bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Zarządzenia strona główna 
2009r.
Zarządzenie Nr 1/2009  

BMiG z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta  i Gminy w Połańcu

 ZarzadzenieNr1-2009.doc
Obowiązuje od: 2009-01-08   Informację zaktualizowano 2009-01-21 08:02:00, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 2/2009  

BMiG Połaniec z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu

 ZarzadzenieNr2-2009.doc
Informację zaktualizowano 2009-01-19 15:10:12, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 3/2009 

 BMiG Połaniec z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 ZarzadzenieNr3-2009.pdf
Informację zaktualizowano 2009-03-16 10:01:01, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 5/2009 

BMiG z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych

 ZarzadzenieNr5-2009.pdf
Informację zaktualizowano 2009-03-16 10:02:08, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr10/2009 
 Zarządzenie Nr10/2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na st. pracy radca prawny
Informację zaktualizowano 2009-03-03 13:47:16, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 9/2009  

BMiG Połaniec z dnia 17 lutego 2008 r. w sprawie: szczegółowego podziału budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok.

 Zarzadzenienr9-2009.pdf
Obowiązuje od: 0200-02-17   Informację zaktualizowano 2009-03-26 08:32:50, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: henryk Błąd
Zarządzenie Nr 11/2009 

BMiG Połaniec z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok

 Zarzadzenienr11-2009.pdf
Obowiązuje od: 2009-03-12   Informację dodano 2009-03-23 11:01:52, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 17/2009 
 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Informację zaktualizowano 2009-03-31 11:14:04, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 18/2009 

BMiG Połaniec z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok

 zarzadzenienr-18-2009.pdf
Obowiązuje od: 2009-03-25   Informację dodano 2009-04-03 11:22:21, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 19/2009 

BMiG Połaniec z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok

 zarzadzenienr-19.pdf
Obowiązuje od: 2009-04-10   Informację dodano 2009-04-17 13:00:11, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Zarządzenie Nr 21/2009 

w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

 zarzadzenie nr 21.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:22:35, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 24/2009  

w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7.

 zarzadzenie 24.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:27:08, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 25/2009 

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego.

 zarzadzenie nr 25.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:29:16, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie nr 23/2009 
 zarzadzenie nr 23
Informację dodano 2009-04-30 11:19:26, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 20/2009 

BMiG Połaniec z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok

 zarzadzenienr20.pdf
Obowiązuje od: 2009-04-21   Informację zaktualizowano 2009-04-30 11:52:58, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Zarządzenie Nr 27/2009 

BMiG Połaniec z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009r.

 zarzadzenie-nr-27.pdf
Obowiązuje od: 2009-04-30   Informację dodano 2009-05-14 09:12:26, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 28/2009 

BMiG Połaniec z dnia 06 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009r

 zarzadzenie-nr-28.pdf
Obowiązuje od: 2009-05-06   Informację dodano 2009-05-14 09:13:50, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 31/2009 

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

 zarzadzenie nr 31.doc
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:47:50, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 30/2009 

BMiG Połaniec z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok

 zarzadzenie-nr-30.pdf
Obowiązuje od: 2009-05-12   Informację dodano 2009-05-18 13:06:36, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 33/2009 

w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 zarzadzenie nr 33.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:36:48, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 34/2009 

BMiG Połaniec z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok

 zarzadzenie-nr-34.pdf
Obowiązuje od: 2209-05-15   Informację dodano 2009-05-26 08:39:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Żugaj Małgorzata
Zarządzenie Nr 35/2009 

zmieniające Zarządzenie Nr 31/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 14 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 zarządzenie.nr 35.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:40:09, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 36 

Zarządzenie nr 36/2009 BMiG Połaniec z dnia 14maja 2009r. w sprawie:upoważnień do podpisywania pism i decyzji

 zarzadzenienr36.pdf
Informację zaktualizowano 2009-07-24 11:06:25, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 37/2009 Burmistrza MiG Połaniec 
 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko referent - Referat Techniczno-Inwestycyjny
Informację zaktualizowano 2009-06-01 13:14:43, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie nr 38/09 Burmistrza MiG Połaniec 
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy referent w Referacie Finansowo-Księgowym
Informację zaktualizowano 2009-06-04 10:38:32, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 39/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok 
 zarzadzenienr39.pdf
Obowiązuje od: 2209-06-08   Informację dodano 2009-06-17 14:34:12, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 46/2009 

 BMiG Połaniec z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Połaniec 

 zarzadzenieNr46-2009.jpeg
Informację dodano 2009-07-06 13:52:42, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
 

Zarządzenie Nr 48/2009 

 zarzadzenie48_kleska2009.pdf
Informację zaktualizowano 2009-08-27 09:05:39, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
 

Zarządzenie nr Nr 52/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec

 Zarzadzenie_ nr_52
Informację zaktualizowano 2009-07-24 11:04:48, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 53/2009  

w sprawie: powołania komisji mającej na celu dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

 zarzadzenie_nr_53.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-06 12:43:12, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 44/ 2009 w sprawie zmian w
budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
 zarzadzenie44.pdf
Obowiązuje od: 2009-06-30   Informację zaktualizowano 2009-07-24 09:06:26, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 47/2009 

