bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Zarządzenia strona główna 
2014r.
Zarządzenie Nr 1/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów zdrowotnych na lata 2014-2015.

 Zarzadzenie Nr 1-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-13 13:51:58, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 2/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie 2-2014.pdf
Informację dodano 2014-01-21 11:55:19, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 3/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.

 Zarzadzenie Nr 3-2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-31 14:03:40, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 4/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 Zarzadzenie 4-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-23 08:08:48, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 5/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel bibliotekarz i opiekun zajęć świetlicowych p. Katarzyny Staniek zatrudnionej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie Nr 5-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-01-28 14:27:11, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 6/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie Nr 6-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-07 09:33:11, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 7/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych na lata 2014-2015.

 Zarzadzenie Nr 7-2014.pdf
Informację dodano 2014-01-30 09:29:14, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 8/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 8 -2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-05 11:32:54, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 8A/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 stycznia 2014 rokju w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 8A-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-07 09:39:06, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 9/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel bibliotekarz i opiekun zajęć świetlicowych p. Katarzyny Staniek zatrudnionej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie Nr 9-2014.pdf
Informację dodano 2014-02-07 09:46:36, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 10/2014 

Burmistrza Miasta i gminy  z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych j.s.t.

 Zarzadzenie Nr 10-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-13 11:36:51, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 11/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 lutego 2014 roku wsprawie zmian w budżecie Mista i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 11-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-02-13 11:37:17, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 12/14 

Zarządzenie Nr 12/14 Burmistrza z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Połaniec w 2014 roku

 zarzadzenie_ 12_2014.pdf
Informację dodano 2014-02-13 12:54:10, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 13/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowych połozonych w Brzozowej gmina Połaniec, w granicach Strefy Inwestycyjne C, określonych jako obszary inwestycyjne 9 i 10 o łącznej powierzchni 9,3301 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - symbol w planie PP13.

 Zarzadzenie nr 13-2014.pdf
Informację dodano 2014-02-14 15:48:50, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 14/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych.

 Zarzadzenie Nr 14-2014.pdf
Informację dodano 2014-02-18 13:55:34, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 15/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 Zarzadzenie Nr 15-2014.pdf
Informację dodano 2014-02-20 11:15:03, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 16/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 16.2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-03-05 12:46:36, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 17/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 17-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-03-17 08:19:27, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 18/2014 

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta i  Gminy Połaniec z dnia 28 lutego 2014r w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 Zarzad_Nr 18_2014.pdf
Informację dodano 2014-03-05 13:51:59, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 19/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 19-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-11 14:42:45, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 20/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 20-2014.pdf
Informację dodano 2014-04-07 13:53:18, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 21/2014 

Burmistrza Miasta i gminy Połaniec z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu.

 Zarzadzenie 21-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-18 07:55:36, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 22/2014 

Burmistrza Miasta i gminy Połaniec z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu

 Zarzadzenie 22-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-18 07:57:35, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 23/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie odwołania pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec, w granicach Strefy Inwestycyjnej C, określonych jako obszary inwestycyjne 9 i 10 o łącznej powierzchni 9,3301 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne składy i magazyny - symbol w planie PP13.

 Zarzadzenie Nr 23-2014.pdf
Informację dodano 2014-04-07 14:05:43, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 24/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina Połaniec, w granicach Strefy Inwestycyjnej C, określonych jako obszary inwestycyjne 9 i 10 o łącznej powierzchni 9,3301 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne składy i magazyny - symbol w planie PP13.

 Zarzadzenie Nr 24-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-07 14:54:29, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 25/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie 25-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-08 16:02:40, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie nr 26/2014 

Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora informatycznej obsługi wyborów zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 Zarzadzeni_26_2014.pdf
Informację dodano 2014-04-09 11:01:52, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenia nr 27/2014 

Zarządzenia nr 27/2014 Burmistrza  Miasta i  Gminy  Połaniec z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej w gminie Połaniec dla celów głosowania korespondencyjnego

 zarzadze_nr_27.2014.pdf
Informację dodano 2014-04-14 13:14:23, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 28/2014 

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

OBWIES_wyb_2014.pdf

 zarzdz_ nr28_2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-15 14:28:41, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 29/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie zmianw budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 29-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-25 13:45:49, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie nr 30/2014  

Zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 Zarzadz_30_2014.pdf
Informację dodano 2014-04-23 12:54:39, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 31/2014 

Zarządzenie nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 Zarzadzenie_ 31-2014.pdf
Informację dodano 2014-04-23 12:55:42, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 32/2014  

Zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec do wykonywania czynności związanych z organizacją głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 Zarzadzenie_ 32-2014.pdf
Informację dodano 2014-04-24 12:47:40, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie nr 33/2014 

Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Miasta i  Gminy Połaniec z dnia 23  kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 Zarzadzenie_ 33-2014.pdf
Informację dodano 2014-04-24 12:48:35, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 34 /2014 

Zarządzenie Nr 34 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec

 Zarzadzenie_nr_34-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-29 15:41:27, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 35/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące dzialalność pożytku publicznego.

 Zarzadzenie nr 35-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-02 07:57:26, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie nr 36/2014  

Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 maja 2014 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 ZARZ36.pdf
Informację dodano 2014-05-05 14:35:17, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza 

Zarządzenie nr 37/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 ZARZ37.pdf
Informację dodano 2014-05-05 14:37:50, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 38/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 38-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-13 12:55:08, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 39/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Zarzadzenie nr 39-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-13 12:56:29, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarzadzenie Nr 40/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w zakresie zasiłków dla opiekunów.

 Zarzadzenie nr 40-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-16 15:11:22, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 41/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 41-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-05-20 10:02:24, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 42/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 maja 2014 rokuw sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 42-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-05-16 15:16:16, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 43/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia stanu alarmowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 43-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-20 10:09:38, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 44/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie ustalenia imiennego skład usobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w infrastrukturze technicznej /drogi, roey/ spowodowanych nawalnymi opadami deszczu w maju 2014 roku.

 Zarzadzenie nr 44-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-21 08:12:13, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 45/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 45-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-05-21 11:16:45, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 46/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 46-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-22 09:49:35, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 47/2014 

Burmistrza Miasta i Gminz Poaniec w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 47-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-05-27 12:54:57, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 48/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

 Zarzadzenie nr 48-2014.pdf
Informację dodano 2014-05-26 15:12:13, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 49/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 49-2014.pdf
Informację dodano 2014-06-02 10:36:08, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 50/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 50-2014.pdf
Informację dodano 2014-06-12 14:14:51, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 51/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie fiansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 51-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-07-15 14:03:33, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 52/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 52-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-06-30 10:45:20, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 53/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu do prowadzenia postępowań w zakresie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 Zarzadzenie nr 53-2014.pdf
Informację dodano 2014-06-30 10:45:00, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 54/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Polaniec z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu.

 Zarzadzenie nr 54-2014.pdf
Informację dodano 2014-06-30 10:48:06, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 55/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu do prowadzenia postępowań w zakresie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 Zarzadzenie nr 55-2014.pdf
Informację dodano 2014-06-30 10:48:39, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 56/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok. 

 Zarzadzenie nr 56-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-06-30 14:25:09, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 57/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miasta i Gminy Polaniec, której okres przechowywania określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla gmin związków międzygminnych juz minął.

 Zarzadzadzenie Nr 57-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-07-14 14:53:52, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 58/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powołania: zaspołu interdyscyplinarnego w celu realizacji postanowień Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 Zarzadzenie 58-2014.pdf
Informację dodano 2014-06-30 10:54:32, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 59/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji w sprawie odbioru zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy na terenie gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 59-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-10 11:09:32, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 60/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnejdo przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel wychowania przedszkolnego p. Michalina Rogal zatrudnionej w Przedszkole Publiczne w Połańcu, ul. Madalińskiego 1, ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie nr 60-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-11 15:09:51, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 61/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnejdo przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel wychowania przedszkolnego p. Katarzyna Materkowska zatrudnionej w Przedszkole Publiczne w Połańcu, ul. Madalińskiego 1 ubiegającej się o awnas na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie nr 61-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-11 15:12:13, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 62/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnejdo przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel wychowania przedszkolnego p. Joanna Kicińska zatrudnionej w Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2 - Publiczne Przedszkole ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie nr 62-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-11 15:14:46, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 63/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnejdo przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycielowi kontraktowemu - nauczyciel biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, opiekun zajęć świetlicowych oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego p. Karolina Stec zatrudnionej w Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2 ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarzadzenie nr 63-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-11 15:21:24, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 68/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 13 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie nr 68-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-13 21:53:52, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 67/2014 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Polaniec z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

