Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
° 2015r.
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° Poprzednie
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2005r. strona główna 
Zarządzenie Nr 62/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu
2005-11-24 13:11:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 56/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie MiG na 2005 rok
2005-11-23 09:36:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 50/05 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2005 rok
2005-10-20 12:18:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2005 rok
2005-09-28 10:05:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 35/05 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy Połaniec
2005-09-02 11:45:48
  ...więcej

Zarzadzenie Nr 42/05 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2005 rok
2005-09-02 11:40:24
  ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 23
poprzednie     następne