bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Zarządzenia strona główna 
2013r.
Zarządzenie nr 1 

Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

 zarzadzenie nr 1-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-10 14:42:29, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie nr 2 

Zarządzenie Nr 2 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów zdrowotnych na 2013 rok.

 Zarzadzenie nr 2-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-11 10:07:37, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 3/2013 

Zarządzenie Nr 3 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów zdrowotnych na 2013 rok.

 Zarzadzenie_nr_3.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-16 15:21:13, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 4/2013 

Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie ze sprzętu sportowego w postaci łyżew i kasków na lodowisku przy Osrodku Sportu i Rekreacji w Połancu

 zarz.nr4.pdf
Informację zaktualizowano 2013-01-22 11:01:15, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 5/2013 

Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok

 Zarządzenie Nr 5
Informację zaktualizowano 2013-01-24 14:37:27, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 6/2013 

Zarządzenie Nr  6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych na 2013 rok.

 zarzadzenie nr 6-2013.pdf
Informację dodano 2013-01-30 13:16:03, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 7/2013 

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenie7.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-04-12 11:10:28, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 8/2013 

Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 lutego 2013r. w sprawie; wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenia Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadz_nr_ 8_2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-02-07 15:31:42, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 9/2013 

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 6 lutego  marca 2013r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenia Miasta i Gminy Połaniec

 ZARZ NR9_2013.pdf
Informację dodano 2013-02-07 15:31:11, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 10/2013 

Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Połańcu.

 ZARZADZENIE NR 10.2013.pdf
Informację dodano 2013-02-27 13:12:18, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 11/2013 

Zarządzenie Nr 11/2013  z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym UMIG

 zarzadzenie11.pdf
Informację zaktualizowano 2013-04-17 13:38:13, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 12/2013 

Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 12/2013

Regulamin udzielania zamowień publicznych

plan zamówień

wniosek o wszczęcie procedury

powołanie komisji przetargowej

regulamin pracy komisji

ustalenie wartości zamówienia

zamówienie

protokół poniżej 14 000 EURO

 
Informację zaktualizowano 2013-03-22 14:41:50, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 14/2013 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków dotyczących udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

 zarz-komisja-azbest-2013.pdf
Informację dodano 2013-03-29 10:56:00, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 15/2013 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji stałych dyzurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 zarządzenie nr 15.2013.pdf
Informację dodano 2013-04-11 11:32:47, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 13/2013 

Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 roku

 zarzadzenienr13.pdf
Informację zaktualizowano 2013-04-12 11:12:28, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 16/2013 

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 roku.

 zarzadzenie16.13.pdf
Informację dodano 2013-05-02 09:32:40, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 17/2013 

Zarządzenie Nr 17 z dnia  26 kwietnia 2013r. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Połaniec

 zarz_17_2013.pdf
Informację dodano 2013-05-08 09:41:13, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 18/2013 

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarz.18.2013.doc
Informację zaktualizowano 2013-05-23 08:09:27, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 19/2013 

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadz.nr19.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-06-03 08:18:55, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 20/2013 

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadz.nr20.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-06-05 09:32:57, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 21/2013 

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 5 czerwca w sprawie: wprowadzenia pogotowia  przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadz_ nr21_2013.pdf
Informację dodano 2013-06-05 12:28:33, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 22/2013 

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym UMiG Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenienr22.pdf
Informację zaktualizowano 2013-07-22 11:17:31, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 23/2013 

Zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w infrastrukturze technicznej /drogi, rowy/ spowodowanych nawalnymi opadami deszczu w dniach 1 czerwca, 3 i 4 czerwca 2013 roku. 23_2013_skan.pdf
Informację dodano 2013-06-17 07:46:03, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 25/2013 

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 czerwca w sprawie: odwołania pogotowia  przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 zarzadz_25_2013.pdf
Informację dodano 2013-06-17 10:51:05, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 26/2013 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie szacowania strat  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku powodzi spowodowanej deszczem nawalnym trwającym od 30 maja 2013r. oraz gradem w miesiącu czerwcu 2013r.

 zarządzenie.deszcze.nawalne.grad.20130001.pdf
Informację dodano 2013-06-17 15:30:27, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarzadzenie Nr 24/2013 

Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 Zarządzenie Nr 24
Informację dodano 2013-06-18 09:16:25, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 27/2013 

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 czerwca 2013 roku  wsprawie zmiany Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji.

