Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
° 2015r.
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° Poprzednie
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2015r. strona główna 
2015r.
Zarządzenie Nr 7/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dna 11 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 Zarzadzenie Nr 7-2015.pdf
Informację dodano 2015-02-11 14:24:19, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 6/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Poaniec z dnia 10 luteo 2015 roku w sprawie wprowadzeia procedury postepowania w procesie oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.

 Zarzadzenie Nr 6-2015.pdf
Informację dodano 2015-02-10 12:18:48, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 5/2015 

Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 6 lutego 20115 roku w sprawie zmian w Budzecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok

 ZARZADZENIE NR_5_2015.pdf
Informację zaktualizowano 2015-02-13 14:37:24, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 4/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowymwydatków budżetowych Urzedu Miasta i gminy Połaniec na 2015 rok.

 Zarzadzenie Nr 4-2015.pdf
Informację dodano 2015-02-09 12:20:48, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 3/2015 

Bumistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiacej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 8616 o pwoierzchni 1,1557 ha, stanowiąca obszar inwestycyjny nr VII w strefie inwestycyjnej B.

 Zarzadzenie Nr 3-2015.pdf
Informację zaktualizowano 2015-01-28 10:27:55, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 2/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie powołanie Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Zarzadzenie Nr 2_2015.pdf
Informację zaktualizowano 2015-01-22 15:13:19, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 1/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Połaniec w 2015 roku.

 Zarzadzenie Nr 1-2015.pdf
Informację dodano 2015-01-15 13:32:18, wprowadzający: Weronika Janowska
wersja do druku