Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
- Zespół doradców prawnych
- Sekretariat
- Pełnomocnik d/s informacji niejawnych
- Audytor wewnętrzny
- Biuro Rady Miejskiej
- Referat ds. Pozyskiwania Środków Finansowych i Promocji
- Wieloosobowe stanowisko d/s promocji, sportu i turystyki
- Wieloosobowe stanowisko d/s informatyki i informacji publicznej
- Stanowisko d/s kadrowych
° Zastępca Burmistrza
° Sekretarz
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Burmistrz > Wieloosobowe stanowisko d/s informatyki i informacji publicznej strona główna 
Wieloosobowe stanowisko d/s informatyki i informacji publicznej
 

Sławomir Mikina,

pok. nr 201,
telefon 865-06-02 wew. 401
e-mail: slawomir.mikina@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:
1. bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, w tym: drukarek i stacji roboczych,
2. bieżąca konserwacja i utrzymanie w ciągłej pracy sieci komputerowej, w tym: serwera, szafy dystrybucyjnej wraz z pozostałymi urządzeniami i całego okablowania,
3. synchronizacja całości pracy sieci lokalnej z siecią Internet,
4. pomoc pracownikom urzędu w sytuacjach awaryjnych zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania,
5 zapewnienie prawidłowej pracy oprogramowania sieciowego oraz jego aktualizacja,
6. archiwizacja danych,
7. zapewnienie bezpieczeństwa danych,
8. zapewnienie technicznej sprawności funkcjonowania strony internetowej Gminy Połaniec,
9. zapewnienie technicznej sprawności funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz zamieszczanie dostarczanych informacji zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej i aktami wykonawczymi.

 
Informację zaktualizowano 2012-02-15 11:22:59, wprowadzający: Sławomir Mikina

Zobacz:
 Zespół doradców prawnych .  Sekretariat .  Pełnomocnik d/s informacji niejawnych .  Audytor wewnętrzny .  Biuro Rady Miejskiej .  Referat ds. Pozyskiwania Środków Finansowych i Promocji .  Wieloosobowe stanowisko d/s promocji, sportu i turystyki .  Wieloosobowe stanowisko d/s informatyki i informacji publicznej .  Stanowisko d/s kadrowych . 
wersja do druku