bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Wieloosobowe stanowisko d/s informatyki i informacji publicznej strona główna 
Wieloosobowe stanowisko d/s informatyki i informacji publicznej
 

Sławomir Mikina,

pok. nr 201,
telefon 865-06-02 wew. 401
e-mail: slawomir.mikina@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:
1. bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, w tym: drukarek i stacji roboczych,
2. bieżąca konserwacja i utrzymanie w ciągłej pracy sieci komputerowej, w tym: serwera, szafy dystrybucyjnej wraz z pozostałymi urządzeniami i całego okablowania,
3. synchronizacja całości pracy sieci lokalnej z siecią Internet,
4. pomoc pracownikom urzędu w sytuacjach awaryjnych zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania,
5 zapewnienie prawidłowej pracy oprogramowania sieciowego oraz jego aktualizacja,
6. archiwizacja danych,
7. zapewnienie bezpieczeństwa danych,
8. zapewnienie technicznej sprawności funkcjonowania strony internetowej Gminy Połaniec,
9. zapewnienie technicznej sprawności funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz zamieszczanie dostarczanych informacji zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej i aktami wykonawczymi.

 
Informację zaktualizowano 2012-02-15 11:22:59, wprowadzający: Sławomir Mikina

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl