Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
- Zespół doradców prawnych
- Sekretariat
- Pełnomocnik d/s informacji niejawnych
- Audytor wewnętrzny
- Biuro Rady Miejskiej
- Referat ds. Pozyskiwania Środków Finansowych i Promocji
- Wieloosobowe stanowisko d/s promocji, sportu i turystyki
- Wieloosobowe stanowisko d/s informatyki i informacji publicznej
- Stanowisko d/s kadrowych
° Zastępca Burmistrza
° Sekretarz
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Burmistrz > Stanowisko d/s kadrowych strona główna 
Stanowisko d/s kadrowych
 
Marzena Kozieł - Inspektor ds. kadrowych
pokój nr 209


tel. 15 86550 128

e-mail: marzena.kozieł@umig.polaniec.plZakres kompetencji:


1.obsługa kadrowa w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2.prowadzenie rejestru delegacji służbowych, ewidencji przebiegu pojazdów prywatnych docelów
służbowych,
3.prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów oraz rozliczanie,
4.przygotowywanie dokumentacji związanej z ogłaszaniem konkursów na kierowników jednostek
organizacyjnych gminy,
5.prowadzenie dokumentacji z zakresu szkolenia zawodowego i dokształcania pracowników Urzędu
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6.prowadzenie dokumentacji z zakresu gospodarki etatami i funduszem wynagrodzeń,
7.prowadzenie dokumentacji związanej z ogłoszneiem i przeprowadzeniem naboru na stanowiska
urzędnicze w Urzędzie,
8.prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracownuików Urzędu i
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz spraw z zakresu oświadczeń
lustracyjnych,
9.prowadzenie spraw z zakresu ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu.
 
Informację zaktualizowano 2007-11-23 11:35:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka

Zobacz:
 Zespół doradców prawnych .  Sekretariat .  Pełnomocnik d/s informacji niejawnych .  Audytor wewnętrzny .  Biuro Rady Miejskiej .  Referat ds. Pozyskiwania Środków Finansowych i Promocji .  Wieloosobowe stanowisko d/s promocji, sportu i turystyki .  Wieloosobowe stanowisko d/s informatyki i informacji publicznej .  Stanowisko d/s kadrowych . 
wersja do druku