 Zarzadzenie Nr 27.pdf
Informację zaktualizowano 2013-06-28 11:05:37, wprowadzający: Weronika Janowska
ZARZĄDZENIE NR 28/2013  

ZARZĄDZENIE NR 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 czerwca  2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 65/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu.

 zarzadzenie_28_20130001.pdf
Informację dodano 2013-06-28 15:05:27, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 29/2013 

Zarządzenie nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad nieodpłatnego przyznawania i wydawania pracownikom profilaktycznych napojów.

 zarz_29_2013.pdf
Informację dodano 2013-07-03 08:16:12, wprowadzający: Mieczysław Machulak
ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 

ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 BURMISTRZA MIASTA i GMINY W POŁAŃCU z dnia 1lipca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Połaniec cz. I

GEZ_ 2013_07_01.jpg

gm_ew_zab.pdf

 
Informację dodano 2013-07-04 13:57:50, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 31/2013 

Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel przyrody, plastyki i techniki p. Alicja Agnieszka Kotlarz, zatrudnionej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zrębinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie31.2013.pdf
Informację dodano 2013-07-09 10:06:28, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 32/2013 

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel pedagog p. Jolanta Cebula, zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu w Połańcu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie32.2013.pdf
Informację dodano 2013-07-09 10:08:34, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 33/2013 

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel wychowania przedszkolnego p. Beata Mika, zatrudnionej w Publicznym Przedszkolu w Połańcu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie33.2013.pdf
Informację dodano 2013-07-09 10:10:20, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 34/2013 

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel pedagog, rewalidacja, oligofrenopedagogika p. Monika Barbara Moryto, zatrudnionej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 zarzadzenie34.2013.pdf
Informację dodano 2013-07-09 10:13:26, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarzadzenie Nr 35/2013 

Zarzadzenie Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzedu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenienr35.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-08-09 11:11:58, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 18.07.2013 r. 
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Młodszy referent stanowisko ds księgowości podatkowej
Informację dodano 2013-07-18 13:15:20, wprowadzający: Marzena Kozieł
Zarządzenie Nr 37/2013 

Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finasowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

 zarzadzenie37.2013.pdf
Informację dodano 2013-07-23 11:27:45, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 38/2013 

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 Zarządzenie Nr 38
Informację zaktualizowano 2013-08-09 11:12:52, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 40/2013 

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok

 zarzadzenienr40.pdf
Informację dodano 2013-08-05 07:28:22, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 41/2013 

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenienr41.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-08-13 13:27:51, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 43/2013 

Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Rybitwach w dniu 17 sierpnia 2013 roku.

 Zarzadzenie_dozynki_2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-08-20 09:13:08, wprowadzający: Sławomir Mikina
Zarządzenie Nr 45/2013 

Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 14 sierpnia  w sprawie: przyznania jednorazowych stypendiów za uzyskanie wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 2012/2013, szczególnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.

 2013_zarz_stypendia.pdf
Informację dodano 2013-08-19 15:23:42, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 46/2013 

Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 zarzadzenie_46.pdf
Informację dodano 2013-08-26 14:21:18, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 44/2013 

Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych UMIG Połaniec

 zarzadzenie 44.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-09-18 12:26:54, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 47/2013 

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu1, stanowiązego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu.

 zarzadzenie47.2013.pdf
Informację dodano 2013-09-03 15:10:41, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 48/2013 

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenienr48.2013.pdf
Informację dodano 2013-09-05 11:52:32, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 49/2013 

ZARZĄDZENIE NR 49 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad nieodpłatnego przyznawania i wydawania pracownikom profilaktycznych napojów.

 zarz_49_2013a.pdf
Informację zaktualizowano 2013-09-26 13:14:01, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie nr 50/2013 
 zarzadzenie50.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-10-24 08:39:55, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie nr 51/2013 

Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla przeprowadzenia odbioru końcowego.

 zarzadzenie nr 51-2013.pdf
Informację dodano 2013-09-26 13:19:42, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie nr 52/2013 

Zarządzenie nr 52/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w celu realizacji postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 Zarzadzenie nr 52-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-09-27 12:09:41, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 53/2013 

Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 ZARZADZENIEnr53.pdf
Informację zaktualizowano 2013-10-03 12:28:34, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 54/2013 

Zarządzenie nr 54/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przygotowania i uczestnictwa w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.

 zarzadzenie.nr54.2013.rtf
Informację zaktualizowano 2013-10-03 14:23:17, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 55/2013 

Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

 ZARZADZENIEnr55.2013.pdf
Informację dodano 2013-10-03 14:50:15, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 56/2013 

Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 październiak 2013 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz z dokumentacja o przyznanie stpendiów artystycznych I i II stopnia, dzieciom i młodzieży zajmujących się twórczością artystyczną

 zarzadzenienr 56.pdf
Informację dodano 2013-10-03 14:54:23, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 57/2013 

Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 11 października 2013r. w sprawie tworzenia na terenie miasta i gminy Połaniec zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienie sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 zarzadzenie 57.2013.pdf
Informację dodano 2013-10-11 15:12:37, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 58/2013 
 
Informację dodano 2013-10-29 08:55:30, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarzadzenie Nr 60/2013 

Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 Zarzadzenie Nr 60
Informację zaktualizowano 2013-11-20 09:27:37, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
zarządzenie Nr 61/2013 

Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 22 października 2013 roku w spraiw zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenienr61.2013.pdf
Informację dodano 2013-10-29 11:13:56, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 59/2013 

Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 października 2013 roku w sprawie powołanie Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów sportowych I,II i III stopnia oraz nagród Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, za wybitne wyniki sportowe w 2013 roku mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec.

 zarz 59.2013.pdf
Informację dodano 2013-10-30 10:18:11, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 62/2013 

Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenie62.pdf
Informację dodano 2013-11-07 08:42:04, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 63/2013 

Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 8 listopada w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 roku

 zarzadzenie63.doc
Informację zaktualizowano 2013-11-14 11:32:17, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 64/2013 
 zarzadzenie64-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-09 12:04:17, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarzadzenie Nr 65/2013 

Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018

 zarządz.nr65.pdf
Informację zaktualizowano 2013-11-20 13:40:47, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 66/2013 

Zarzadzenie Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie przyjecia projektu budżetu na 2014 rok

 zarz.nr66.pdf
Informację zaktualizowano 2013-11-20 09:49:05, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 67/2013 

Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Miasta iGminy Połaniec z dnia 18 listopada 2013 r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 ZARZADZENIENR67.pdf
Informację zaktualizowano 2013-11-25 12:11:11, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 68/2013 

Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 listopada 2013 r w sprawie przyznania stypendiów artystycznych I i II stopnia, dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.

 Zarzadzenie nr 68-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-02 07:19:41, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 69/2013 

Zarzadzenie Nr 69/2013 z dnia z 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym  wydatków Urzedu Miasta i Gminy Połaniec na 2013r.

 zarządzenienr69.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-02 07:18:31, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 70/2013 

Zarzadzenie Nr 70/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadz.70.pdf
Informację zaktualizowano 2013-11-29 13:54:47, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 71/2013 

Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu1, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu.

 zarzadzenie71.2013.pdf
Informację dodano 2013-12-03 09:03:05, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 72/2013 

Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Mista i Gminy połaniec z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 zarzadzenie72.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2013-12-19 11:19:18, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 73/2013 

Zarzadzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 
Informację dodano 2013-12-18 08:41:24, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarzadzenie Nr 74/2013 
 Zarzadzenienr74.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-09 09:07:16, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 75/2013 

Burmistrza Miasta i Gminy  Połaniec z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 zarzadzenie 75_2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-24 15:05:24, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 76/2013 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 zarzadzenienr76.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-05 11:09:12, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 77/2013 

 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

 Zarzadzenienr77.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-05 11:10:10, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Zarządzenie Nr 78/2013 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.

 Zarzadzenie Nr 78-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-28 14:09:59, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 79/2013 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek.

 ZARZADZENIE NR 79.2013.pdf
Informację dodano 2014-01-24 14:32:29, wprowadzający: Weronika Janowska

Zobacz:
 2015r. .  2014r. .  2013r. .  2012r. .  2011r. .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  2007r. .  2006r. .  2005r. .  2004r. .  2003r. .  2002r. .  Poprzednie . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl