Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
° Aktualne
° Archiwum przetargów - po 22.07.2005r.
° Archiwum przetargów - do 22.07.2005r.
° Formularze przetargowe
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Archiwum przetargów - do 22.07.2005r. strona główna 
Wykonanie dywanika asfaltowego na Osiedlu Południe w Połańcu gr.4+4 cm, na pow. 4080 m2 oraz wykonanie warstwy dolnej gr.4 cm na pow. 1080 m2, profilowanie istniejącej podbudowy na pow.ok. 5200 m2 oraz korygowanie studzienek w ilości 50 szt. kratek oraz 53 szt. studzienek kanalizacyjnych.
2006-12-06 11:06:42
Przetarg nieograniczony (status: zakończony)  Data ogłoszenia: 2005-07-08 Data otwarcia ofert: 2005-07-21 Dane zamawiającego Nazwa Miasto i Gmina Połaniec  Adres Ulica RUSZCZAŃSKA  27 , Połaniec,  woj. świ  ...więcej

Budowa dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Połańcu. Roboty remontowo-budowlane polegające na rozbiórce istniejącego pokrycia z papy 676 m2, nadmurowania ścian kolankowych 44,69 m2, wykonaniu konstrukcji więźby drewnianej i wykonaniu pokrycia z blachodachówki 717,03 m2 na budynku sali gimnastycznej i jego łącznika.
2006-12-06 11:05:04
Przetarg nieograniczony (status: zakończony)  Data ogłoszenia: 2005-05-31 Data otwarcia ofert: 2005-06-16 Dane zamawiającego Nazwa Miasto i Gmina Połaniec  Adres Ulica RUSZCZAŃSKA  27 , Połaniec,  woj. świ  ...więcej

Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec. 1. Odmulenie rowów 19 600 mb. 2.Wykonanie przepustów 388 mb. Zgodnie z zakresem rzeczowym robót.
2006-12-06 11:03:36
Przetarg nieograniczony (status: zakończony)  Data ogłoszenia: 2005-05-30 Data otwarcia ofert: 2005-06-14 Dane zamawiającego Nazwa Miasto i Gmina Połaniec  Adres Ulica RUSZCZAŃSKA  27 , Połaniec,  woj. świ  ...więcej

Odbudowa po powodzi drogi gminnej Nr I/99- ul. Sportowa w Połańcu.
2006-12-06 11:01:56
Przetarg nieograniczony (status: zakończony)  Data ogłoszenia: 2005-05-23 Data otwarcia ofert: 2005-06-03 Dane zamawiającego Nazwa Miasto i Gmina Połaniec  Adres Ulica RUSZCZAŃSKA  27 , Połaniec,  woj. świ  ...więcej

Budowa infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - oświetlenie osiedle Żapniowskie w Połańcu.
2006-12-06 11:00:01
Przetarg nieograniczony (status: zakończony)  Data ogłoszenia: 2005-05-12 Data otwarcia ofert: 2005-05-30 Dane zamawiającego Nazwa Miasto i Gmina Połaniec  Adres Ulica RUSZCZAŃSKA  27 , Połaniec,  woj. świ  ...więcej

Wykonanie Kompletnego Projektu Budowlanego pt.: "Projekt Budowlany budowy ul. Partyzantów od ul. Osieckiej do ul. Kościuszki oraz łącznika od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki w Połańcu wraz z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną i wodociągiem". Zgodnie z załącznikiem graficznym, wraz z przygotowaniem materiałów niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę.
2006-12-06 10:58:28
Przetarg nieograniczony (status: zakończony)  Data ogłoszenia: 2005-05-11 Data otwarcia ofert: 2005-06-01 Dane zamawiającego Nazwa Miasto i Gmina Połaniec  Adres Ulica RUSZCZAŃSKA  27 , Połaniec,  woj. świ  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 85
następne