Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
° Budżet
° Plany finansowe
° Programy inwestycyjne
° Sprawozdania finansowe
° Podatki i opłaty
° Majątek
° Pomoc publiczna
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Finanse i majątek > Plany finansowe strona główna 
Zarządzenie nr 98/2012
2013-01-29 12:48:22
w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok  ...więcej

Zarządzenie Nr 97/2012
2013-01-29 12:46:52
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok  ...więcej

2010-04-07 14:53:51
  ...więcej

Zarządzenie Nr 74/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie opracowania projektu planu finansowego dla Urzedu Miasta i Gminy Połaniec na rok 2007 rok
2007-01-22 13:49:31
  ...więcej

zarządzenie
2005-01-06 10:47:18
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5