Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
° Aktualne
° Archiwum przetargów - po 22.07.2005r.
° Archiwum przetargów - do 22.07.2005r.
° Formularze przetargowe
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Archiwum przetargów - po 22.07.2005r. strona główna 
Remont dwóch łazienek w Bibliotece Publicznej w Połańcu i czterech łazienek w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
2006-12-06 14:19:19
Data ogłoszenia: 2006-07-14 Data otwarcia ofert: 2006-07-26 Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec  Nazwisko osoby upoważnion  ...więcej

Określenie obszaru oddziaływania osuwiska w msc. Winnica, gmina Połaniec oraz opracowanie studium wykonalności przesiedlenia mieszkańców zamieszkujących na osuwisku określonym w Karcie Dokumentacji Osuwiska nr 1, które zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach II Alokacji Środków Projektu "Osłona Przeciwosuwiskowa"
2006-12-06 14:17:09
Data ogłoszenia: 2006-07-07 Data otwarcia ofert: 2006-07-21 Rodzaj ogłoszenia: usługi  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec  Nazwisko osoby upoważnionej do kon  ...więcej

Budowa ulicy Jana Pawła II w Połańcu
2006-12-06 14:15:22
Data ogłoszenia: 2006-06-28 Data otwarcia ofert: 2006-07-10 Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec  Nazwisko osoby upoważnion  ...więcej

Remont drogi gminnej Nr XVII/4 we wsi Rudniki gmina Połaniec kamieniem dolomitowym na długości 600 mb szerokość 4,00m.
2006-12-06 14:13:20
Data ogłoszenia: 2006-06-20 Data otwarcia ofert: 2006-06-28 Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec  Nazwisko osoby upoważnion  ...więcej

Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Witosa w Połańcu
2006-12-06 14:10:39
Data ogłoszenia: Data otwarcia ofert: 2006-05-11 Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec  Nazwisko osoby upoważnionej do konta  ...więcej

Świadczenie usług komunalnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec - sprzątanie oraz usługi powiązane.
2006-12-06 14:08:36
Data ogłoszenia: 2006-05-24 Data otwarcia ofert: 2006-07-18 Rodzaj ogłoszenia: usługi  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  Nazwa: Miasto i Gmina Połaniec  Nazwisko osoby upoważnionej do kon  ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 39
poprzednie     następne