Zarzadzenie Nr  47/2009 Burmistrza Mista i Gminy Połaniec  z dniua 01 lipca 2009 roku w sprawie powólania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 Zarzadzenie Nr 47/2009
Informację dodano 2009-08-13 12:02:24, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 58 w sprawie służby
przygotowaczej 

Zarządzenie nr 58/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzamimnu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.

 zarzadzenie58.pdf
Obowiązuje od: 2009-08-12   Informację zaktualizowano 2009-10-01 14:17:13, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec  
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy młodszy referent w Referacie Spraw Obywatelskich
Informację zaktualizowano 2009-08-19 09:32:01, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 54/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 54/2009
Obowiązuje od: 2009-07-22   Informację zaktualizowano 2009-10-05 11:35:41, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 59/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 17 sierpnia 2009 roku 

Zarzadzenie Nr 59/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 sierpnia 2009 roku

 Zarzadzenie_nr_59.pdf
Informację dodano 2009-08-19 11:56:18, wprowadzający: Krzysztof Miaz
Zarządzenie Nr 60/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 60/2009
Obowiązuje od: 2009-08-17   Informację zaktualizowano 2009-10-05 11:34:15, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec 

Zarządzenie Nr 62/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla przeprowadzenia odbioru końcowego.

 Zarzadzenie62.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-01 15:06:07, wprowadzający: Krzysztof Miaz
Zarządzenie Nr 64/2009 

BMiG  Połaniec w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 maja 2009 w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji.

 zarzadzenie nr-64-2009.pdf
Informację dodano 2009-09-04 09:55:30, wprowadzający: Jadwiga Pruska
Zarządzenie Nr 63/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok 
 Zarządzenie Nr 63/2009
Obowiązuje od: 2009-08-31   Informację zaktualizowano 2009-10-05 11:32:16, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 66/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 10 września 2009 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009
rok 
 Zarządzenie Nr 66/2009
Obowiązuje od: 2009-09-10   Informację zaktualizowano 2009-10-05 11:32:56, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 68/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 17 września 2009 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009 roku 
 Zarządzenie Nr 68/2009
Obowiązuje od: 2009-09-17   Informację zaktualizowano 2009-10-05 11:31:24, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 45/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec 
 Zarządzenie nr 45/2009 BMiG w Połańcu z 30 czerwca 2009 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 18/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 maja 2005 roku
Informację dodano 2009-10-05 12:18:05, wprowadzający: Katarzyna Bąk
Zarządzenie Nr 69/2009 z dnia 30 września 2009
roku w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy na
2009 rok 
 zarzadzenie69.pdf
Obowiązuje od: 2009-09-30   Informację dodano 2009-10-28 12:43:50, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 70/2009 z dnia 14 października
2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i
Gminy na 2009 rok 
 zarzadzenie70.pdf
Obowiązuje od: 2009-10-14   Informację dodano 2009-10-28 12:45:26, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Kolasa
Zarządzenie Nr 71/2009 z dnia 19 października
2009 roku  

w sprawie: powołania Komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w zakresie dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku.

 zarzadzenie-71.pdf.pdf
Informację dodano 2009-10-29 14:26:08, wprowadzający: Barbara Rajca
Zarządzenie Nr 72/2009 z dnia 28 października w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009
rok 
 zarzadzenienr72.pdf
Obowiązuje od: 2009-10-28   Informację dodano 2009-11-24 07:41:36, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 74/2009 z 10 listopada 2009 roku w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009
rok 
 zarzadzenie74.pdf
Obowiązuje od: 2009-11-10   Informację zaktualizowano 2009-11-24 12:56:07, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 75/2009 z dnia 13 listopada 2009
roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na
2010 rok 
 zarzadzenie75.pdf
Obowiązuje od: 2010-01-01   Informację zaktualizowano 2009-11-24 12:55:20, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 78/2009 z dnai 17 listopada 2009
roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na
2009 rok 
 zarzadzenie78.pdf
Obowiązuje od: 2009-11-17   Informację zaktualizowano 2009-11-24 12:55:49, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 80/2009 z dnia 30 listopada 2009
roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na
2009 rok 
 zarzadzenienr80.pdf
Obowiązuje od: 2009-11-30   Informację dodano 2009-12-29 08:45:39, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Magorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 84/2009 z dnia 21 grudnia 2009
roku w sprawie zmian w budżęcie Miasta i Gminy
na 2009 rok 
 zarzadzenienr84.pdf
Obowiązuje od: 2009-12-21   Informację dodano 2009-12-29 08:53:58, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Kolasa
 

Zarządzenie Nr 76/2009 z dnia 13.11.2009 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 zarządzenie nr 76.pdf
Informację zaktualizowano 2010-04-15 12:57:49, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
 

Zarzadzenie Nr 77/2009 z dnia 13.11.2009 w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Miejsko Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego

 zarządzenie77.pdf
Informację zaktualizowano 2010-04-15 12:58:13, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie nr 41/2009 

Zarządzenie nr 41/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu

 zarz_41_2009.pdf
Informację dodano 2012-11-12 15:05:59, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 2015r. .  2014r. .  2013r. .  2012r. .  2011r. .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  2007r. .  2006r. .  2005r. .  2004r. .  2003r. .  2002r. .  Poprzednie . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl