Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
° Wykaz danych o dokumentach
- Wydane decyzje
- Wnioski o wydanie decyzji
° Decyzje środowiskowe
° Wykaz danych o dokumentach OOŚ
° Ochrona przeciwpowodziowa
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska i rolnictwo > Wykaz danych o dokumentach > Wydane decyzje strona główna 
2009-12-15 16:29:12
Decyzja zezwalająca na usunięcie dwóch wierzb i trzech olsz rosnących na działce oznaczonej numerem 240 w obrębie ewidencyjnym Luszyca gm. Połaniec oraz jednej wierzby  rosnącej na działce oznaczonej numerem 239 w obrębie ewidenc  ...więcej

2009-12-15 16:19:21
Decyzja zezwalająca na usunięcie trzydziestu olsz i jednej topoli. Drzewa rosną w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 Warszawa - Bytom, odc. Połaniec (km 236+247 - 236+297 strona prawa) będącej w zarządzie GDDKiA Rejon w Busku  Zdroju.GDD  ...więcej

2009-12-15 16:11:04
Decyzja zezwalająca na usunięcie sześciu olszyn i trzech topól rosnących na działce oznaczonej numerem 593 w obrębie ewidencyjnym Brzozowa gm. Połaniec. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres) podlegają ochronie zgodnie z przepisam  ...więcej

2009-12-15 16:08:56
Decyzja zezwalająca na usunięcie pięciu topól osik rosnących na działce oznaczonej numerem 114 w obrębie ewidencyjnym Rybitwy gm. Połaniec.Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres) podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dni  ...więcej

2009-12-12 14:34:02
Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego świerka rosnącego na działce oznaczonej numerem 401 w obrębie ewidencyjnym Łęg gm. Połaniec, oraz  jednej topoli rosnącej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 606/2 w obręb  ...więcej

2009-12-12 14:25:19
Decyzja zezwalająca na usunięcie ośmiu świerków rosnących na działce oznaczonej numerem 152/6 położonej w obrębie geodezyjnym Winnica, gm. Połaniec.Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres) podlegają ochronie zgodnie z przepisami   ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 265
poprzednie     następne