bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Wybory strona główna 
Wybory Samorządowe 2010
````````````````Wybory``````````````` 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o podziale na obwody

Zarządzenie nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 października 2010 roku

Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów

Obwieszczenie MKW o kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

Obwieszczenie MKW o kandydatach na radnych Rady Miejskiej w Połańcu

Obwieszczenie MKW o składzie obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza MiG Połaniec w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych

Protokół wyników głosowania i wyniku wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Połańcu

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

 
Informację zaktualizowano 2010-11-26 13:51:08, wprowadzający: Tomasz Puto

Zobacz:
 Wybory Samorządowe 2014 .  Wybory Samorządowe 2010 .  Wybory Parlamentarne 2011 .  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl