Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
° Budżet
° Plany finansowe
° Programy inwestycyjne
° Sprawozdania finansowe
° Podatki i opłaty
° Majątek
° Pomoc publiczna
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Finanse i majątek > Podatki i opłaty strona główna 
Podatki i opłaty
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - właściciel nieruchomości zamieszkałych

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - właściciel nieruchomości niezamieszkałych

 
Informację zaktualizowano 2013-08-06 14:28:57, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Wykaz udzielonych ulg w formie umorzeń, odroczeń
i rozłożenia na raty w 2012 roku 
 wykaz osob2012.pdf
Informację dodano 2013-04-30 12:28:22, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XXXVI/220/12 

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 Uchwala.220.pdf
Informację zaktualizowano 2012-12-13 08:21:55, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała nr XXXVI/219/12 

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie okreslenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

 Uchwala219.pdf
Informację zaktualizowano 2012-12-13 08:21:02, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała nr XXXVI/218/12 

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec

 Uchwala218.pdf
Informację zaktualizowano 2012-12-13 08:19:54, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XXXVI/217/12 

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 Uchwala217.pdf
Informację zaktualizowano 2012-12-13 08:17:15, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Wykaz udzielonych ulg w formie umorzeń, odroczeń
i rozłożenia na raty w 2011 roku 
 wykaz osob.pdf
Informację dodano 2012-05-24 09:25:58, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Wykaz udzielonych ulg w formie umorzeń, odroczeń
i rozłożenia na raty w 2011 roku 
 wykazosób.pdf
Informację dodano 2012-05-15 12:43:43, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XX/128/11 

Uchwała Nr XX/128/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 uch128.pdf
Informację dodano 2011-12-15 14:37:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XX/127/11 

Uchwała Nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 wzory deklaracji podatkowych
Informację dodano 2011-12-15 14:36:09, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XX/126/11 

Uchwała Nr XX/126/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 podatek od środków transportowych
Informację dodano 2011-12-15 14:32:32, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XX/125/11 

Uchwała Nr XX/125/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec

 uch125.pdf
Informację dodano 2011-12-15 14:30:34, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XX/124/11 

Uchwała Nr XX/124/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 wysokość stawek podatku od nieruchomości
Informację dodano 2011-12-15 14:27:59, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Wykaz udzielonych ulg w formie umorzeń, odroczeń
i rozłożenia na raty 
 Wykaz osób, którym udzielono ulg w 2010 roku
Informację zaktualizowano 2011-05-12 14:15:18, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr IV/8/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku w
sprawie zmiany uchwały Nr LIX/359/10 Rady
Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości. 
 Uchwalanr8.pdf
Obowiązuje od: 2011-01-01   Informację dodano 2011-01-11 12:55:16, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr LIX/359/2010 z dnia 28 październia
2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości 
 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Obowiązuje od: 2011-01-01   Informację zaktualizowano 2010-12-22 10:41:07, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr LIX/358/10 z dnia 28 października
2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy
Połaniec  
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
Obowiązuje od: 2011-01-01   Informację zaktualizowano 2010-12-22 10:42:35, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Wykaz udzielonych ulg w formie umorzeń, odroczeń
i rozłożenia na raty w 2009 roku 
 Wykaz osób, którym udzielono ulg w 2009 roku
Informację dodano 2010-05-17 12:09:55, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Interpretacja indywidualna przepisów prawa
podatkowego 
 inerpretacja.pdf
Informację zaktualizowano 2010-01-15 15:27:25, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XLIV/254/09 z dnia 5 listopada 2009
roku w sprawie określenia wysokości stawek w
podatku od środków transportowych 
 UCHWALA254.pdf
Obowiązuje od: 2010-01-01   Informację dodano 2009-11-24 07:48:59, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XLIV/253/09 z dnai 5 listopada 2009
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości 
 UCHWALA253.pdf
Obowiązuje od: 2010-01-01   Informację dodano 2009-11-24 07:47:12, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XLIV/252/09 z dnia 5 listopada 2009
roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy
Połaniec 
 UCHWALA252.pdf
Obowiązuje od: 2010-01-01   Informację zaktualizowano 2009-11-24 07:45:26, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Żugaj Małgorzata
Interpretacja indywidualna przepisów prawa
podatkowego 
 podatki10001.pdf
Obowiązuje od: 2009-06-26   Informację dodano 2009-07-27 10:31:48, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 
 ref_podat10001.pdf
Obowiązuje od: 2009-04-16   Informację dodano 2009-07-27 10:30:33, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Zugaj
Uchwała Nr XXX/177/08 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/164/08 w sprawie okreslenia wysokości
stawek w podatku od środków transportowych 
 uchwalaNr177.pdf
Obowiązuje od: 2009-01-01   Informację zaktualizowano 2009-06-19 08:23:06, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XXIX/164/08 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 20 listopada 2008r w sprawie określenia
wysokości stawek w podatków od środków
transportowych 
 uchwalaNr164.pdf
Obowiązuje od: 2009-01-01   Informację zaktualizowano 2009-06-19 08:22:28, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Uchwała nr XXIX/161/08 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie trybu i
szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego użytków rolnych na których zaprzestano
produkcji rolnej 
 uchwałanr161.pdf
Obowiązuje od: 2009-01-01   Informację dodano 2009-06-18 14:58:12, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XXIX/163/08 Rady Miesjskiej w
Połańcu z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 UchawalaNrXXIX-163-08.pdf
Informację zaktualizowano 2009-02-24 14:29:41, wprowadzający: Henryk Błąd
Uchwała Nr XXIX/162/08 Rady Miejskiej z dnia 20
listopada 2008 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec

 UchwałaNrXXIX-162-08.pdf
Informację zaktualizowano 2009-02-24 14:29:14, wprowadzający: Henryk Błąd
Deklaracje podatkowe - druki 
 deklaracjepodatkowe-druki.doc
Informację zaktualizowano 2009-02-24 14:54:27, wprowadzający: Sławomir Mikina
ustalenie stawek podatku od środków trasportu 

ustalenie stawek podatku od środków transportu

 
Obowiązuje od: 2003-12-10   Informację zaktualizowano 2004-01-15 14:25:38, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
zmiana uchwały nr XXVII/159/2000 w sprawie
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 

zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 
Obowiązuje od: 2003-12-10   Informację zaktualizowano 2004-01-15 14:02:16, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
ustalenie opłaty za czynności administracyjne
wynikające z art. 30 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym 

ustalenie opłaty za czynności administracyjne wynikające z art.30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 
Obowiązuje od: 2003-12-10   Informację zaktualizowano 2004-01-15 13:45:52, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
zwolnienia w podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców na terenie gminy Połaniec 

zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Połaniec

 
Obowiązuje od: 2003-12-10   Informację zaktualizowano 2004-01-15 13:36:59, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
obniżenie ceny skupu żyta- podstawa obliczania
podatku rolnego na obszarze gminy 

obniżenie ceny skupu żyta- podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

 
Obowiązuje od: 2003-12-10   Informację zaktualizowano 2004-01-15 13:31:57, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
Obowiązuje od: 2003-12-10   Informację zaktualizowano 2004-01-15 10:10:46, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
wersja do druku