Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
° Aktualne
° Archiwum przetargów - po 22.07.2005r.
° Archiwum przetargów - do 22.07.2005r.
° Formularze przetargowe
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Aktualne strona główna 
Informacja o unieważnieniu w przetargu pn.„Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu pn.: „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – 2015”
2015-02-27 15:43:53
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Remont nawierzchni utwardzonych, sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z budową oświetlenia ulicznego i parkowego przy budynkach handlowych przy ul. Kościuszki w Połańcu w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca”
2015-02-24 10:03:02
  ...więcej

Zapytanie nr 1 do przetargu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stadionu miejskiego w Połańcu w ramach projektu Rewitalizacja Centralnych Obszarów Miasta Połańca ”
2015-02-24 10:01:13
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową ogrodzeń przy kompleksie szkolnym przy ul. Żapniowskiej i przy Publicznym Przedszkolu przy ul. Madalińskiego oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznego Gimnazjum w ramach projektu Rewitalizacja Centralnych Obszarów Miasta Połańca ”
2015-02-19 11:14:58
  ...więcej

Sprostowanie do przetargu pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu pn.: „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – 2015”
2015-02-19 09:10:29
  ...więcej

Zapytanie nr 1 do przetargu pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących realizowanych w 2015 roku w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”
2015-02-18 13:59:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 993
następne