bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 
Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010
Jacek Tarnowski - Burmistrz 

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 12.09.2010 r.

 Oświadczenie majatkowe na początek kadencji
Informację zaktualizowano 2009-05-11 14:52:14, wprowadzający: Marzena Kozieł
Ernest Gałek - Zastępca Burmistrza 

Oświadczenie majątkowe za rok 2006

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

 Oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji
Informację zaktualizowano 2007-05-11 10:13:41, wprowadzający: Paweł Suchorowski
Jarosław Kądziela - Zastępca Burmistrza  

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Korekta do oswiadczenia wg stanu na dz. 31.12.2008r.

korekata do oswiadczenia wg stanu na dz.16.03.2009r

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzien 12.09.2010 r.

 Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska 2009 rok
Informację dodano 2009-05-12 08:37:15, wprowadzający: Marzena Kozieł

Zobacz:
 Pracownicy UG .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2014-2018 .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2010-2014 .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2006-2010 .  Burmistrz i Zastępca Burmistrza 2002-2006 .  Radni 2014-2018 .  Oświadczenia majatkowe radni 2014 - 2018 .  Radni 2010-2014 .  Radni 2006-2010 .  Radni 2002-2006 . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl