Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Parlamentarne 2011
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory Samorządowe 2014 strona główna 
Wybory Samorządowe 2014
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA i WYNIKÓW
WYBORÓW BURMISTRZA 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW  GŁOSOWANIA i WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA  I GMINY POŁANIEC.
Głosowanie  w dniu 16 listopada 2014 roku
Protokoł sporządzony przez Miejską Komisję Wyborczą  w Połańcu w dniu 18 listopada 2014r.

 Prot_ Wybory_ Burmistrza.pdf
Informację dodano 2014-11-19 09:34:16, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Wybory do Rady Miejskiej -protokół 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU wraz z zestawieniami wyników głosowania w każdym okręgu wyborczym, głosowanie w dniu 16 listopada 2014 r., sporządzony przez Miejską Komisja Wyborczą  w Połańcu w dniu 18 listopada 2014r.

 protolwyb_RM-MKW.pdf
Informację zaktualizowano 2014-11-19 09:26:52, wprowadzający: Mieczysław Machulak
kandydaci na Burmistrza MiG Połaniec 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 zapis _burmistrz_obwie-2014_ost_.pdf
Informację dodano 2014-10-28 08:21:52, wprowadzający: Mieczysław Machulak
kandydaci do Rady Miejskiej 
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Połańcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 OBWIESZCZENIe _kandydaciRM_OST_2014.pdf
Informację dodano 2014-10-28 08:18:51, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Uchwała Nr 9/2014 
Uchwała Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 22 października 2014r w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 UCHWALA_NR_9.2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-23 11:03:40, wprowadzający: Mieczysław Machulak
``Uchwała` 

Uchwała nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 20 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

 Kom_obwodMKW_.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-21 09:13:35, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Losowanie składów komisji wyborczych 

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Połańcu z dnia 16 października 2014r. w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

 Losowanie MKI W.pdf
Informację dodano 2014-10-17 11:02:50, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 100/2014 

Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 października  2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 Zarzad_ 100_2014.pdf
Informację dodano 2014-10-15 13:10:00, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 98/2014 

Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 października 2014 roku w sprawie infromacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 Zarzadzenie_N_ 98-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-09 10:06:54, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenia Nr 97/2014 

Zarządzenia Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 01 października   2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2014 z dnia 23 września  2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej w gminie Połaniec dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 zarzadzeni nr 97.pdf
Informację dodano 2014-10-03 08:41:07, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczejw Połańcu
o pełnionych dyżurach 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczejw Połańcu o pełnionych dyżurach

 INFOR- O TERMINACH DYZURÓW MKW w POLANCU.pdf
Informację dodano 2014-09-26 08:15:00, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Uchwały o wyborze Przewodniączego i Zastępcy
Przeowdniczącego 

Uchwały o wyborze Przewodniączego i Zastępcy Przeowdniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu

UCHWALA_NR_2-2014.pdf

 UCHWAŁA_NR-1-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-26 08:09:14, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Miejska Komisja Wyborcza w Połańcu -obsada
stanowisk 

Miejska Komisja Wyborcza w Połańcu po ukonstytuowaniu się

 MKW.pdf
Informację dodano 2014-09-26 08:03:14, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu

 SKLAD KOMISJI MKW W POŁAŃCU.pdf
Informację dodano 2014-09-24 15:18:43, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Upoważnienie do sporządzania pełnomocnictw 

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 września 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 zarzad-nr-93.2014.pdf
Informację dodano 2014-09-23 13:37:10, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Obwód dla celów korespondencyjnych 

Zarządzenia Nr 92/2014 Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Połaniec z dnia 23 września  2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej w gminie Połaniec dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 
Informację dodano 2014-09-23 13:34:46, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Obwieszczenie o miejscach ogłoszeniowych 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 września  2014r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach
 zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 miejsca 9.09.14.pdf
Informację dodano 2014-09-09 11:36:33, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Obwieszczenie o okręgach wyborczych 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY POŁANIEC o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych  w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 OBWIESZCZENIE09_09_2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-09 11:24:57, wprowadzający: Mieczysław Machulak
wersja do druku