bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Uchwały Rady strona główna 
2004r.
uchwała w sprawie zmiany uchwały VI/29/03 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/03 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych na terenie Miasta i Gminy w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2004-02-19   Informację zaktualizowano 2006-12-12 15:29:13, wprowadzający: Paweł Suchorowski, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
uchwała nr XVI/110/04 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/99 z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad udziału rodziców w kosztach nauczania i opieki przedszkolnej

 
Obowiązuje od: 2004-02-19   Informację zaktualizowano 2004-03-05 09:52:51, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
uchwała nr XVI/107/04 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2004 r.

 
Obowiązuje od: 2004-02-19   Informację zaktualizowano 2004-03-05 10:09:47, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
uchwała nr XVI/113/04 

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

 
Obowiązuje od: 2004-02-19   Informację zaktualizowano 2004-03-05 10:16:07, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
uchwała nr XVI/112/04 

w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2004-02-19   Informację zaktualizowano 2004-03-05 10:31:55, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
uchwała nr XVI/108/04 

w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ulicy Ruszczańskiej 23 w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2004-02-19   Informację zaktualizowano 2004-03-09 10:09:54, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVII/114/04 Rady Miejskiej w Połańcu 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2004 rok

 
Obowiązuje od: 2004-03-24   Informację zaktualizowano 2004-04-13 12:46:24, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVII/115/04 Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w
Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 20 na rzecz OSP
w Połańcu. 

w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie zabudowań nieruchomości gruntowej położonej w połańcu przy ul. Ruszczańskiej 20 na rzecz OSP w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2004-03-24   Informację zaktualizowano 2004-04-14 08:20:08, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVII/116/04 Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
nieruchomości na rzecz Gminy. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz gminy

 
Obowiązuje od: 2004-03-24   Informację zaktualizowano 2004-04-14 08:28:25, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVII/117/04 Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości
położonej w Ruszczy przy ulicy Knothego 4,
stanowiącej własność Gminy POłaniec w drodze
przetargu nieograniczonego. 

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Ruszczy przy uli.Knothego 4, stanowiącej własność Gminy Połaniec w drodze przetargu nieograniczonego

 
Obowiązuje od: 2004-03-24   Informację zaktualizowano 2004-04-14 09:01:21, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVII/118/04 Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku
"Domu Nauczyciela" w Ruszczy przy ulicy Knothego
4A w drodze przetargu nieograniczonego. 

sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku Domu Nauczyciela w Ruszczy ul.Knothego 4A, w drodze przetargu nieograniczonego

 
Obowiązuje od: 2004-04-24   Informację zaktualizowano 2004-04-15 12:48:53, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVII/119/04 Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu
detalicznego zakładów gastronomicznych i
zakładów usługowych dla ludności. 

w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

 
Obowiązuje od: 2004-04-24   Informację zaktualizowano 2004-04-15 12:56:05, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVII/120/04 Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Połaniec
. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Połaniec.

 
Obowiązuje od: 2004-03-24   Informację zaktualizowano 2004-04-15 13:05:40, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVII/121/04 Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i
Gminy Połaniec dla Zdzisława Bolesława
Owczarka. 

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec dla Zdzisława Owczarka.

 
Obowiązuje od: 2004-03-24   Informację zaktualizowano 2004-04-15 13:17:01, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVII/122/04 Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i
Gminy Połaniec dla prof. Zbigniewa Jerzego
Jańczuka. 

nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec dla prof. dr hab. Zbigniewa Jerzego Jańczuka.

 
Obowiązuje od: 2004-03-24   Informację zaktualizowano 2004-04-15 13:23:10, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVII/123/04 Rady Miejskiej Połańcu
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i
Gminy Połaniec dla prof. dr hab. Stanisława
Mariana Knothe. 

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec dla prof. dr hab. Stanisława Mariana Knothe.

 
Obowiązuje od: 2004-03-24   Informację zaktualizowano 2004-04-15 13:30:57, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVIII/124/04 Rady Miejskiej w
Połańcu w sprawie przyjęcia sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za
2003 rok 

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetuMiasta i Gminy Połaniec za 2003 r.