 ZARZADZENIE NR 67.2014.pdf
Informację dodano 2014-07-15 10:32:22, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Zarządzenie Nr 64/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 09 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 Zarzadzenie nr 64-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-07-17 15:16:52, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 65/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 09 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie nr 65-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-15 14:09:59, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 66/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu pn. "Mała świetlica - wielki świat w świetlicy wiejskiej w Tursku Małym gm. Połaniec" 

 Zarzadzenie Nr 66-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-08-06 09:28:59, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 69/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 69-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-29 12:29:18, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 70/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 70-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-08-27 08:30:32, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 71/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 Zarzadzenie Nr 71-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 11:36:08, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 72/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w infrastrukturze technicznej /drogi, rowy/ spowodowanych nawalnymi opadami deszczu w lipcu 2014 r.

 Zarzadzenie Nr 72-2014.pdf
Informację dodano 2014-07-29 15:41:28, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 73/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 04 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani mgr Annie Kanisewskiej - pełniącej obowiązki Dyrektora Żłobka w Połańcu o nazwie "Kraina Malucha", ul. Madalińskiego 1 do dokonywania czynności prawnych w sprawach z zakresu zwykłego zarządu.

 Zarzadzenie nr 73-2014.pdf
Informację dodano 2014-08-04 12:38:44, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 74/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 74-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-08-07 08:43:47, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 75/2014 

Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia  5 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia Konsultacji Społecznych

 zarzadzeni_75.pdf
Informację dodano 2014-08-05 15:24:36, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 76/2014 

Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów za uzyskanie wysokich wyników w nauce  w roku szkolnym 2013/2014, szczegónie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec

 ZARZADE_ NR_ 76.2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-08-18 10:11:17, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 77/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

 Zarzadzenie Nr 77-2014.pdf
Informację dodano 2014-08-07 15:26:23, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 78/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie  okreslenia zasad korzystania (w tym transportu, załadunku i rozładunku) ze sprzętu kajakowego będącego  w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu, a także opłat za ubezpieczenie i obsługę ratowniczą osób, którym udostępniany jest wymieniony sprzęt.

 Zarzadzenie Nr 78-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-09 11:13:22, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 79/2014 

Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" w ramach dożynek gminnych w Ruszczy Kępie w dniu 24 sierpnia 2014 r.

 Zarzadzenie Nr. 79-2014.pdf
Informację dodano 2014-08-22 11:40:25, wprowadzający: Anna Ziętarska-Winnicka
Zarządzenie Nr 80/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie powołaia komisji w sprawie odbioru zadania pn. Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy na terenie gminy Połaniec.

 Zarzadzenie Nr 80-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-03 12:37:27, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 81/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarządzenie Nr 81-2014.pdf
Informację dodano 2014-08-27 08:33:49, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 82/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budzecie Miasta i gminy Połaniec na 2014 r.

 Zazradzenie Nr 82-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-09 11:14:46, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 83/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 4 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia.

 Zarzadzenie Nr 83-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-04 13:52:46, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 84/2014 

Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 ZARZADZENIE _ 84_2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-09 11:22:30, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 85/2014 

Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 września  2014r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach
 zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 ZARZADZENIE NR 85.2014.pdf
Informację dodano 2014-09-09 11:32:37, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 86/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 86-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 11:15:27, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 87/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 września 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie Nr 87-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 11:19:03, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 88/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Stypedialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów artystycznych I i II stopnia, dzieicom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.

 Zarzadzenie Nr 88-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 11:22:07, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 89/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 września 2014 roku w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu

 Zarzadzenie Nr 89-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 10:46:59, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 90/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu pn.: " Zajęcia rekreacyjne na korcie dla młodzieży i osób dorosłych. Połaniec 2014r." w ramach Działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

 Zarzadzenie Nr 90-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 11:26:50, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 91/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 września 2014 roku w sprawie zakłądowego planu kont dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie żłobka w celu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Połaniec".

 Zarzadzenie Nr 91-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-06 11:30:03, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenia Nr 92/2014 

Zarządzenia Nr 92/2014 Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Połaniec z dnia 23 września  2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej w gminie Połaniec dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 zarzadz_nr_92.2014.pdf
Informację dodano 2014-09-23 13:29:19, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 93/2014  

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 września 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 zarzadz-nr-93.2014.pdf
Informację dodano 2014-09-23 13:31:33, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenia Nr 97/2014  

Zarządzenia Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 01 października   2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2014 z dnia 23 września  2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej w gminie Połaniec dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 zarzadzenir nr 97.pdf
Informację dodano 2014-10-03 08:39:35, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 94/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 wzreśnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 94-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-15 12:17:14, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 95/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zakładowego planu kont dla projektu pn.: " Warsztaty "zdrowy styl życia" Połaniec 2014" w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

 Zarzadzenie Nr 95-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-06 10:37:13, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 96/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec  na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 96-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-06 10:42:56, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 98/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 października 2014 roku w sprawie infromacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 Zarzadzenie Nr 98-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-09 10:06:13, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 99/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 99-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-15 12:19:05, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 100/2014 

Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 października  2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 Zarzadz_ 100_2014.pdf
Informację dodano 2014-10-15 13:08:29, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 101/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 101-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-22 13:26:26, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 102/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 października 2014 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 102-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-11-20 08:36:46, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 103/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 103-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-30 14:18:41, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 104/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyznania stypendiów artystycznych I i II stopnia dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.

 Zarzadzenie Nr 104-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-29 14:28:29, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 105/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie Nr 105-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-30 08:51:59, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 106/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 106-2014.pdf
Informację dodano 2014-11-05 13:12:20, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 107/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 listopada 2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 107-2014.pdf
Informację dodano 2014-11-20 08:39:54, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 108/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018.

 Zarzadzenie Nr 108-2014.pdf
Informację dodano 2014-11-20 08:45:48, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 109/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2015 rok.

 Zarzadzenie Nr 109-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-11-20 08:49:02, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 110/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 110-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-12-11 13:10:22, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 111/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 listopada w sprawie powolanie komisji w sprawie odbioru zadania.

 Zarzadzenie Nr 111-2014.pdf
Informację dodano 2014-11-24 11:38:07, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 112/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 112-2014.pdf
Informację dodano 2014-11-26 11:41:10, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 113/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przewprowadzenia inwentaryzacyji składników majątkowych.

 Zarzadzenie Nr 113-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-12-10 11:43:38, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 114/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 114-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-12-11 13:11:46, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 115/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny wniosków wraz dokumentacją o przyznanie stypendiów sportowych I, II i III stopnia oraz nagród Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec za wybitne wyniki sportowe w 2014 roku mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec.

 Zarzadzenie Nr 115-2014.pdf
Informację dodano 2014-12-10 08:09:19, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 116/2014 
 
Informację dodano 2014-12-16 15:11:47, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 117/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji w spawie odbioru zadania pn.: Remont drogi gminnej ul. Staszowska ok km 0+000 do km 0+995 w Połańcu zniszczonej w wyniku nawalnych deszczy.

 Zarzadzenie Nr 117-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2015-01-08 09:20:17, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 118/14 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Zarzadzenie Nr 118-14.pdf
Informację dodano 2014-12-16 15:15:53, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 119/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla przeprowadzenia odbioru końcowego.

 Zarzadzenie Nr 119-2014.pdf
Informację dodano 2014-12-22 09:31:16, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 120/2014 

Burmistrza Miata i Gminy Połaniec z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 120_2014.pdf
Informację zaktualizowano 2015-01-16 09:38:35, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 121/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 121-2014.pdf
Informację dodano 2014-12-24 09:35:55, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 122/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy  Połaniec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 Zarzadzenie Nr 122-2014.pdf
Informację dodano 2014-12-29 15:27:47, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 123/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek.

 Zarzadzenie Nr 123-2014.pdf
Informację dodano 2015-01-12 14:55:20, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 124/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

 Zarzadzenie Nr 124-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2015-01-12 15:03:02, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 125/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok.

 Zarzadzenie Nr 125_2014.pdf
Informację zaktualizowano 2015-01-20 14:30:07, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 126/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.

 Zarzadzenie Nr 126-2014.pdf
Informację dodano 2015-01-12 15:01:23, wprowadzający: Weronika Janowska
Zarządzenie Nr 127/2014 

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 - 2017

 zarzadzenie_127_2014.pdf
Informację zaktualizowano 2016-12-14 13:34:39, wprowadzający: Jolanta Skotnicka

Zobacz:
 2015r. .  2014r. .  2013r. .  2012r. .  2011r. .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  2007r. .  2006r. .  2005r. .  2004r. .  2003r. .  2002r. .  Poprzednie . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl