Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
° Pracownicy UG
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2014-2018
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2010-2014
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2002-2006
° Radni 2014-2018
° Oświadczenia majatkowe radni 2014 - 2018
° Radni 2010-2014
° Radni 2006-2010
° Radni 2002-2006
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010 strona główna 
Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010
Jacek Tarnowski - Burmistrz 

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 12.09.2010 r.

 Oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Informację zaktualizowano 2009-05-11 14:52:14, wprowadzający: Marzena Kozieł
Ernest Gałek - Zastępca Burmistrza 

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

 Oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji
Informację zaktualizowano 2007-05-11 10:13:41, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Jarosław Kądziela - Zastępca Burmistrza  

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Korekta do oswiadczenia wg stanu na dz. 31.12.2008r.

korekata do oswiadczenia wg stanu na dz.16.03.2009r

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzien 12.09.2010 r.

 Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska 2009 rok
Informację dodano 2009-05-12 08:37:15, wprowadzający: Marzena Kozieł
wersja do druku