 
Obowiązuje od: 2004-04-22   Informację zaktualizowano 2006-12-12 15:27:56, wprowadzający: Paweł Suchorowski, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XVIII/125/04 Rady Miejskiej w
Połańcu w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2003 rok 

udzielenia aboslutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2003 rok

 
Obowiązuje od: 2004-04-22   Informację zaktualizowano 2006-12-12 15:31:30, wprowadzający: Paweł Suchorowski, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w
Połańcu w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami do budynków mieszkalnej przy
ul.Osieckiej w Połańcu. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Osieckiej w Połańcu.

 
Obowiązuje od: 2004-04-22   Informację zaktualizowano 2004-05-17 08:51:04, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XVIII/127/04 Rady Miejskiej w
Połańcu w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
budowę kanalizacji sanitarnej na ul.Ogrodowej i
Zrębińskiej w POłańcu. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej i ul.Zrębińskiej w Połańcu.

 
Obowiązuje od: 2004-04-22   Informację zaktualizowano 2004-05-17 09:03:32, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XVII/121/04 Rady Miejskiej w Połańcu 

uchwala w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec dla Zdzisława Owczarka

 
Obowiązuje od: 2004-03-04   Informację zaktualizowano 2004-06-18 12:50:20, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVII/123/04 Rady Miejskiej w POłańcu
sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i
Gminy Połaniec dla prof. dr hab. Stanisława
Miariana Knothe. 

uchala w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec dla prof. dr hab. Stanisława Mariana Knothego

 
Obowiązuje od: 2004-03-24   Informację zaktualizowano 2004-06-18 13:00:49, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XX/131/04 Rady Miejskiej w Połańcu w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2004
roku. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2004 rok.

 
Obowiązuje od: 2004-05-31   Informację zaktualizowano 2004-06-18 13:13:52, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XX/132/04 Rady Miejskiej w Połańcu w
sprawie uchwalenia wieloletniego programu
inwestycyjnego 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego

 
Obowiązuje od: 2004-05-31   Informację zaktualizowano 2004-06-18 13:19:59, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr XX/133/04  

U C H W A Ł A  Nr  XX/133/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja  2004 roku, w sprawie odpłatnego przeniesienia własności działki nr 6950 o  pow. 37 m.kw. położonej przy ulicy Głowackiego 4 w Połańcu,  stanowiącej  własność Gminy     Połaniec,  na rzecz P. Stanisława M. zam. Połaniec, ul.

13364671.doc

 
Obowiązuje od: 2004-05-31   Informację zaktualizowano 2017-04-24 09:29:54, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XVII/122/04 w sprawie nadania
honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec
dla Zdzisława Boelsława Owczarka. 

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec dla prof. dr hab. Zbigniewa Jerzego Jańczuka.

 
Obowiązuje od: 2004-03-24   Informację zaktualizowano 2004-06-21 09:11:47, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr XX/134/04 

U C H W A Ł A  Nr  XX/134/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia  31 maja  2004 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na rzecz Bogusława i Janiny zam. Połaniec ul. .

13464696.DOC

 
Obowiązuje od: 2004-05-31   Informację zaktualizowano 2017-04-24 09:24:07, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr XX/135/04 

U C H W A Ł A  Nr XX/135/04 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  31 maja   2004 r. w sprawie nabycia na własność  Gminy Połaniec gruntu  pod poszerzenie drogi transportu rolniczego  w miejscowości Ruszcza gm. Połaniec.

13564708.doc

 
Obowiązuje od: 2004-05-31   Informację zaktualizowano 2017-04-24 09:17:42, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr XX/136/04 

U C H W A Ł A   Nr  XX/136/04 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  31 maja   2004 r. w sprawie nabycia na własność  Gminy Połaniec gruntu  pod poszerzenie drogi gminnej, oznaczonej w ewidencji dróg numerem I/28, położonej w Połańcu.

