Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
° Pracownicy UG
° Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2014-2018
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2010-2014
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010
° Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2002-2006
° Radni 2014-2018
° Oświadczenia majatkowe radni 2014 - 2018
° Radni 2010-2014
° Radni 2006-2010
° Radni 2002-2006
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Radni 2010-2014 strona główna 
Radni 2010-2014
Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej 

uzupelnienie.pdf

St.Lolo.za.2010.r..pdf

za-2011-S.Lolo.pdf

za.2012.Lolo.pdf

za.2013.lolo.pdf

lolo.22.09.2014.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację zaktualizowano 2011-01-20 11:01:46, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Zdzisław Kwiatkowski - wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej 

Z.Kwiatkowski.za.2010.r.pdf

za-2011-Z.Kwiatkowski.pdf

za.2012.Kwiatkowski.pdf

Korekta.za.2012.Kwiatkowski.pdf

za.2013.kwiatkowski.pdf

kwiatkowski.19.09.2014.pdf

Korekta.K.Z.za.2013.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację zaktualizowano 2011-01-17 13:35:42, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Andrzej Wawrzyniec - wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej 

oświadczenie za 2010

Wawrzyniec.korekta.2010.pdf

za-2011-A.Wawrzyniec.pdf

za.2012.Wawrzyniec.pdf

za.2013.wawrzyniec.pdf

wawrzyniec.19.09.2014.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację zaktualizowano 2011-01-17 13:37:19, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Andrzej Buczek - radny Rady Miejskiej 

Buczek_za_2010.pdf

za-2011-A.Buczek.pdf

za.2012.Buczek.pdf

za.2013.buczek.pdf

buczek.19.09.2014.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację dodano 2011-01-17 13:40:12, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Janusz Bugaj - radny Rady Miejskiej 

J.Bugaj.za.2010.r.pdf

za-2011-J.Bugaj.pdf

za.2012.Bugaj.pdf

za.2013.bugaj.pdf

bugaj.22.09.2014.pdf

wyjasnienie.J.B.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację dodano 2011-01-17 14:52:30, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Józef Cichoń - radny Rady Miejskiej 

J.Cichon.za.2010.r.pdf

za-2011-J.Cichon.pdf

za.2012.Cichon.pdf

za.2013.cichon.pdf

cichon.19.09.2014.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację dodano 2011-01-17 14:54:03, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Małgorzata Dalmata - Konwicka - radna Rady
Miejskiej 

Dalmata.Konwicka.za.2010.r.pdf

za-2011-M.Dalmata-Konwicka.pdf

Korekta.2011.Dalmata.Konwicka.pdf

za.2012.Dalmata.Konwicka.pdf

za.2013.konwicka.pdf

dalmata-konwicka.19.09.2014.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację dodano 2011-01-17 14:55:59, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Tomasz Kiciński - radny Rady Miejskiej 

T.Kicinski.za.2010.r.pdf

za-2011-T.Kicinski.pdf

za.2012.Kicinski.pdf

za.2013.kicinski.pdf

kicinski.19.09.2014.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację dodano 2011-01-17 14:57:43, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Adam Łańka - radny Rady Miejskiej 

A.Lanka.za.2010.r.pdf

za-2011-A.Lanka.pdf

za2012.Lanka.pdf

za.2013.lanka.pdf

lanka.19.09.2014.pdf

uzupel.A.L.pdf

wyjasnienie.A.L..pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację dodano 2011-01-17 14:59:22, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Adam Łukawski - radny Rady Miejskiej 

A.Lukawski.za.2010.r.pdf

za-2011-A.Lukawski.pdf

za.2012.Lukawski.pdf

za.2013.lukawski.pdf

lukawski.19.09.2014.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację dodano 2011-01-17 15:01:15, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Jerzy Misiak - radny Rady Miejskiej 

J.Misiak.za.2010.r.pdf

za-2011-J.Misiak.pdf

za.2012.Misiak.pdf

za.2013.misiak.pdf

misiak.22.09.2014.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację zaktualizowano 2011-01-17 15:05:24, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Jolanta Pargieła - radna Rady Miejskiej 

J.Pargiela.za.2010.r.pdf

za-2011-J.Pargiela.pdf

za.2012.Pargiela.pdf

za.2013.pargiela.pdf

pargiela.19.09.2014.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację zaktualizowano 2011-01-17 15:10:33, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Zbigniew Porębski - radny Rady Miejskiej 

Z.Porebski.za.2010.r.pdf

za-2011-Z.Porebski.pdf

za.2012.Porebski.pdf

za.2013.porebski.pdf

porebski.19.09.2014.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację dodano 2011-01-17 15:14:36, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Stanisław Walczyk - radny Rady Miejskiej 

St.Walczyk.za.2010.r.pdf

za-2011-S.Walczyk.pdf

Korekta.2011.St.Walczyk.pdf

za.2012.Walczyk.pdf

za.2013.walczyk.pdf

Uzupelnienie.oswiadczenia.pdf

walczyk.22.09.2014.pdf

uzuepl.S.W.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację dodano 2011-01-17 15:16:37, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
Krzysztof Woźniak - radny Rady Miejskiej 

K.Wozniak.za.2010.r.pdf

za-2011-K.Wozniak.pdf

za.2012.Wozniak.pdf

za.2013.wozniak.pdf

wozniak.19.09.2014.pdf

 pierwsze oświadczenie majątkowe
Informację dodano 2011-01-17 15:17:56, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska
wersja do druku