Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Parlamentarne 2011
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory > Wybory Samorządowe 2010 strona główna 
Wybory Samorządowe 2010
````````````````Wybory``````````````` 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o podziale na obwody

Zarządzenie nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 października 2010 roku

Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów

Obwieszczenie MKW o kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

Obwieszczenie MKW o kandydatach na radnych Rady Miejskiej w Połańcu

Obwieszczenie MKW o składzie obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza MiG Połaniec w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych

Protokół wyników głosowania i wyniku wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Połańcu

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

 
Informację zaktualizowano 2010-11-26 13:51:08, wprowadzający: Tomasz Puto
wersja do druku