Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
° 2015r.
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° Poprzednie
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2003r. strona główna 
Zarządzenie Nr 74/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia "Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w Gminie Połaniec"
2004-03-16 14:46:30
  ...więcej

Zarządzenie Nr 58/2003
2004-02-11 10:14:10
  ...więcej

zarządzenie nr 40/2003
2003-08-14 12:12:57
  ...więcej

zarządzenie nr 41/2003
2003-08-14 11:52:28
  ...więcej

zarządzenie nr39/2003
2003-08-14 11:42:40
  ...więcej

Zarządzenie nr 38/2003
2003-08-14 11:34:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6