Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
° Budżet
° Plany finansowe
° Programy inwestycyjne
° Sprawozdania finansowe
° Podatki i opłaty
° Majątek
° Pomoc publiczna
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Finanse i majątek > Budżet strona główna 
Budżet
zmiany w budżecie Miasta i Gminy na 2003 rok 

zmiany w budżecie na 2003 rok

 
Obowiązuje od: 2003-12-10   Informację zaktualizowano 2004-01-15 14:34:27, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
zmiany w budżecie Miasta i Gminy na 2003 rok 

zmiany w budżecie Miasta i Gminy na 2003 rok

 
Obowiązuje od: 2003-12-30   Informację zaktualizowano 2004-01-16 09:19:42, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr VI/16/07 RM z dnia 26 lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na
2007 r. 
 uchwala_nr16.pdf
Obowiązuje od: 2007-01-01   Informację dodano 2007-03-13 10:00:26, wprowadzający: Henryk Błąd
Projekt budżetu na 2008 rok 
 projekt2008.pdf
Informację zaktualizowano 2007-11-23 13:54:05, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
Projekt budżetu na 2009 rok 

 projekt2009rok.pdf
Informację zaktualizowano 2009-01-19 09:44:59, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Błąd Henryk
Projekt budżetu na 2010 rok 
 projekt2010.pdf
Obowiązuje od: 2010-01-01   Informację zaktualizowano 2009-11-24 12:58:42, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok 
 opiniaRIO2009.pdf
Informację dodano 2009-12-02 10:43:45, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XLVII/273/10 z dnia 28 stycznia 2010
roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i gminy
Połaniec na 2010 rok 
 Budżet 2010 rok
Obowiązuje od: 2010-01-01   Informację zaktualizowano 2010-02-24 13:20:52, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Uchwałą RIO w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu planowanego w uchwale
budżetowej Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok 
 Opiniario.pdf
Informację zaktualizowano 2010-02-23 12:05:58, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Opinia RIO do projektu budżetu na 2010 rok 
 Opinia RIO - projekt budżetu na 2010 rok
Informację dodano 2010-09-08 11:17:51, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Projekt budżetu na 2011 rok  
 Projekt budżetu na 2011 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2027
Obowiązuje od: 2011-01-01   Informację zaktualizowano 2011-01-11 07:32:39, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr V/13/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011
rok 
 uchwala budzetowa.pdf
Obowiązuje od: 2011-01-01   Informację zaktualizowano 2011-02-18 07:47:56, wprowadzający: Małgorzata Żugaj, autor: Małgorzata Żugaj
Projekt budżetu na 2012 rok 
 projektbudzet2012.pdf
Informację zaktualizowano 2011-11-18 08:32:32, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2012
rok 
 projektwpf2012.pdf
Informację dodano 2011-11-18 08:30:46, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XXII/140/11 

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2027

 wpf2012.pdf
Informację dodano 2012-01-19 09:37:02, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XXII/141/11 

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

 Budżet 2012
Informację zaktualizowano 2012-01-19 09:40:34, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XXXVII/226/12 

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok

 Budżet 2013
Informację zaktualizowano 2013-01-29 13:05:31, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała Nr XXXVII/225/12 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027

 WPF 2013-2027
Informację zaktualizowano 2013-01-29 13:08:08, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 
 uchwalenie budżetu na 2014 rok
Informację zaktualizowano 2014-03-26 10:52:50, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014-2018 
 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2018
Informację zaktualizowano 2014-03-26 10:55:49, wprowadzający: Małgorzata Żugaj
wersja do druku