Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
° Wykaz danych o dokumentach
- Wydane decyzje
- Wnioski o wydanie decyzji
° Decyzje środowiskowe
° Wykaz danych o dokumentach OOŚ
° Ochrona przeciwpowodziowa
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska i rolnictwo > Wykaz danych o dokumentach > Wydane decyzje strona główna 
2010-01-22 15:28:44
Decyzja zezwalająca na usunięcie jednej topoli rosnącej w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 Warszawa - Bytom, odc. Połaniec, km 236+490 strona prawa.GDDKiA Oddział w Kielcach, Rejon w Busku Zdroju ul. Batalionów Chłopskich 5, 28-100 Bu  ...więcej

2010-01-09 12:54:10
Decyzja zezwalająca na usunięcie pięciu topól i jednej sosny zwyczajnej, rosnących na działce oznaczonej numerem 4090/2, w obrębie ewidencyjnym  Połaniec.Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres) podlegają ochronie zgodnie z prz  ...więcej

2010-01-09 12:53:38
Decyzja zezwalająca na usunięcie sześciu klonów jesionolistnych i dziewięciu jesionów amerykańskich, rosnących na działce oznaczonej numerem 611/3 w obrębie ewidencyjnym Rudniki gm. Połaniec oraz czterech dębów rosnący  ...więcej

2010-01-09 12:52:56
Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego cyprysika rosnącego na działce oznaczonej numerem 6963, w obrębie ewidencyjnym Połaniec.Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres) podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  ...więcej

2010-01-09 12:52:11
Decyzja zezwalająca na usunięcie osiemdziesięciu sześciu grochodrzewów. Drzewa rosną w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 Warszawa - Bytom, odc. Ruszcza  (km 239+208 - 239+289 strona prawa) będącej w zarządzie GDDKiA Rejon w Busk  ...więcej

2009-12-18 15:17:09
Decyzja zezwalająca na usunięcie pięciu świerków pospolitych rosnących na działce oznaczonej numerem 66/1, w obrębie ewidencyjnym Maśnik gm. Połaniec.Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres) podlegają ochronie zgodnie z przepisami  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 265
następne