Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
° Pracownicy UG
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2014-2018
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2010-2014
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2002-2006
° Radni 2014-2018
° Oświadczenia majatkowe radni 2014 - 2018
° Radni 2010-2014
° Radni 2006-2010
° Radni 2002-2006
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Radni 2002-2006 strona główna 
Radni 2002-2006
Edward Bobiński - Przewodniczący 

Oświadczenie majątkowe (253,12 kB)

Oświadczenie majątkowe (240,13 kB)

Oświadczenie majątkowe (220,30 kB)

Oświadczenie majątkowe (163,19 kB)

oświadczenie majątkowe Bobiński str 1 (106,53 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 r.2004 (106,15 kB)

oświadczenie majątkowe str 3 (89,61 kB)

oświadczenie majątkowe str 4 (104,11 kB)

oświadzcenie majątkowe str 5 2004 r. (44,40 kB)

ośiadczenie majątkowe za 2004 rok (192,93 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 r. (719,21 kB)

 oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:28:30, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Jan Gawroński - Radny 

(510,44 kB) str.1

(462,37 kB) str.2

(476,84 kB) str.3

(183,44 kB) str.4

oświadczenie majątkowe str 1 r. 2004 (108,92 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 2004 r. (92,67 kB)

oświadczenie majątkowe str 3 r.2004 (99,15 kB)

oświadczenie majątkowe str 4 r.2004 (74,20 kB)

oświadczenie majątkowe za 2004 rok (166,17 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok (661,04 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:29:20, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Grzegorz Gorycki - Radny 

(493,14 kB) str.1

(469,34 kB) str.2

(444,35 kB) str.3

(184,15 kB) str.4

oświadczenie majątkowe str 1 r.2004 (93,22 kB)

oświadczenie majątkowe str2 r.2004 (87,85 kB)

oświadczenie majątkowe str 3 r.2004 (84,92 kB)

oświadczenie majątkowe str 4 r 2004 (61,58 kB)

oświadczenie majątkowe za 2004 rok (135,53 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok. (626,57 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:31:27, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Marian Kasperski - Radny 

(503,08 kB) str.1

(438,17 kB) str.2

(457,12 kB) str.3

(188,41 kB) str.4

oświadczenie majątkowe str 1 r.2004 (109,49 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 r.2004 (93,79 kB)

oświadzcenie majątkowe str 3 r.2004 (95,30 kB)

oświadczenie majątkowe str 4 r.2004 (71,43 kB)

oświadczenie majątkowe za 2004 rok (157,93 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok. (670,75 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:32:52, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Stanisław Maćkowski - Radny 

(491,68 kB)

(460,26 kB) str.2

(508,09 kB) str.3

(187,69 kB) str.4

oświadczenie majątkowe str 1 r.2004 (108,06 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 r. 2004 (100,69 kB)

oświadczenie majątkowe str 3 r.2004 (98,72 kB)

oświadczenie majątkowe str 4 r.2004 (75,71 kB)

oświadczenie majątkowe za 2004 rok. (167,41 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok (625,45 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:33:50, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Maria Pawlik - Radna 

(470,63 kB) str.1

(459,51 kB) str.2

(483,28 kB) str.3

(180,64 kB) str.4

oświadczenie majątkowe str 1 r 2004 (102,66 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 r. 2004 (97,59 kB)

oświadczenie majątkowe str 3 2004 r (94,62 kB)

oświadczenie majątkowe str 4 r 2004 (67,29 kB)

oświadczenie majątkowe za 2004 rok (167,09 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok. (647,19 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:34:41, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Jan Pławski - Wiceprzewodniczący 

(480,41 kB) str.1

(447,49 kB) str.2

(432,16 kB) str.3

(184,87 kB) str.4

oświadczenie majątkowe str 1 r. 2004 (102,57 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 r 2004 (94,04 kB)

oświadczenie majątkowe str 3 r.2004 (91,41 kB)

ośiadczenie majątkowe str 4 r.2004 (72,39 kB)

oświadczenie majątkowe za 2004 rok (157,84 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok. (631,04 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:38:07, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Edward Słoma - Radny 

oświadczenie majątkowe str 1 r 2004 (104,47 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 r.2004 (94,97 kB)

ośiadczenie majątkowe str 3 r.2004 (94,94 kB)

ośiadczenie majątkowe str 4 r 2004 (75,52 kB)

oświadczenie majątkowe za 2004 rok (223,53 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 r. (697,78 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:35:40, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Edyta Szymańska - Radna 

(498,84 kB) str.1

(467,70 kB) str.2

(482,91 kB) str.3

(183,22 kB) str.4

oświadczenie majątkowe str 1 r. 2004 (107,45 kB)

ośiadczenie majątkowe str 2 r. 2004 (99,86 kB)

oświadczenie majątkowe str 3 r. 2004 (94,67 kB)

ośiadczenie majątkowe str 4 r. 2004 (76,15 kB)

oświadczenie majątkowe za 2004 rok (150,78 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok. (650,23 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:35:58, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Stanisław Śledź - Radny 

(503,12 kB) str.1

(483,12 kB) str.2

(466,64 kB) str.3

(184,54 kB) str.4

ośiadczenie majątkowe str 1 r. 2004 (115,49 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 r. 2004 (98,66 kB)

ośiadczenie majątkowe str 3 r. 2004 (94,21 kB)

oświadczenie majątkowe str 4 r. 2004 (75,35 kB)

oświadczenie majątkowe za 2004 rok (165,28 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok. (642,23 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:36:14, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Jacek Tarnowski - Radny 

(502,08 kB) str.1

(465,54 kB) str.2

(472,25 kB) str.3

(187,96 kB) str.4

oświadczenie majątkowe str 1 r. 2004 (97,11 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 r. 2004 (86,09 kB)

oświadczenie majątkowe str 3 r. 2004 (86,57 kB)

oświadzcenie majątkowe str 4 r. 2004 (62,48 kB)

oświadczenie majątkowe za 2004 rok (138,53 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok. (635,11 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:36:46, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Ewa Wanatko - Wiceprzewodniczą 

(511,61 kB) str.1

(458,99 kB) str.2

(478,79 kB) str.3

(187,05 kB) str.4

oświadczenie majątkowe str 1 r. 2004 (102,47 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 r. 2004 (101,46 kB)

oświadczenie majątkowe str 3 r. 2004 (92,31 kB)

oświadczenie majątkowe str 4 r.2004 (72,03 kB)

ośiadczenie majątkowe za 2004 rok (149,53 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok. (640,89 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:38:58, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Andrzej Wawrzyniec - Radny 

(523,10 kB) str.1

(479,99 kB)

(516,73 kB) str.3

(189,29 kB) str.4

ośiadczenie majątkowe str 1 r. 2004 (109,31 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 r. 2004 (90,41 kB)

ośiadczenie majątkowe str 3 r. 2004 (97,51 kB)

oświadczenie majątkowe str 4 r. 2004 (74,69 kB)

oświadczenie majątkowe za 2004 rok (182,84 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok. (665,39 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:39:48, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Stanisław Wójcik - Radny 

(513,80 kB) str.1

(549,32 kB) str.2

(451,37 kB) str.3

(185,87 kB) str.4

oświadczenie majątkowe str 1 r. 2004 (94,86 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 r. 2004 (89,73 kB)

oświadczenie majątkowe str 3 r. 2004 (83,90 kB)

oświadczenie majątkowe str 4 r. 2004 (65,42 kB)

oświadczenie majątkowe za 2004 rok (232,09 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok. (652,10 kB)

 Oświadczenie na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2007-01-15 12:40:58, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Stanisław Zając - Radny 

(488,61 kB) str.1

(252,09 kB) str.2

(245,29 kB)

(188,67 kB) str.4

ośiadczenie majątkowe str 1 r. 2004 (98,67 kB)

oświadczenie majątkowe str 2 r. 2004 (89,88 kB)

ośiadczenie majątkowe str 3 r. 2004 (91,36 kB)

oświadczenie majątkowe str 4 r.2004 (70,49 kB)

oświadzcenie majątkowe za 2004 rok (158,13 kB)

oświadczenie majątkowe za 2005 rok. (637,00 kB)

 Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Informację zaktualizowano 2006-12-15 10:37:23, wprowadzający: Mieczysław Machulak
wersja do druku