13664742.doc

 
Obowiązuje od: 2004-05-31   Informację zaktualizowano 2017-04-24 09:12:16, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XVIII/126/04 Rady Miejskiej w
Połańcu w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami do budynków mieszkalnych 
 
Obowiązuje od: 2004-04-22   Informację zaktualizowano 2004-06-29 14:46:27, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
uchwała nr XVI/107/04 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy no 2004

 
Obowiązuje od: 2004-02-19   Informację zaktualizowano 2004-06-29 15:14:03, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XVIII/128/04 Rady Miejskiej w
Połańcu w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Południe w Połańcu ul.05KU-Dnr 2 i ul.
Sosnowej. 
 
Obowiązuje od: 2004-04-22   Informację zaktualizowano 2004-06-29 15:17:24, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVIII/128/04 Rady Miejskiej w
Połańcu w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Południe w Połańcu w ul. 05KU-DNr2 i
ul.Sosnowej.u 
 
Obowiązuje od: 2004-04-22   Informację zaktualizowano 2004-06-29 15:18:27, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XVII/122/04 w sprawie: nadania
honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec
dla prof. dr hab. Zbigniewa Jerzego Jańczuka. 

Uchwała w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec dla prof. dr hab. Zbigniewa Jerzego Jańczuka

 
Obowiązuje od: 2004-04-24   Informację zaktualizowano 2004-07-02 11:49:57, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/137/04 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2004 r.

 
Obowiązuje od: 2004-07-06   Informację zaktualizowano 2004-07-20 10:26:50, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/138/04 

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego

 
Obowiązuje od: 2004-07-06   Informację zaktualizowano 2004-07-20 10:31:06, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/139/04 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia spawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2004-07-06   Informację zaktualizowano 2004-07-20 10:34:26, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/140/04 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultutry i sztuki w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2004-07-06   Informację zaktualizowano 2004-07-20 10:37:37, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/141/04 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2003 r.

 
Obowiązuje od: 2004-07-06   Informację zaktualizowano 2004-07-20 10:41:12, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/143/04 

Uchwała w sprawie zasad przyznawania świadczenia z pomocy społecznejw ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym- dożywianie dzieci.

 
Obowiązuje od: 2004-07-06   Informację zaktualizowano 2004-07-20 10:53:46, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/144/04 

Uchwała w sprawie zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnienia od opłaty, jak również trybu ich pobierania.

 
Obowiązuje od: 2004-07-06   Informację zaktualizowano 2004-07-20 11:00:48, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/145/04 

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska

 
Obowiązuje od: 2004-07-06   Informację zaktualizowano 2004-07-20 11:04:45, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/146/04 

Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 z projekcja na lata 2007-2013 dla Miasta i Gminy Połaniec.

 
Obowiązuje od: 2004-07-06   Informację zaktualizowano 2004-07-20 11:07:55, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/142/04 

Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2004-07-06   Informację zaktualizowano 2004-08-10 12:38:43, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała Nr XXII/147/04 w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Budowa
drogi gminnej Nr XV/1 w miejscowości Zdzieci
Nowe". 

uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego pn."Budowa drogi gminnej Nr XV/1 w miejscowości Zdzieci Nowe."

 
Obowiązuje od: 2004-08-31   Informację zaktualizowano 2004-09-14 09:30:36, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XXII/149/04 w sprawie zmian Uchwały
Nr VI/31/03 w sprawie ustalenia wysokości stawek,
oraz określenia inkasentów opłaty targowej. 

zmianu Uchwały nr VI/31/03 Rady Miejskiej w Polańcu w spr. ustalenia wysokości stawek, oraz określenia inkasentow opłaty targowej.

 
Obowiązuje od: 2004-08-31   Informację zaktualizowano 2006-12-12 15:32:23, wprowadzający: Paweł Suchorowski, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XXII/150/04 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIV/10/03 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie
przystąpienia do zmiany MPZP wsi Winnica. 

uchwala nr XXII/150/04 RM w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/10/03 w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP wsi Winnica.

