bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Wybory strona główna 
Wybory Samorządowe 2014
Obwieszczenie o okręgach wyborczych 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY POŁANIEC o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych  w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 OBWIESZCZENIE09_09_2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-09 11:24:57, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Obwieszczenie o miejscach ogłoszeniowych 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 września  2014r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach
 zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 miejsca 9.09.14.pdf
Informację dodano 2014-09-09 11:36:33, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Obwód dla celów korespondencyjnych 

Zarządzenia Nr 92/2014 Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Połaniec z dnia 23 września  2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej w gminie Połaniec dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 
Informację dodano 2014-09-23 13:34:46, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Upoważnienie do sporządzania pełnomocnictw 

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 września 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 zarzad-nr-93.2014.pdf
Informację dodano 2014-09-23 13:37:10, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej 

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu

 SKLAD KOMISJI MKW W POŁAŃCU.pdf
Informację dodano 2014-09-24 15:18:43, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Miejska Komisja Wyborcza w Połańcu -obsada
stanowisk 

Miejska Komisja Wyborcza w Połańcu po ukonstytuowaniu się

 MKW.pdf
Informację dodano 2014-09-26 08:03:14, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Uchwały o wyborze Przewodniączego i Zastępcy
Przeowdniczącego 

Uchwały o wyborze Przewodniączego i Zastępcy Przeowdniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu

UCHWALA_NR_2-2014.pdf

 UCHWAŁA_NR-1-2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-09-26 08:09:14, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczejw Połańcu
o pełnionych dyżurach 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczejw Połańcu o pełnionych dyżurach

 INFOR- O TERMINACH DYZURÓW MKW w POLANCU.pdf
Informację dodano 2014-09-26 08:15:00, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenia Nr 97/2014 

Zarządzenia Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 01 października   2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2014 z dnia 23 września  2014 r. w sprawie wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej w gminie Połaniec dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 zarzadzeni nr 97.pdf
Informację dodano 2014-10-03 08:41:07, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 98/2014 

Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 9 października 2014 roku w sprawie infromacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazania, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 Zarzadzenie_N_ 98-2014.pdf
Informację dodano 2014-10-09 10:06:54, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Zarządzenie Nr 100/2014 

Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 października  2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

 Zarzad_ 100_2014.pdf
Informację dodano 2014-10-15 13:10:00, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Losowanie składów komisji wyborczych 

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Połańcu z dnia 16 października 2014r. w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

 Losowanie MKI W.pdf
Informację dodano 2014-10-17 11:02:50, wprowadzający: Mieczysław Machulak
``Uchwała` 

Uchwała nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 20 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

 Kom_obwodMKW_.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-21 09:13:35, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Uchwała Nr 9/2014 
Uchwała Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 22 października 2014r w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 UCHWALA_NR_9.2014.pdf
Informację zaktualizowano 2014-10-23 11:03:40, wprowadzający: Mieczysław Machulak
kandydaci do Rady Miejskiej 
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Połańcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 OBWIESZCZENIe _kandydaciRM_OST_2014.pdf
Informację dodano 2014-10-28 08:18:51, wprowadzający: Mieczysław Machulak
kandydaci na Burmistrza MiG Połaniec 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 zapis _burmistrz_obwie-2014_ost_.pdf
Informację dodano 2014-10-28 08:21:52, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Wybory do Rady Miejskiej -protokół 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU wraz z zestawieniami wyników głosowania w każdym okręgu wyborczym, głosowanie w dniu 16 listopada 2014 r., sporządzony przez Miejską Komisja Wyborczą  w Połańcu w dniu 18 listopada 2014r.

 protolwyb_RM-MKW.pdf
Informację zaktualizowano 2014-11-19 09:26:52, wprowadzający: Mieczysław Machulak
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA i WYNIKÓW
WYBORÓW BURMISTRZA 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW  GŁOSOWANIA i WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA  I GMINY POŁANIEC.
Głosowanie  w dniu 16 listopada 2014 roku
Protokoł sporządzony przez Miejską Komisję Wyborczą  w Połańcu w dniu 18 listopada 2014r.

 Prot_ Wybory_ Burmistrza.pdf
Informację dodano 2014-11-19 09:34:16, wprowadzający: Mieczysław Machulak

Zobacz:
 Wybory Samorządowe 2014 .  Wybory Samorządowe 2010 .  Wybory Parlamentarne 2011 .  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl