Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
° Spis rejestrów publicznych
° Rejestr instytucji kultury
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ewidencja, rejestry, archiwa > Spis rejestrów publicznych strona główna 
Spis rejestrów publicznych
 
 1. Dziennik korespondencji.
 2. Ewidencja podatkowa łacznego zobowiązania pieniężnego.
 3. Ewidencja akt osobowych pracowników.
 4. Ewidencja podatkowa podatku od środków transportowych.
 5. Ewidencja podatkowa podatku leśnego.
 6. Ewidencja podatkowa podatku od nieruchomości.
 7. Ewidencja umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od włścicieli nieruchomości.
 8. Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 9. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 10. Rejestr ewidencji działalności gospodarczej.
 11. Rejestr ewidencji mienia gminy.
 12. Rejestr umów dzierżawnych.
 13. Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.
 14. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
 15. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT.
 16. Rejestr skarg i wniosków.
 17. Rejestr zamówień publicznych.
 18. Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów.
 19. Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 20. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.
 
Informację dodano 2007-05-08 15:38:07, wprowadzający: Paweł Suchorowski
wersja do druku