Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
° Wykaz danych o dokumentach
- Wydane decyzje
- Wnioski o wydanie decyzji
° Decyzje środowiskowe
° Wykaz danych o dokumentach OOŚ
° Ochrona przeciwpowodziowa
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska i rolnictwo > Wykaz danych o dokumentach strona główna 
Wykaz danych o dokumentach
Wykaz danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie 
 
Informację dodano 2006-12-18 15:10:33, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
 
 Plan gospodarki odpadami dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie
Informację zaktualizowano 2007-02-01 13:15:35, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
 
 Program ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie
Informację dodano 2007-02-01 13:16:44, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zużyty sprzęt elektroniczny. 

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu informuje, że punkt zbierania elektrośmieci na terenie gminy Połaniec znajduje się w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o. o.
     28-230 Połaniec, ul. Krakowska 11
     tel.:
+48 (015) 865 05 40
     fax: +48 (015) 865 05 40 w. 23
     e-mail: pgk@pgk.umig.polaniec.pl

Punkt czynny jest w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest z punktu zierania przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego S.A. Z siedzibą w Warszawie ul. Hrubieszowska 6A

Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika !

Elektrośmieci to nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne sprzęty elektryczne i elektroniczne.

Elektrośmieci zawierają wiele szkodliwych substancji, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby. Powoduje to nie tylko zatruwanie środowiska naturalnego, ale stanowi także zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Postępując w ten sposób, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 21 października 2005 r. (ustawa o ZSEE).

Elektrośmieci można bezpiecznie oddać do specjalnie utworzonych punktów zbierania.

Lista punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie całego kraju dostępna jest na stronie internetowej: www.elekrosmieci.pl.

Elektrośmieci można także zostawiać bezpłatnie w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sklep ma obowiązek przyjąć tę samą ilość i ten sam rodzaj sprzętu, co nowo zakupiony, bez względu na markę.

Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktów zbierania!

Elektośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika!

Zgodnie z ustawą o z dnia 29 lipca 2005 r., zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne (czyli tzw. elektrośmieci) zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych. W związku z tym, powinny być oddawane do specjalnych punktów zbierania. Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika, zostawiając w punkcie skupu złomu bądź porzucając w lesie, marnotrawimy surowce nadające się do ponownego przetworzenia oraz stwarzamy bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego. Grozi za to kara grzywny od 500 do 5 000 złotych !

 
Informację dodano 2009-07-13 12:37:38, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Wykaz Firm posiadających zezwolenie na odbiór
odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy
Połaniec. 
 Wykaz Firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec_.doc
Informację zaktualizowano 2010-09-24 13:34:15, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
w sprawie aktualizacji POS i PGO 

PrognozPGO.pdf

rzed_POS.pdf

Aktualizacja_PGO_ Rzędów_do_druku.doc

RDOS_akt_POS_PGO0001.pdf

PWIS_opinia_PGO.pdf

PWIS_opinia_POS0001.pdf

Obwieszczenie_POS_PGO.pdf

opinia_Powiat_POS_PGO0001.pdf

 PrognozaPOS.pdf
Informację zaktualizowano 2010-10-20 17:31:07, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych. 
 Uchwala_XLVII_276_10_wymagania_Polaniec.pdf
Informację dodano 2011-05-05 13:51:33, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna

Zobacz:
 Wydane decyzje .  Wnioski o wydanie decyzji . 
wersja do druku