Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
° Pracownicy UG
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2014-2018
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2010-2014
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2002-2006
° Radni 2014-2018
° Oświadczenia majatkowe radni 2014 - 2018
° Radni 2010-2014
° Radni 2006-2010
° Radni 2002-2006
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Pracownicy UG strona główna 
Pracownicy UG
Danuta Bobrowska - -Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego 

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację dodano 2014-06-10 11:51:02, wprowadzający: Marzena Kozieł
Barbara Grzybowska - podinspektor ds księgowości
podatkowej  

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację dodano 2011-05-26 10:26:46, wprowadzający: Marzena Kozieł
Danuta Dzieciuch-inspektor ds księgowości
podatkowej 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok
Informację zaktualizowano 2010-05-31 14:57:22, wprowadzający: Marzena Kozieł
Mieczysław Machulak - Sekretarz Gminy  

Oświadczenie majątkowe za 2004 rok

Oświadczenie majątkowe za 2005 rok

Oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Korekta do oświadczenia wg stanu na dz. 31.12.2008r.

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 Oświadczenie majątkowe za 2008 rok
Informację zaktualizowano 2011-05-25 15:14:01, wprowadzający: Marzena Kozieł
Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy 

Korekta oświadczenia majątkowego 2009 rok-objęcie stanowiska

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 Oświadczenie majątkowe rok 2009 objęcie stanowiska
Informację zaktualizowano 2009-05-12 12:03:49, wprowadzający: Marzena Kozieł
Aneta Matusiewicz - Kierownik Referatu ds
Pozyskiwania Zewn. Środków Finansowych 

Oświadczenie majątkowe 2009 rok objęcie stanowiska

korekta do oświadczeia wg stanu na dz. 16.02.2009r.

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2009-05-12 11:32:48, wprowadzający: Marzena Kozieł
Jarosław Kądziela - Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennnej i Ochrony Środowiska 

KADZIELA.pdf

 
Informację zaktualizowano 2009-02-04 12:30:37, wprowadzający: Marzena Kozieł
Teresa Kostępska - p.o. Z-cy Skarbnika Gminy 

 KOSTEPSKA_TERESA.DOC
Informację zaktualizowano 2008-05-19 15:17:42, wprowadzający: Marzena Kozieł
Jadwiga Pruska-Kierownik Referatu Organizacyjnego 

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011 r.

 Oświadczenie majątkowe za rok 2006
Informację zaktualizowano 2009-05-11 15:12:37, wprowadzający: Marzena Kozieł
Bogumiła Niespodziewana - Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich 

oświadczenie majątkowe za r.2003 str 5

oświadczenie majątkowe za 2004 rok.

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

oświadczenie 2004 str 4

oświadczenie 2004 str 3

oświadczenie 2004 str 2

oświadczenia majątkowe 2004 str 1

oswiadczenie majątkowe za 2005 rok.

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

korekta do oświadczenia majątkowego za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2010 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2008-05-19 15:16:41, wprowadzający: Marzena Kozieł
Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Mienia
Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

oświadczenie majątkowe za 2004 r.

oświadczenie majątkowe za 2005 roku

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2008-05-19 15:15:35, wprowadzający: Marzena Kozieł
Alina Dudek - Kierownik USC 

oświadczenie majątkowe za 2006 rok

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

oświadczenie majątkowe 2009 rok-objęcie stanowiska Kierownika USC

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

świadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2011-10-26 13:53:25, wprowadzający: Marzena Kozieł
Barbara Pytko - Zastępca skarbnika - główny
księgowy 

oświadczenie majątkowe za 2005 rok

oświadczenie majątkowe za 2004 rok.

oświadczenie majątkowe za 2003 r. str 5

oświadczenie majątkowe 2004 str 3

oświadczenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie majątkowe 2004 str1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

ośiadczenie majątkowe 2004 str 4

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

oświadczenie majątkowe za rok 2007

 
Informację zaktualizowano 2007-05-11 10:07:21, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Henryk Błąd - Skarbnik Gminy 

oświadczenie majątkowe za r. 2003 str. 5

oświadczenie majątkowe za 2005 rok

oświadczenie majątkowe za 2004 rok

oświadczenie majątkowe str 4 r. 2004

oświadczenie majątkowe 2004 str 3

oświadczenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

 
Informację zaktualizowano 2007-05-11 10:06:24, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Mirosław Szczukiewicz - Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego 

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

oświadczenie majątkowe za 2005 rok.

oświadczenie majątkowe za 2004 rok

oświadczenie majątkowe 2004 r

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

 
Informację zaktualizowano 2008-05-19 15:13:33, wprowadzający: Marzena Kozieł
Janina Zielono - Kierownik USC 

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

oświadczenie majątkowe za 2005 rok.

 
Informację zaktualizowano 2007-05-11 10:08:02, wprowadzający: Paweł Suchorowski
wersja do druku