Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
° Pracownicy UG
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2014-2018
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2010-2014
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2002-2006
° Radni 2014-2018
° Oświadczenia majatkowe radni 2014 - 2018
° Radni 2010-2014
° Radni 2006-2010
° Radni 2002-2006
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych strona główna 
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Elżbieta Adaś - dyrektor PSP w Zrębinie 

oświadczenie majątkowe za 2004 rok

oświadczenie majątkowe str 4 r. 2004

oświadczenie majątkowe 2004 str 3

oświadczenie majątkowe 2004 str1

ośiadczenie majątkowe 2004 str 2

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 10:38:48, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Jadwiga Dąbrowska - dyrektor Przedszkola
Publicznego nr 2 w Połańcu 

oświadzcenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie za 2004 rok

oświadczenie majątkowe 2004 str 4

oświadczenie majątkowe 2004 str 3

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 12:10:50, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Andrzej Gajewski - dyrektor Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu 

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

oświadczenia majątkowe 2004 str 4

oświadczenia majątkowe 2004 str 3

oświadczenia majątkowe 2004 str 2

ośiadczenie majątkowe za 2004 rok.

oświadczenie majątkowe 2007

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 10:39:44, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Jan Gala - dyrektor Zespołu Szkół w Ruszczy 

oświadczenie majątkowe za 2004 r

oświadczenie majątkowe 2004 str 4

oświadczenie majątkowe 2004 str 3

oświadczenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 12:13:35, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Anna Kaniszewska - dyrektor Przedszkola
Publicznego nr 1 w Połańcu 

oświadczenie majątkowe za 2004 rok.

oświadczenie majątkowe str 3 r. 2004

oświadczenie majątkowe 2004 str 4

oświadczenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie majątkowe 2004 str1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe

oświadczenie majątkowe 2007

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątowe za 2009 rok

Oświadczenie majatkowe wg stanu na dz. 31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 12:07:52, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Anna Kosowicz - dyrektor PSP im. T.Kościuszki w
Połańcu 

oświadczenie majątkowe za 2004 roku .

oświadczenie majątkowe 2004 str 4

oświadczenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

ośiadczenie majątkowe 2004 str 3

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 10:41:00, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Jadwiga Krala - dyrektor ZEAOiW w Połańcu 

oświadzcenie majątkowe 2004 str 3

oświadczenie majątkowe za 2004 rok

oświadczenie majątkowe 2004 str 4

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

ośiadczenie majątkowe 2004 str 2

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 10:42:51, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Bożena Laska - dyrektor Przedszkola Publicznego
nr 3 w Połańcu 

oświadczenie majątkowe str 4 r.2004

oświadczenie majątkowe 2004 str 3

oświadczenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 12:17:29, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Tadeusz Łukaszek - Prezes Zarządu PGK w
Połańcu 

oświadczenie majątkowe za 2004 rok.

oświadczenie majątkowe 2004 str 4

oświadczenie majątkowe 2004 str 3

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

ośiadzcenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie majątkowe 2007

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 10:44:06, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Bogumiła Pasek - kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Połańcu 

oświadczenie majątkowe za 2004 rok

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2013

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 10:45:19, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Jadwiga Regulska Domagała - dyrektor SP ZOZ w
Połańcu 

oświadzcenie majątkowe 2004 str3

oświadczenie majątkowe za 2004 rok

oświadczenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

ośiadczenie majątkowe 2004 str 4

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 10:47:46, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Marianna Sikora Kalondji - dyrektor PG nr 1 w
Połańcu 

oświadczenie majątkowe za 2004 rok.

oświadczenie majątkowe 2004 str1

ośiadczenie majątkowe 2004 str4

ośiadczenie majątkowe 2004 str 3

ośiadczenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie majątkowe za rok 2007

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 11:21:37, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Alicja Sowa - dyrektor Publicznego Przedszkola nr
4 w Połańcu 

oświadczenie majątkowe za 2004 r,

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

oświadczenia majątkowe 2004 str 3

ośiadczenie majątkowe 2004 str 4

ośiadczenie majątkowe 2004 str 2

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 12:16:51, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Wiesława Ślusarczyk - dyrektor Przedszkola
Publicznego w Połańcu 

oświadczenie majątkowe za 2004 rok.

oświadczenie majątkowe 2004 str 4

oświadczenie majątkowe 2004 str 3

oświadczenie majątkowe 2004 str 2

ośiadczenie majątkowe 2004 str 1

oświadczenie majątkowe 2007

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 11:23:20, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Anna Wolska - kierownik OPS w Połańcu 

oświadczenie majątkowe za 2004 r.

oświadczenie majątkowe str 4 r. 2004

oświadczenie majątkowe str 3 r.2004

oświadczenie majątkowe str 2 r.2004

oświadczenie majątkowe str 1 r. 2004

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 11:24:12, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Renata Wójtowicz - dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Połańcu 

oświadczenie majątkowe za 2004 r.

oświadczenie majątkowe 2004 str 4

oświadczenie majątkowe 2004 str 3

oświadczenie majątkowe 2004 str 2

oświadczenie majątkowe 2004 str 1

Oświadczenie majatkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację zaktualizowano 2006-11-27 11:32:29, wprowadzający: Administrator gmina.pl, autor: Sławomir Mikina
Jerzy Nowak-dyrektor Publicznego Gimnazjum im.
Król. Jadwigi w Połańcu 

Oświadczenie majatkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 oświadczenie majątkowe 2007
Informację dodano 2007-10-04 10:18:42, wprowadzający: Marzena Kozieł
Joanna Juszczyńska - dyrektor Centrum Kultury i
Sztuki w Połańcu 

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Informację dodano 2007-10-26 14:34:00, wprowadzający: Marzena Kozieł
Stanisław Walczyk - Prezes Zarządu PGK 

oświadczenie majątkowe

 Oświadczenie majątkowe za 2007 rok
Informację zaktualizowano 2009-05-12 11:25:51, wprowadzający: Marzena Kozieł
Elżbieta Juszczyk - Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Ruszczy 

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 
Informację dodano 2008-05-19 15:02:28, wprowadzający: Marzena Kozieł
Jacek Nowak-Prezes Zarządu PGK Sp zo.o. 

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.31.12.2010r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2013 r.

 Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska
Informację dodano 2009-03-25 09:36:13, wprowadzający: Marzena Kozieł
Ewa Bialik - dyrektor Publ. Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2011r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 01.09.2011 r.- objęcie stanowiska
Informację dodano 2011-09-29 11:31:39, wprowadzający: Marzena Kozieł
Karolina Koper-Adamczak - dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg. stanu na dz.31.12.2013 r.

 Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.16.01.2012 r. - objęcie stanowiska
Informację zaktualizowano 2012-02-20 11:38:12, wprowadzający: Marzena Kozieł
Wiesław Debrzak - Prezes Zarządu ,,Elpoterm'
Sp.zo.o. 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz.16.11.2012 r.

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2012 r.

 
Informację dodano 2012-12-14 08:22:17, wprowadzający: Marzena Kozieł
Jacek Nowak - Prezes Zarządu Elpoterm Sp.z o.o. 

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 31.12.2013 r.

 Objęcie stanowiska z dn. 30.04.2013 r.
Informację dodano 2013-06-07 13:14:59, wprowadzający: Marzena Kozieł
Magdalena Marta Góral - p.o. Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego
,,PROPOL' Sp.z o.o. 
 Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 26.06.2013 r.
Informację dodano 2013-07-18 08:08:36, wprowadzający: Marzena Kozieł
wersja do druku