49:48, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 58/2011 

Zarządzenie nr 58/2011 z dnia 15 lipca  2011 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych

1zarzadz_58-2011.pd

2zal_zarzadz_58-2011.pdf

3reg_pracy_kom_przet.pdf

4zal1_rZP.doc

5zal3_rZP.doc

6zal4_rZP.doc

7zal5_rZP.doc

8zal6_rZP.doc

9zal7_rZP.doc

 
Informację zaktualizowano 2011-07-25 09:37:43, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 65/2011 

Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 lipca 2011 r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadzenienr65.pdf
Informację dodano 2011-07-25 08:44:50, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie nr 64/2011 

Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 lipca 2011 r. w  sprawie: wprowadzenia pogotowania przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadzenienr64.pdf
Informację dodano 2011-07-22 17:16:14, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie nr 63/2011 

Zarządzenie nr 63/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu, zajęć rewalidacyjnych - Renacie Morawiec, zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi im. T. Kosciuszki w Połańcu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie_63-2011.pdf
Obowiązuje od: 2011-07-15   Informację dodano 2011-07-20 11:21:11, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie nr 62/2011 

Zarządzenie nr 62/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu, pedagogowi szkolnemu - Alicji Gujskiej-Śledź, zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi im. T. Kosciuszki w Połańcu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie_62-2011.pdf
Obowiązuje od: 2011-07-15   Informację dodano 2011-07-20 11:19:07, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie nr 61/2011 

Zarządzenie nr 61/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu współorganizującemu kształcenie - Annie Głodo, zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi im. T. Kosciuszki w Połańcu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie_61-2011.pdf
Obowiązuje od: 2011-07-15   Informację dodano 2011-07-20 11:15:57, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 60/2011 

Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1

 zarzadzeinie_60-2011.pdf
Obowiązuje od: 2011-07-15   Informację zaktualizowano 2011-07-15 15:55:26, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 59/2011 

Zarządzenie NR 59/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Połańcu.

 zarzadzenie_59-2011.pdf
Obowiązuje od: 2011-07-15   Informację zaktualizowano 2011-07-15 15:33:10, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie nr 57/2011 

Zarządzenie nr 57/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - języka polskiego i wychowania fizycznego Magdalenie Pedyńskiej, zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi im. T. Kosciuszki w Połańcu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie_57-2011.pdf
Obowiązuje od: 2011-07-14   Informację dodano 2011-07-15 15:31:53, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie nr 55/2011 

Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 11 lipca 2011 r w sprawie: organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadzenienr55.pdf
Informację dodano 2011-07-15 15:30:39, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 54/2011 

Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarządzenienr54.pdf
Informację dodano 2011-07-13 11:16:39, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 53/2011 
 zarz_53_komisja_azbest.pdf
Informację dodano 2011-07-12 10:53:37, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zarządzenie NR 52/2011 

Zarządzenie NR 52/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych nauczycielom kontraktowym zatrudionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie_52-2011.pdf
Obowiązuje od: 2011-07-04   Informację zaktualizowano 2011-07-13 11:41:01, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie nr 50/2011 

Zarządzenie nr 50/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych nauczycielom kontraktowym zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie_50-2011.pdf
Obowiązuje od: 2011-07-01   Informację zaktualizowano 2011-07-13 11:42:20, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 49/2011 

Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchmości stanowiącej własnosć Gminy Połaniec, polożonej w Połańcu (strefa  sródmiejska) oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 5869/4 o powierzchni 0,3229 uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr KI1A/00018265/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Staszowie, z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową

 zarz2011_49.pdf
Informację dodano 2011-07-06 12:39:13, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 48/2011

Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1

 zarzadzenie48.pdf
2011-06-29 15:46:48, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 47/2011 

Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - Wyprawka szkolna"

 zarzadzenie47-2011.pdf
Obowiązuje od: 2011-06-27   Informację zaktualizowano 2011-07-13 11:44:16, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 46/2011 

Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok

 zarzadzenienr46.pdf
Informację zaktualizowano 2011-06-30 12:00:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 45/2011 


Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 czerwca 2011 roku  w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej na terenie osiedla „Południe” w Połańcu przy ulicy Witosa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6190/1 o powierzchni 0,0434 ha.

 zarzad_45.pdf
Obowiązuje od: 2011-06-21   Informację zaktualizowano 2011-06-22 15:00:29, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 44/2011 

Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.

 zarz44.pdf
Informację zaktualizowano 2011-07-01 13:13:59, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 43/2011 

Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011r.

 zarzadzenie_ 43.2011.pdf
Obowiązuje od: 2011-06-17   Informację zaktualizowano 2011-06-22 14:57:26, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 42/2011 


Zarządzenie nr 42/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia  16 czewrca 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej przy ulicy Reymonta w Połańcu,  oznaczonej w ewidencji gruntów numerami:  6570/1 i 6570/2 o łącznej powierzchni 0,0346 ha, przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego w  zabudowie bliźniaczej.

 zarzadz_42.pdf
Informację dodano 2011-06-22 11:36:45, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 41/2011 

Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego

 zarzadzenie_41.pdf
Informację dodano 2011-06-16 12:07:07, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 40/2011 

Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 czerwca 2011 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji

 zarzadzenie_ 40.pdf
Informację dodano 2011-06-16 12:04:56, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 39/2011 

Zarządzenie nr 39/2011Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia  9 czerwca 2011roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem części pomieszczeń w budynku przy Placu Uniwersału Połanieckiego 1 w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec o powierzchni użytkowej 91,39 m2, do wykorzystania na cele gastronomiczne wraz z obsługą ogólnodostępnych toalet.

 zarzadzenie 39_2011.pdf
Informację dodano 2011-06-10 14:28:41, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 38/2011  

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1

 Zarzadzenie_ 38.2011.pdf
Informację dodano 2011-06-06 13:02:37, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 37/2011 

Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarznr_37.pdf
Informację dodano 2011-06-06 10:58:56, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 36/2011 

Zarządzenie nr 36/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w  sprawie: powołania zespolu interdyscyplinarnego w sprawie realizacji postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 zarzadzenie_nr_36.2011.pdf
Informację dodano 2011-05-31 15:40:24, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 35/2011 
 Zarządzenie nr 35/2011 w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju samochodem niebędącym własnością Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
Informację zaktualizowano 2011-05-26 12:25:22, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 34/2011 

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenienr34.pdf
Informację zaktualizowano 2011-05-26 14:50:45, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 33/2011 

Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenienr33.pdf
Informację zaktualizowano 2011-06-06 07:19:41, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 32/2011 

Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeglądu technicznego budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu

 zarz_32.pdf
Informację dodano 2011-05-23 08:29:43, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 31/2011 

Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 12 maja w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec oraz kierownikow zatrudnionych w jednostach organizacyjnych Gminy Połaniec

 zarz_31.pdf
Informację dodano 2011-05-23 08:26:28, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 30/2011  

Zarządzenie Nr 30/2011  dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zasad przekazywania i rozliczania darów rzeczowych dla osób poszkodowanych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych

 zarz_30.pdf
Informację dodano 2011-05-23 08:22:07, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 29/2011 

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie  Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenie29.pdf
Informację zaktualizowano 2011-05-25 10:02:01, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 28/2011 

Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zmian do zarzadzenia Nr 23/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji, obiegu i kontroli dowodów księgowych

 zarz28.pdf
Informację zaktualizowano 2011-05-25 10:00:03, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 27/2011 

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenienr27.pdf
Informację dodano 2011-05-17 14:40:19, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 26/2011 

Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.

 zarzadzenie26.pdf
Informację dodano 2011-05-17 14:37:02, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 25/2011 

Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu

 
Informację zaktualizowano 2011-05-17 10:26:34, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 24/2011 

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.

 zarzadzenie24.pdf
Informację dodano 2011-05-16 10:20:24, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 23/2011 

Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

 zarzadzenie23.pdf
Informację zaktualizowano 2011-05-16 10:11:43, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 22/2011 

Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadz22.pdf
Informację dodano 2011-04-22 07:44:24, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 21/2011 

Zarządzenie Nr 21/2011  z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej

 zarzadzenie_ nr_21a.pdf
Informację dodano 2011-04-21 08:44:07, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 20/2011 

Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie: aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i Gminy Połaniec w warunkach zewnętrznego zagrozenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

 zarzadzenie_nr_20_2011.pdf
Informację dodano 2011-04-19 14:25:15, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 19/2011 

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenie19.pdf
Informację dodano 2011-04-19 09:16:55, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 18/2011 

Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenie18.pdf
Informację dodano 2011-04-19 09:15:01, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 17/2011 

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenie17.pdf
Informację dodano 2011-04-06 11:53:57, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 16/2011 

Zarządzenie nr 16/2011 z dnia 28 marca Burmistrza Miasta i Gminy w Połncu w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiow sportowych mieszkancom Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadzenie16_2011.pdf
Informację dodano 2011-04-01 12:40:23, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 15/2011 

Zarządzenie nr 15/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą" na sczeblu gminnym

 zarzadzenie_15_2011.pdf
Informację dodano 2011-04-01 12:36:32, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 14/2011 

Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.

 zarzadzenie14_2011.pdf
Informację dodano 2011-04-01 12:06:59, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 13/2011 

Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu  Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.

 zarzadzenie13.pdf
Informację zaktualizowano 2011-04-04 13:17:30, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 12/2011 

Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.

 zarzadzenie12.pdf
Obowiązuje od: 2011-02-28   Informację dodano 2011-03-04 11:04:53, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 11/2011 

Zarządzenie nr 11/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Miasta i Gminy Połaniec

 Zarzadzenie_nr_11.pdf
Informację dodano 2011-03-02 10:51:14, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 10/2011 

Zarządzenie nr 10/2011 z dnia 22 lutego 20011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenie_nr_10_2011.pdf
Informację dodano 2011-03-02 10:44:53, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 9/2011 

Zarządzenie nr 9 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie

 zarzadzenie_nr_9_2011.pdf
Informację dodano 2011-03-02 10:41:58, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 8/2011 

Zarządzenie nr 8/2011 z dnia 10 lutego 2011r w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela języka polskiego p. Moniki Skowron

 zarzadzenie_ 8.pdf
Informację dodano 2011-03-02 10:36:18, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 7/2011 

Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 zarzadzenie_ 7.pdf
Informację dodano 2011-02-21 13:11:00, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 6/2011  

Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok

 zarzadzenienr62011.pdf
Obowiązuje od: 2011-01-01   Informację zaktualizowano 2011-03-03 14:50:34, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 5/2011  

Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok

 zarzadzenie5.pdf
Obowiązuje od: 2011-01-01   Informację zaktualizowano 2011-02-21 08:29:46, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 4/2011 

Zarządzenie nr 4/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

 4-2011.pdf
Informację zaktualizowano 2011-02-16 09:14:45, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 3/2011 

Zarządzenie Nr 3 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Gminnego Regulaminu Gminnego  Zespołu Reagowania Kryzysowego - Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadzanie_nr 3.pdf
Informację dodano 2011-02-16 09:08:06, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 2/2011 

Zarządzenie nr 2/2011 Burmistrza Miasta i  Gminy Połaniec z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarz. nr nr 36/2009 w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji.

 zarządzenie nr 2.2011.pdf
Informację zaktualizowano 2011-02-15 11:20:04, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 1/2011 

Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 20 stycznia 2011  roku w sprawie: wprowadzniea zmian do zarządzenia nr 76/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku (zarządzanie kryzysowe)

 zarzadzenie_2011_1.pdf.pdf
Informację zaktualizowano 2011-02-15 11:26:32, wprowadzający: Mieczysław Machulak
wersja do druku