Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
° Wykaz danych o dokumentach
- Wydane decyzje
- Wnioski o wydanie decyzji
° Decyzje środowiskowe
° Wykaz danych o dokumentach OOŚ
° Ochrona przeciwpowodziowa
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska i rolnictwo > Wykaz danych o dokumentach > Wydane decyzje strona główna 
Wydane decyzje
 

Decyzja zezwalająca na usunięcie sześciu klonów jesionolistnych i dziewięciu jesionów amerykańskich, rosnących na działce oznaczonej numerem 611/3 w obrębie ewidencyjnym Rudniki gm. Połaniec oraz czterech dębów rosnących na działce oznaczonej numerem 612/3 w obrębie ewidencyjnym Rudniki gm. Połaniec.Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres) podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r Nr 101 poz. 926 z póź. zm.).

 117B09.doc
Informację dodano 2010-01-09 12:53:38, wprowadzający: Tadeusz Jarzyna

Zobacz:
 Wydane decyzje .  Wnioski o wydanie decyzji . 
wersja do druku
« powrót