 
Obowiązuje od: 2004-08-31   Informację zaktualizowano 2006-12-12 15:33:33, wprowadzający: Paweł Suchorowski, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XXII/151/04 w sprawie zmiany okresu
użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz
Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w
Połańcu na nieruchomościach gruntowych
położonych w POłańcu, stanowiących
własność gminy Połaniec. 

zmiana okresu użytkowania wieczystego ustan. na rzecz Spółdz.Mieszkaniowej /Połaniec/ na nieruchomościach gruntowych położonych w Połańcu, stan. własność gminy.

 
Obowiązuje od: 2004-08-31   Informację zaktualizowano 2004-09-14 09:54:23, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXII/152/04 w sprawie zasad zbywania
lokali mieszkalnych stanowiących własność
gminy Połaniec oraz w stosunku do których gmina
Połaniec posiada spółdzielcze wlasnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego. 

zasady zbywania lokali mieszkalnych stanowiące własność gminy ołaniec oraz w stosunku do których gmina Połaniec posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

 
Obowiązuje od: 2004-08-31   Informację zaktualizowano 2004-09-14 11:17:48, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXII/147/04 w sprawie zmian w
budżecie Miasta i Gminy na 2004 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2004 r,

 
Obowiązuje od: 2004-08-31   Informację zaktualizowano 2004-09-14 11:21:06, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nrXXII/153/04 w sprawie sprzedaży
nieruchomości byłej hydroforni położonej w
Połańcu przy ul. Kołłątaja stanowiącej
własność gminy Połaniec. 

uchwała nr XXII/153/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości byłej hydroforni położonej w ołańcu przy ul.Kołłątaja stanowiącej własność gminy.

 
Obowiązuje od: 2004-08-31   Informację zaktualizowano 2004-09-14 12:21:01, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr XXII/154/04  

U C H W A Ł A  Nr XXII/154/04 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 sierpnia 2004 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz Jana P. zam. Połaniec z przeznaczeniem na  poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

154-78650.doc

 
Obowiązuje od: 2004-08-31   Informację zaktualizowano 2017-04-21 11:54:31, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIII/159/04 w sprawie nabycia na
własność Gminy Połaniec gruntów pod
lokalizację sieciowych pompowni ścieków na
terenie MIasta i Gminy Połaniec 

1591-86569.doc

 
Obowiązuje od: 2004-10-28   Informację zaktualizowano 2004-11-08 10:22:33, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIII/158/04 Rady Miejskiej w POłancu
w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Etoile
sur Rhone/Francja/ i kontynuacji współpracy z
gminami Viggiano/Włochy/ i Vonitsa/Grecja/. 

uchwała nr XXIII/158/04 w sprawie nawiązania współpracy między Miastem i Gminą Połaniec , a Gminą Etoile sur Rhone/Francja/ i kontynuacji współpracy z gminami Viggiano/Włochy/i Vonitsa/Grecja.

 
Obowiązuje od: 2004-10-28   Informację zaktualizowano 2004-11-08 10:25:34, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
uchwała nr XXIII/156/04 Rady Miejskiej w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy
Połaniec z organizacjmai pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w r.2005 

uchwała nr XXIII/156/04 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 r

 
Obowiązuje od: 2004-10-28   Informację zaktualizowano 2004-11-08 10:28:00, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIII/155/04 w sprawi zmian w
budżecie Miasta i Gminy na 2004 rok 

uchwała nr XXIII/155/04 Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2004 r

 
Obowiązuje od: 2004-10-28   Informację zaktualizowano 2004-11-08 10:29:22, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIII/157/04 Rady Miejskiej w połancu
w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Miasta
i Gminy 

uchwała nr XXIII/157/04 Rady Miejskiej w sprawie obsługi budżetu Miasta i Gminy

 
Obowiązuje od: 2004-10-28   Informację zaktualizowano 2004-11-08 10:31:30, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIV/161/04 Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprawadzanie
ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec. 

uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2004-12-22 08:50:19, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIV/162/04 w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu inwestyucyjnego
pn."Wykonanie niezbędnej dokumentacji do Fundacji
spójności wcelu dofinansownaia inwestycji pn.
"Sanitacja Rz.Czarnej". 

uchwalenie wieloletniego programu inwestycyjnego "Sanitacja rz.Czarnej."

