bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Stanowisko d/s kadrowych strona główna 
Stanowisko d/s kadrowych
 
Marzena Kozieł - Inspektor ds. kadrowych
pokój nr 209


tel. 15 86550 128

e-mail: marzena.kozieł@umig.polaniec.plZakres kompetencji:


1.obsługa kadrowa w Urzędzie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2.prowadzenie rejestru delegacji służbowych, ewidencji przebiegu pojazdów prywatnych docelów
służbowych,
3.prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów oraz rozliczanie,
4.przygotowywanie dokumentacji związanej z ogłaszaniem konkursów na kierowników jednostek
organizacyjnych gminy,
5.prowadzenie dokumentacji z zakresu szkolenia zawodowego i dokształcania pracowników Urzędu
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6.prowadzenie dokumentacji z zakresu gospodarki etatami i funduszem wynagrodzeń,
7.prowadzenie dokumentacji związanej z ogłoszneiem i przeprowadzeniem naboru na stanowiska
urzędnicze w Urzędzie,
8.prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracownuików Urzędu i
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz spraw z zakresu oświadczeń
lustracyjnych,
9.prowadzenie spraw z zakresu ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu.
 
Informację zaktualizowano 2007-11-23 11:35:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl