Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
° Aktualne
° Archiwum przetargów - po 22.07.2005r.
° Archiwum przetargów - do 22.07.2005r.
° Formularze przetargowe
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Archiwum przetargów - po 22.07.2005r. strona główna 
Zakup samochodu osobowego 8 osób + kierowca dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2006-12-06 14:32:24
Data ogłoszenia: 2006-09-21 Data otwarcia ofert: 2006-09-28 Rodzaj ogłoszenia: dostawy  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec  Nazwisko osoby upoważnionej do kon  ...więcej

Zakup ambulansu na bazie furgonu wraz z noszami i ich transportem
2006-12-06 14:29:56
Data ogłoszenia: 2006-09-11 Data otwarcia ofert: 2006-09-21 Rodzaj ogłoszenia: dostawy  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec  Nazwisko osoby upoważnionej do kon  ...więcej

Zakup samochodu osobowego 8 osób + kierowca dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2006-12-06 14:27:50
Data ogłoszenia: 2006-08-31 Data otwarcia ofert: 2006-09-18 Rodzaj ogłoszenia: dostawy  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec  Nazwisko osoby upoważnionej do kon  ...więcej

Wykonanie 2 szt. studni do głębokości w przedziale 17,0 - 20,0 m w miejscowości Rybitwy gmina Połaniec
2006-12-06 14:25:29
Data ogłoszenia: 2006-08-09 Data otwarcia ofert: 2006-08-24 Rodzaj ogłoszenia: usługi  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  Nazwa: Miasto i Gmina Polaniec  Nazwisko osoby upoważnionej do kont  ...więcej

Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec - etap II
2006-12-06 14:23:22
Data ogłoszenia: 2006-07-21 Data otwarcia ofert: 2006-08-21 Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec  Nazwisko osoby upoważnion  ...więcej

Remont cząstkowy dróg na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2006-12-06 14:21:30
Data ogłoszenia: 2006-07-18 Data otwarcia ofert: 2006-07-27 Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec  Nazwisko osoby upoważnion  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 39
następne