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2004-12-22 11:05:45, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIV/163/04 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na wykonanie niezbędnej dokumentacji do
Funduszu Spójności w celu dofinansowania
inwestycji pn."Sanitacja rz.Czarnej". 

zaciągnięcia pożyczki na dokumentację inwestycji "Sanitacja rz.Czarnej"

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2004-12-22 11:15:41, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIV/164/04 w sprawie przyjęcia
dotacji z Narod. Funduszu Ochr. Środowiska i
Gospod. Wodnej. 

dotacji z Narod.Fu.Ochr.Środow. i Gospodarki Wodnej.

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2004-12-22 11:19:16, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIV/165/04 w sprawie zmiany uchwały
nr XX/132/04 

zmiany uchwały nr XX/132/04 w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego

 
Obowiązuje od: 2004-05-31   Informację zaktualizowano 2004-12-22 11:25:05, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIV/167/04 w sprawie przyjęcia
programu realizacji zadań w zakresie
zapobiegania chorobom urazom lub innych programów
zdrowotnych oraz promocji zdrowia na 2005 rok. 

program zdrowotny na 2005 rokk

załączni do uchwały

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2004-12-22 11:38:20, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIV/168/04 w sprawie obniżenia ceny
skupu żytaprzyjmowanej jako podstawy obliczania
podatku rolnego na obszarze gminy POłaniec. 

obniżenia ceny skupu żyta

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2004-12-22 11:41:58, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXiV/169/04 w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości. 

wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2004-12-22 11:45:01, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIV/170/04 w sprawie określenia
wysokości stawek w podatku od śroków
transportowych 

określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych,.

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2004-12-22 11:48:22, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIV/171/04 w sprawie zmian w
budżecie Miasta i Gminy na 2004 rok. 

zmiany w budżecie na 2004 rok.

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2004-12-22 11:51:15, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXiV/174/04 w sprawie uchwalenia zmian
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Połaniec 

uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Połaniec.

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2004-12-22 11:55:15, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXIV/166/04 Rady Miejskiej w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXV/205/01 w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania
wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z
tyttułu należności pieniężnych do których
nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja
podatkowa. 

zmiana Uchwały RM w Połancu nr XXV/205/01 w sprawie umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych.

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2005-01-04 09:06:59, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XXIV/172/04 Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych 

zasad zbywania lokali mieszkalnych

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2005-01-18 09:06:29, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
U C H W A Ł A Nr XXIV/173/04 

U C H W A Ł A Nr XXIV/173/04 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  29 listopada  2004 r. w sprawie  zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec, na grunty stanowiące własność P. Marzeny R. zam. Rybitwy.

173-118537.doc

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2017-04-21 11:31:39, wprowadzający: Mieczysław Machulak, autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXIV/160/04 Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do
PGK. 

wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężn ego przez Miasto i minę do PGK

 
Obowiązuje od: 2004-11-29   Informację zaktualizowano 2005-01-18 10:24:00, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Plan Gospodarki odpadami dla Ekologicznego
Związku Gospodarki Odpadami KOmunalnymi. 

podstawoe pojęcia, definicje.

rozdzial4

rozdział 10

Rozdział 11 - 12

Rozdział 13

rozdział 1-3

Rozdział 14

Rozdział 15

rozdział 5-6

rozdział 7

Rozdział 8

rozdział 9

Spis treści

strona tytułowa

zestawienie finansowe

 
Obowiązuje od: 2004-07-06   Informację zaktualizowano 2006-07-11 10:44:31, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Program ochrony środowiska Ekologicznego Związku
Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w
Rzędowie. 

Program ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

 
Obowiązuje od: 2004-07-06   Informację zaktualizowano 2006-07-11 11:01:48, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)

Zobacz:
 2015r .  2014r. .  2013r. .  2012r. .  2011r. .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  2007r. .  2006r. .  2005r. .  2004r. .  2003r. .  2002r. .  poprzednie .  pozostałe .  zweryfikuj podpis .  przeglądarka aktów XML, LAPX . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl