Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
° Budżet
° Plany finansowe
° Programy inwestycyjne
° Sprawozdania finansowe
° Podatki i opłaty
° Majątek
° Pomoc publiczna
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Finanse i majątek > Pomoc publiczna strona główna 
Pomoc publiczna
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za IV
kwartał 2006 roku 
 sprawozdanieza4kwartal2006.pdf
Informację zaktualizowano 2007-07-09 13:54:48, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Danuta Dzieciuch
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za III
kwartał 2006 roku 
 sprawozdanieza3kwartal2006.pdf
Informację zaktualizowano 2007-07-09 13:54:26, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Danuta Dzieciuch
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za II
kwartał 2006 roku 

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za II kwartał 2006

 
Obowiązuje od: 2006-07-18   Informację zaktualizowano 2006-07-26 14:55:51, wprowadzający: Henryk Błąd (skarbnik), autor: Henryk Błąd (skarbnik)
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za I
kwartał 2006r. 

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za I kwartał 2006r.

 
Obowiązuje od: 2006-04-26   Informację zaktualizowano 2006-06-08 14:10:13, wprowadzający: Henryk Błąd (skarbnik), autor: Henryk Błąd (skarbnik)
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za IV
kwartał 2005r. 

Spawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za IV kwartał 2005r.

 
Obowiązuje od: 2006-01-27   Informację zaktualizowano 2006-06-08 14:02:17, wprowadzający: Henryk Błąd (skarbnik), autor: Henryk Błąd (skarbnik)
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za III
kwartał 2005 roku 

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za III kw 2005r.

 
Obowiązuje od: 2005-10-27   Informację zaktualizowano 2006-06-08 13:54:56, wprowadzający: Henryk Błąd (skarbnik), autor: Henryk Błąd (skarbnik)
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za II
kwartał 2005 roku 

Pomoc publiczna - II kwartał 2005 roku

 
Obowiązuje od: 2005-04-01   Informację zaktualizowano 2007-07-06 08:28:24, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Sławomir Mikina
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za I
kwartał 2005 

Pomoc publiczna - I kwartał 2005 roku

 
Obowiązuje od: 2005-01-01   Informację zaktualizowano 2005-10-19 10:09:51, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za I
kwartał 2007r. 
 SprawozdanieI.doc
Obowiązuje od: 2007-04-24   Informację dodano 2007-11-15 14:41:19, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Danuta Dzieciuch
Sprawozdanie o udzieleniu pomocy publicznej II
kwatrał 2007 
 SprawozdanieII.doc
Obowiązuje od: 2007-07-18   Informację dodano 2007-11-15 14:47:59, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Danuta Dzieciuch
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 
 SprawozdanieIII.doc
Obowiązuje od: 2007-10-23   Informację dodano 2007-11-15 14:53:45, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Danuta Dzieciuch
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za IV
kwartał 2007 roku 
 sprIVkw2007.doc
Informację dodano 2008-02-14 13:44:20, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
umorzono zobowiązanie za 2007 rok w kwocie
przewyższającej 500 zł. 

 Wykaz osob ktorym w zakresie podatkow lub oplat umorzono zobowiazanie za 2007rok.doc
Obowiązuje od: 2008-05-28   Informację dodano 2008-05-30 13:28:08, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej za 2007 rok 

 Wykaz osob ktorym udzielono pomocy publicznej za 2007rok.doc
Obowiązuje od: 2008-05-28   Informację dodano 2008-05-30 13:30:59, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lib opłat
udzielono ulg, odroczeń, lub rozłożono spłatę
na raty za 2007 rok 

Wykaz osób prawnych i fizycznych

 Wykaz osob ktorym w zakresie podatkow lub oplat udzielono ulg odroczen lub rozlozono splate na raty za 2007rok.doc
Obowiązuje od: 2008-05-28   Informację dodano 2008-05-30 13:35:12, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadajacych osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
umorzono zobowiązanie za 2008 rok w kwocie
przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
zgodnie z art.14 pkt.2 lit.e ustawy o finansach
publicznych 
 Wykaz-osob-za-2008.pdf
Obowiązuje od: 2009-04-14   Informację zaktualizowano 2009-04-15 14:10:59, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej za 2008 rok zgodnie z
art.14 pkt.2 lit.f ustawy o finansach publicznych 
 Wykaz-osob-za-2008r.pdf
Obowiązuje od: 2009-04-14   Informację dodano 2009-04-15 14:14:07, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg,odroczeń, lub rozłozono spłatę
na raty za 2008 rok w kwocie przewyższającej 500
zł, zgodnie z art. 14 pkt.2 lit.e ustawy o
finansach publicznych 
 Wykaz-osob-za-2008rok.pdf
Obowiązuje od: 2009-04-14   Informację dodano 2009-04-15 14:19:57, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej którym udzielono pomocy publicznej za
2009 rok 
 Wykaz osób
Informację dodano 2010-07-01 09:31:54, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Wykaz osób prawnych i fizycznych ktorym udzielono
pomocy publicznej w roku 2013 
 wykaz osób którym udzielono pomocy społecznej.pdf
Informację dodano 2014-06-02 12:36:12, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
wersja do druku