bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Ochrona środowiska i rolnictwo strona główna 
Wykaz danych o dokumentach
Wykaz danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie 
 
Informację dodano 2006-12-18 15:10:33, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
 
 Plan gospodarki odpadami dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie
Informację zaktualizowano 2007-02-01 13:15:35, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
 
 Program ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie
Informację dodano 2007-02-01 13:16:44, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Zużyty sprzęt elektroniczny. 

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu informuje, że punkt zbierania elektrośmieci na terenie gminy Połaniec znajduje się w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o. o.
     28-230 Połaniec, ul. Krakowska 11
     tel.:
+48 (015) 865 05 40
     fax: +48 (015) 865 05 40 w. 23
     e-mail: pgk@pgk.umig.polaniec.pl

Punkt czynny jest w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest z punktu zierania przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego S.A. Z siedzibą w Warszawie ul. Hrubieszowska 6A

Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika !

Elektrośmieci to nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne sprzęty elektryczne i elektroniczne.

Elektrośmieci zawierają wiele szkodliwych substancji, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby. Powoduje to nie tylko zatruwanie środowiska naturalnego, ale stanowi także zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Postępując w ten sposób, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 21 października 2005 r. (ustawa o ZSEE).

Elektrośmieci można bezpiecznie oddać do specjalnie utworzonych punktów zbierania.

Lista punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie całego kraju dostępna jest na stronie internetowej: www.elekrosmieci.pl.

Elektrośmieci można także zostawiać bezpłatnie w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sklep ma obowiązek przyjąć tę samą ilość i ten sam rodzaj sprzętu, co nowo zakupiony, bez względu na markę.

Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktów zbierania!

Elektośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika!

Zgodnie z ustawą o z dnia 29 lipca 2005 r., zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne (czyli tzw. elektrośmieci) zaliczane są do kategorii odpadów niebezpiecznych. W związku z tym, powinny być oddawane do specjalnych punktów zbierania. Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika, zostawiając w punkcie skupu złomu bądź porzucając w lesie, marnotrawimy surowce nadające się do ponownego przetworzenia oraz stwarzamy bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego. Grozi za to kara grzywny od 500 do 5 000 złotych !

 
Informację dodano 2009-07-13 12:37:38, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Wykaz Firm posiadających zezwolenie na odbiór
odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy
Połaniec. 
 Wykaz Firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Połaniec_.doc
Informację zaktualizowano 2010-09-24 13:34:15, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
w sprawie aktualizacji POS i PGO 

PrognozPGO.pdf

rzed_POS.pdf

Aktualizacja_PGO_ Rzędów_do_druku.doc

RDOS_akt_POS_PGO0001.pdf

PWIS_opinia_PGO.pdf

PWIS_opinia_POS0001.pdf

Obwieszczenie_POS_PGO.pdf

opinia_Powiat_POS_PGO0001.pdf

 PrognozaPOS.pdf
Informację zaktualizowano 2010-10-20 17:31:07, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna
Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych. 
 Uchwala_XLVII_276_10_wymagania_Polaniec.pdf
Informację dodano 2011-05-05 13:51:33, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna

Zobacz:
   Wykaz danych o dokumentach
   Decyzje środowiskowe
   Wykaz danych o dokumentach OOŚ
   Ochrona przeciwpowodziowa
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl