Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
° Budżet
° Plany finansowe
° Programy inwestycyjne
° Sprawozdania finansowe
° Podatki i opłaty
° Majątek
° Pomoc publiczna
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Finanse i majątek > Sprawozdania finansowe strona główna 
Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy
Połaniec za 2006 rok 
 Sprawozdanie.pdf
Obowiązuje od: 2006-04-26   Informację zaktualizowano 2007-05-09 07:51:09, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze
2007 roku 
 sprawozdaniezaIpol.2007.pdf
Informację dodano 2007-11-07 09:12:01, wprowadzający: Henryk Błąd
Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy
Połaniec za 2007 rok 

 sprawozdanie2007.pdf
Obowiązuje od: 2008-03-18   Informację dodano 2008-05-20 13:38:09, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze
2008 

 sprawozdanie.pdf
Informację dodano 2008-08-25 08:32:12, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008 rok 
 sprawozdanie2008.pdf
Obowiązuje od: 2009-01-01   Informację zaktualizowano 2009-11-12 14:57:18, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I pólrocze
2009 roku 
 Sprawozdanie2009.pdf
Informację zaktualizowano 2009-10-27 13:25:40, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprwozdania Rb-Z (zobowiązania), Rb-N
(należności) i Rb-NDS (nadwyzka/deficyt) za 2007
rok 
 sprawozdania2007.pdf
Informację zaktualizowano 2009-12-02 10:40:29, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2008 rok 
 sprawozdanieD2008.pdf
Informację zaktualizowano 2009-12-02 10:30:11, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za
2008 rok 
 sprawozdanieW2008.pdf
Informację dodano 2009-12-02 10:31:05, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdania Rb-Z (zobowiązania), Rb-NDS,
(nadyżka/deficyt) Rb-N (należności) za 2008 rok 
 sprawozdania2008.pdf
Informację zaktualizowano 2009-12-02 10:39:47, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za
III kwartał 2009 roku 
 sprawozdanieDIII2009.pdf
Informację dodano 2009-12-02 10:36:21, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za
III kwartał 2009 roku 
 sprawozdanieWIII2009.pdf
Informację dodano 2009-12-02 10:37:12, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdania Rb-N (należności), Rb-Z
(zobowiązania), Rb-NDS (o nadwyżce) za III
kwartał 2009 roku 
 sprawozdaniaIII2009.pdf
Informację dodano 2009-12-02 10:39:05, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o
sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze
2009 roku 
 opiniaRIOspr..pdf
Informację dodano 2009-12-02 10:42:16, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy
Połaniec za 2009 rok 
 sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 rok
Informację zaktualizowano 2010-05-05 13:01:01, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze
2010 roku 
 Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2010 roku
Informację zaktualizowano 2010-09-08 11:42:43, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdania (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS)
za II kwartał 2010 roku 
 Sprawozdania za II kwartał 2010 roku
Informację zaktualizowano 2010-09-09 07:08:07, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu
za 2008 rok 
 Opinia RIO- sprawozdania za 2008 rok
Informację dodano 2010-09-08 11:16:36, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu
za 2009 rok 
 opinia RIO - sprawozdania za 2009 rok
Informację zaktualizowano 2012-03-08 07:33:08, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Kolasa
Sprawozdania (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS)
za 2009 rok 
 Sprawozdania za IV kwartał 2009
Informację zaktualizowano 2010-09-21 12:28:18, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdania za III kwartał 2010 roku 
 sprawozdanie Rb27S
Informację dodano 2010-10-29 12:47:27, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdania za III kwartał 2010 rok 
 Sprawozdanie Rb 28S
Informację zaktualizowano 2010-10-29 12:51:10, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdania za III kwartał 2010 rok 
 Sprawozdanie Rb-NDS
Informację zaktualizowano 2010-10-29 12:51:29, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2010 rok 

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2010 rok

 SPRAWOZDANIE2010.pdf
Informację zaktualizowano 2011-05-17 11:19:16, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze
2011 

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2011 roku

 sprawIpólrocze2011.pdf
Informację zaktualizowano 2011-08-17 13:52:06, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Sprawozdania z jednostek oświatowych za 2011 rok 
 Sprawozdania za 2011 rok
Informację zaktualizowano 2012-03-12 08:08:04, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Sprawozdania za 2011 rok 

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów i Sprawozdanie Rb -NDS

 Sprawozdania za 2011 rok
Informację dodano 2012-03-23 13:25:08, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie za 2011 rok 

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych

 Sprawozdanie Rb-28S
Informację zaktualizowano 2012-03-23 13:28:50, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2011 rok 

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2011 rok

 Sprawozdanie za 2011 rok
Informację zaktualizowano 2013-09-06 12:14:47, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy
za I półrocze 2012 roku 
 Sprawozdanie za I półrocze 2012
Informację zaktualizowano 2013-09-06 12:14:18, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2012 roku 
 Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2012 rok
Informację zaktualizowano 2013-09-06 12:13:50, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze
2013 roku 
 Sprawozadanie za I półrocze 2013
Informację zaktualizowano 2013-09-06 12:08:05, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2013 roku 

Sprawozdanie Rb-27S

Sprawozdanie Rb-28S

Sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-N

Sprawozdanie Rb-Z

 
Informację dodano 2013-09-16 11:04:20, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Sprawozdania budżetowe za 2013 rok 

Sprawozdanie Rb 27S za 2013 rok

Sprawozdanie Rb28S za 2013 rok

Sprawozdanie Rb NDS za 2013 rok

Sprawozdanie Rb-N za 2013 rok

Sprawozdanie Rb-Z za 2013 rok

 
Informację zaktualizowano 2014-03-26 11:17:44, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy
Połaniec za 2013 rok 
 sprawozd.2013.pdf
Informację zaktualizowano 2014-04-04 12:32:38, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze
2014 rok 
 spraw.30.06.2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-08-29 14:18:19, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
wersja do druku